Ляззат КОЖАКЕЕВА

Тарих ғылымдарының докторы

 

 

 

 

 

 

+7 701 472 00 19

lyazzat-k@bk.ru

Жұмыс істеген орындары:

1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Тарих» кафедрасы меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор міндетін атқарушы қызметінде

 

Білімі (Ғылыми дәрежесі, атағы):

«Тарих» мамандығы (Қазақтың С.М. Киров атындағы мемлекеттік университеті, 1979-1984), Мемлекеттік емтихан комиссиясының 1984 жылғы 26 шілдедегі қарары бойынша Тарихшы, тарих және қоғамтану пәндерінің оқытушысы біліктілігі берілді (Диплом КВ – № 179951)

Қазақстан Республикасы Ғылым Министрлігі-Ғылым Академиясының тарих және этнология институты жанындағы мамандандырылған кеңестің 1997 жылғы 3 шілдедегі шешімімен (№12 хаттама) тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (№0003196) диссертация тақырыбы: «1939-1945 жж. Қазақстан халқының әлеуметтік-демографиялық құрылымындағы өзгерістер»

Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары аттестациялық комиссиясы ЖАК Төралқасының 2000 жылғы 28 сәуірдегі шешімімен (№5 хаттама) тарих мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (ДЦ №0004124)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы 13 мамырдағы шешімімен (№3 хаттама) тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді (№0001818) диссертация тақырыбы: «ХІХ-ХХІ ғғ. Оңтүстік Қазақстан қалаларының тұрғындарының әлеуметтік-демографиялық дамуы»

 

Марапаттары:

«ҚР Білім беру ісінің үздігі» белгісі. Куәлік №0047 2000 жылдың 17 сәуірі

«КР Білім беру ісінің құрметті қызметкері» номинациясы иегері. Куәлік №01802 2008 жылдың11 қыркүйегі

«Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, 2010 жыл

 

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары:

2014 жылы 240 сағат көлемінде «Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» атты курсқа қатысты, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы. Тіркелген № 0134726

2015 жылдың 1-14 қазан аралығында 72 сағат көлеміндегі «Қазақстан мен Түркия ЖОО білім-ғылым саласындағы ынтымақтастық» атты бағдарламасына қатысты, Қ.И.Сатпаев атындағы ұлттық техникалық зерттеу университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамы

2016 жылдың 3-14 қазан аралығында 72 сағат көлеміндегі Қазақстан аймақаралық біліктілігін арттыру орталығында «Қазақстан тарихының өзекті мәселелер» тағылымнамасына қатысты. Тіркелген №023019

2018 жылдың 3-22 қаңтар аралығында 72 сағат көлеміндегі «Управление образовательной и инновационной деятельностью вуза» тақырыбында біліктілікті арттыру бағдарламасына қатысты. Тіркелген №2018-2/22

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы өткізген 32 сағат көлеміндегі «КР орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында болақ педагог мамандарды даярлау» тақырыбындағы оқыту семинары. Сертификат №001015

 

Оқитын курстары:

бакалавриат студенттері үшін:

– Еуропа мемлекетінің орта ғасырлық тарихы (Ү-ХҮІІ ғғ.)

– Шығыс елдерінің тарихы (ХҮІІ-ХХ ғғ.)

– Шығыс елдерінің тарихы (ІІІ-ХҮІ ғғ.)

– Тарихты оқыту әдістемесі

 

Жарияланымдары (монография, оқулықтары, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдар, Scopus, Web of Knowledge, халықаралық конференциялар), патенттері:

Социально-экономическое развитие городов Южного Казахстана в процессе капиталистической модернизации в конце Х1Х-ХХ вв.: Л.Т. Кожакеева /Материалы международной научно-практической конференции «Концептуальные проблемы истории Центральной Азии и Европы в свете интеграции и модернизации»,- Алматы, 2010 ISBN 9965-29-456-9

Ер мен елдің жеңісі: Л.Т. Кожакеева /Материалы международной научно-практической конференции «Народный герой Б.Момышулы и современность», – Алматы,2010 ISBN 9965-29-633-2

Ортағасырлық Қазақстан қалаларының шаруашылық және мәдени өмірі: Л.Т. Кожакеева /Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары «Теоретико-методологические проблемы казахстанской исторической науки». – Алматы, 2010 ISBN 978-601-247-433-6

Новая парадигма высшего образования в ХХ1 веке: Л.Т. Кожакеева /«Ізденіс» журналы, Алматы, – 2011, №2(1) ISBN 1560-1722

Тәуелсіздік негізі – этносаралық қатынастар: Л.Т. Кожакеева /«Отан тарихы» журналы, – Алматы, 2011, №1 ISBN 1814-6961

Развитие высшего образования в Казахстане в современных условиях: Л.Т. Кожакеева /«Ізденіс» журналы. – Алматы, 2011,№4(1) ISBN 1560-1722

Методика выполнения письменных работ по гуманитарным дисциплинам: Л.Т. Кожакеева /Оқу-әдістемелік құрал.- Алматы, 2011

Население городов Южного Казахстана (2-ая пол.Х1Х- ХХ1 вв.): Л.Т. Кожакеева /Монография. – Алматы, 2011

Численность населения городов Южного Казахстана во второй половине ХХ века: Л.Т. Кожакеева /Л.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің Хабаршысы. – Астана, 2013, №1-2 ISBN 1999-4214

History-economic development between Republic Kazakhstan and the Chinese National Republic in the XXI century: L.Kozhakeyeva, A.Kaipbayevaa, B.Chakenova /Life Science Journal. Volume 11, Issue SPEC. ISSUE 7, 2014, No.93, Pages 436-439 ISSN 10978135

Қазақстан тарихы (аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері): Т.Тұрлығұл, С.Жолдасбаев, Г.Жусанбаева, Л.Кожакеева /Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Мектеп, 2015. – 360 б.

