Типтік оқу бағдарламалар

       Типтік оқу бағдарламалары ҚР Білім және ғылым министрлігінің  05.07.2016 ж.  № 425 бұйрығына сәйкес әзірленген.

    Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің 30.11.2017 жылғы № 14-4/1604 хатының негізінде, мамандықтардың міндетті компонент пәндері бойынша типтік оқу бағдарламалары сайтқа жүктеу арқылы жалпы қолданысқа ұсынылады.

Шифр

Мамандық атауы

1

5В010100, 6М010100, 6D010100

Мектепке  дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2

5В010600, 6М010600, 6М010600(Арнаулы пән – Қобыз, Арнаулы пән –  Фортепиано, Арнаулы пан – Баян, Арнаулы пан – Домбыра), 6D010600

Музыкалық білім

3

5В012300, 6М012300, 6D012300

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі

тану

4

6М012400, 6D012400

Педагогикалық өлшемдер