Тіркеуші кеңсе қызметтерінің негізгі бақыттары:

–        Жеке оқу жоспарын құру бойынша құрылымдық бөлімшелер мен эдвайзерлерге кеңес беру жұмысын ұйымдастыру;

–        оқу жетістіктерін бақылау жүйесін ұйымдастыру және өткізу;

–        білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын жинақтау;

–        білім алушылардың оқу жетістіктерінің орташа баллын (GPA)есептеу;

–        білім алушылардың өтініштерін қабылдау және олардың электронды құжат айналыс бойынша қозғалысын қадағалау;

–        сессия қорытындысы бойынша есеп даярлау (форма №34);

–        оқу үдерісінде босаған мемлекеттік білім беру грант орындарына ауысуға білім алушылардың құжаттарын Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің комиссиясына даярлау;

–        білім алушының ауысу, қайта қабылдану және академиялық демалыстан оралуда шыққан жұмыс оқу жоспарларындағы пән айырмашылықтарын анықтауды қадағалау;

–       аралық, емтихан және практика түрлеріне қарай ведомостарды «УНИВЕР» жүйесінде құру, ведомостардың профессор-оқытушылар құрамының дұрыс толтыруларын қадағалау;

–       құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету және білгіленген мерзімде Университет мұрағатына өткізу.