Historical and economic aspects of the Eurasian economic community Review of European Studies: L.Kozhakeyeva, A.Kaipbayevaa, B.Chakenova, K.Zhylkyshybayeva, A.Adilbaeva /Review of European Studies; Vol.7, No.6; 2015 ISSN 1918-7173

Ұлағатты ғұмыр (К.Н. Нұрпейістің өмірі мен қызметі): Л.Қожакеева /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік жұрнал №3 (134), 2015

ЕҚЫҰ және Қазақстан: негізгі бағыттары мен қорытындылары: Л.Т. Кожакеева /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік жұрнал №3 (134), 2015. 16-18 бб.

«Түрік» этнонимінің шығу тарихы: Л.Т. Кожакеева, Л.Қапарова, Қ.Жылқышыбаева /Anadoludan’Bir Ses. Kultur, Sanat, Edebiyat Derqisi Yit:2 Sayt: 3/1 Ekim/2015

Евросоюз: история и современность: А.Ш. Алтаев, Л.Т. Кожакеева /Оқу құралы. – Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2015

Тотаритарлық мемлекеттің сыртқы саясатының жалпы сипаты: Л.Т. Кожакеева, Ж.М.Сыбанқұлова /«Қайнар» университетінің Хабаршысы №3, 2015

Современное состояние городского населения Казахстана: Л.Т.Кожакеева /Вестник Казахского государственного женского педагогического университета, Серия «История, Экономика, Право» №4 (58) 2015

Н.Ә. Назарбаевтың еуразияшылдық бастамасының Қазақстан мен ТМД елдері тарихындағы ролі: Л.Т.Кожакеева /Материалы Международной начно-теоретической конференции «Актуальные проблемы всемирной истории». 19-20 ноябрь, 2015

Оңтүстік Қазақстандағы колониалдық кезеңдегі ұлттық оқу мекемелерінің даму тарихынан: Л.Т. Кожакеева /ІІІ Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, Баку. 25-27 мамыр, 2016

Қазақ хандығының ішкі-сыртқы саясаты (ХУ-Х1Х ғғ.): Р.Т.Айтбай, Ж.Б. Аширбекова, Б.Т. Жұбанышев, Л.Т. Кожакеева /Оқу құралы, Алматы: «қыздар университеті» баспасы, 2016

Қазақ хандығына 550 жыл: тарихы мен тағлымы: Ж.Б.Аширбекова, Л.Т. Кожакеева, А.Т. Қаипбаева, Е.Т. Берлібаев, А.А. Нұрмұхамбетов /Оқулық. – Алматы, 2016

Развитие сотрудничества Республики Казахстан и Европейского Союза в начале ХХІ века: А.Ш. Алтаев, Л.Т. Кожакеева /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік жұрналы №2 (141), 2016

Динамика этнического состава населения РК: Л.Т. Кожакеева, М.А. Касымбекова /«Наука 21 века: вопросы, гипотеэы,ответы» Научный журнал, 2016 №6(21)

Основные направления в этно-культурной политики в РК: Л.Т. Кожакеева /Материалы VI Международной научно-практической конференции «Современная наука: теоретический и практический взгляд», 2016

Проблемы исторической демографии и миграции в современной казахстанской историографии: А.Ш. Алтаев, Л.Т. Кожакеева /«Отан тарихы» журналы, №1(77)-2017 ISSN 1814-6961

Қазақтын батыр қызы – Бопай ханшайым: Л.Т. Кожакеева, Қ.Қ. Жылқышыбаев, Ұ.Д. Раисов /Al-Farabi 1st International congress on social sciences. May 11-14, 2017, ISВN-978-605-9885-18-8

Всемирная торговая организация и процесс присоединения Республики Казахстан: исторические аспекты: А.Ш. Алтаев, Л.Т. Кожакеева /Учебное пособие. – Алматы: издательство «Қыздар университеті», 2016

Қазақ-шайбан қарым-қатынастары (ХV ғ. Соңы – XVI ғ. І-жартысы): Л.Т. Қожакеева, М.А. Қасымбекова /Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы №4 (51) 2016

Особенности и основные направления национальной политики в РК: Л.Т. Қожакеева, Д.С. Бурханова /Роль и место народной дипломатии в укрепления сотрудничества и дружбы Узбекистана с мировым сообществом, Тошкент, 2017

Орта ғасырлардағы Азия және Африка тарихы (Сұлбалар, суреттер мен кестелер): Л.Т. Кожакеева, С.Ә. Тортаев /Оқу құралы. – Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2017

Алаш қозғалысы және Алаш партиясының құрылуы: Л.Т. Қожакеева /Материалы Международной научно-практической конференции. Алматы. 15 март, 2017

Ғазымбек Бірімжанов – Алаш қозғалысының қайраткері: Л.Т. Қожакеева, М.А. Қасымбекова /Материалы республиканской начно-практической конференции на тему: «Наследие Алаш и духовная модернизация Казахстанского общества: проблемы преемственности», г. Алматы, 13 декабря 2017

Совершенствование и развитие педагогического творчества в современных условиях: Л.Т. Кожакеева, А.Ш. Алтаев /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік жұрналы, №3 (160), 2018

Бірінші Дүниедүзілік соғыстан кейінгі Түркиядағы М.Кемаль ататүріктің саясаты: Л.Т. Қожакеева /Материалы международной научно-теоретической конференции «Всемирная история и международные отношения в Евразии в свете современной интеграции и модернизации», 9 февраль, 2018