5B011400-ТАРИХ

Бағдарлама деңгейі

Берілетін біліктілік

Оқу ұзақтығы

Оқу формасы

Оқыту тілі

Оқу жүктемесі

Оқудың басталуы

Аккредиттеу

Ұлттық рейтингтер

Бакалавриат

Білім беру бакалавры

4 жыл

Күндізгі

Қазақ/Орыс

221 ECTS

1 қыркүйек

20.05.2019 дейін Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігімен аккредиттелген

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары бойынша Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің рейтингінде:

2014 жылы – 11-орын

2015 жылы – 8-орын

2016 жылы – 3-орын 

2017 жылы – 5-орын

2018 жылы – 5-орын   

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары бойынша Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінің рейтингінде:

2017 жылы – 4-орын

ОҚУ ЖОСПАРЫ

Бағдарлама келесідей құрылымнан тұрады:

Міндетті компонент

Шетел (ағылшын) тілі (5 ECTS)

Қазақ (орыс) тілі (5 ECTS)

Дене шынықтыру

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (5 ECTS)

Шетел (ағылшын) тілі (5 ECTS)

Қазақ (орыс) тілі (5 ECTS)

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) (5 ECTS)

Оқушылардың физиологиялық дамуы (3 ECTS)

Оқу практикасы (2 ECTS)

Дене шынықтыру

Философия (5 ECTS)

Психология (5 ECTS)

Түркі халықтарының тарихы (3 ECTS)

Дене шынықтыру

Білім берудегі менеджмент (3 ECTS)

Бағалаудың өлшемдік технологиялары (3 ECTS)

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі (3 ECTS)

Педагогика (5 ECTS)

Оқу практикасы (2 ECTS)

Дене шынықтыру

Тарихты оқыту әдістемесі (5 ECTS)

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (3 ECTS)

Кәсіби бағытталған шетeл (ағылшын) тілі (3 ECTS)

Инклюзивті білім беру (3 ECTS)

Педагогикалық практика (5 ECTS)

Педагогикалық практика (3 ECTS)

Өндірістік (педагогикалық) практика (2 ECTS)

Өндірістік (педагогикалық) практика/ Дипломалды практика (8 ECTS)

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан (3 ECTS)

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау (7 ECTS)

Таңдау компоненті

Ұлы дала тарихы

(5 ECTS)

 

Саясаттану

және

әлеуметтану

негіздері

(3 ECTS)

 

Алғашқы қоғам тарихы

(5 ECTS)

 

Адамзаттың пайда болу туралы теориялары

(5 ECTS)

 

Антропология

(5 ECTS)

 

Ежелгі дүние тарихы

(5 ECTS)

 

Рим империясының тарихы

(5 ECTS)

 

Ежелгі Қытай тарихы

(5 ECTS)

 

Қазақстандағы ертедегі темір дәуіріндегі тайпалық одақтар және ерте мемлекеттік құрылымдар

(5 ECTS)

 

Ежелгі Қазақстан тарихы

(5 ECTS)

 

Көшпелілер əлемі мен орталық Азиядағы ежелгі өркениеттер (5 ECTS)

Кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдастыру

(3 ECTS)

 

Археология

(5 ECTS)

 

Қазақстан археологиясының тарихнамасы

(5 ECTS)

 

Антикалық дәуірдің археологиясы

(5 ECTS)

Гендерлік саясат

(5 ECTS)

 

Қазақ аруы

(5 ECTS)

 

Шешендік өнер

(5 ECTS)

 

Мәдениеттану

(5 ECTS)

 

Өзін-өзі тану

(5 ECTS)

 

Абайтану

(5 ECTS)

 

Дінтану

(5 ECTS)

 

Қосалқы тарихи пәндер

(5 ECTS)

 

Нумизматика тарихы

(5 ECTS)

 

Тарихи метрология

(5 ECTS)

 

Руханият қазақтардың этникалық мәдениет негізі ретінде

(5 ECTS)

 

Шығыс мәдениетінің тарихы

(5 ECTS)

 

Этникалық мәдениет

(5 ECTS)

 

Шығыс елдерінің  тарихы (ІІІ-ХVІ  ғғ.)

(5 ECTS)

 

Орталық Азия халықтарының  тарихы мен мәдениетті

(5 ECTS)

 

Ислам өркениеті

(5 ECTS)

Қолданбалы шетел (ағылшын) тілі

(5 ECTS)

 

Адам және қоғам

(5 ECTS)

 

Шығыс елдерінің қоғамдық ойдың дамуы

(5 ECTS)

 

Еуропада гумманизмнің дамуы

(5 ECTS)

 

VІ-ХІV ғғ. Қазақстан

(5 ECTS)

 

Түркістан – түркілер өркениетінің орталығы

(5 ECTS)

 

Орта Азиядағы түркі халықтарының этногенезі

(5 ECTS)

 

Еуропа мемлекеттерінің орта ғасырлық тарихы (V-ХVІІ ғғ.)

(5 ECTS)

 

Византия тарихы

(5 ECTS)

 

Еуропалық Қайта өркендеу дәуірінің мәдениеті

(5 ECTS)

Тарихнама

(5 ECTS)

 

Қазақстан тарихының тарихнамасы

(5 ECTS)

 

Ежелгі және орта ғасырлар тарихының тарихнамасы

(5 ECTS)

 

Отандық тарихтың деректері

(5 ECTS)

 

Түркі халықтары тарихының деректері

(5 ECTS)

 

Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихының деректері

(5 ECTS)

 

Этнология

(5 ECTS)

 

Отандық этнография

(5 ECTS)

 

Этнографиялық тарихнама

(5 ECTS)

 

Қазақ хандығының саяси-әлеуметтік    және экономикалық дамуы (ХV ғғ. аяғы- ХVІІІ ғғ.)

(5 ECTS)

 

Қазақ хандығының сыртқы саясаты

(5 ECTS)

 

Қазақстан аумағындағы ерте феодалдық мемлекеттер

(5 ECTS)

 

Қазақ халқының ауызша тарих айту дәстүрі

(5 ECTS)

 

Мәдениет және дін

(5 ECTS)

 

Мәдени мұра

(5 ECTS)

Мұғалімнің кәсіби бағдарлары

(5 ECTS)

 

Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы

(5 ECTS)

 

Тарихтың теориясы және методологиясы

(5 ECTS)

 

Тарихи өлкетану және картография

(6 ECTS)

 

География және картография негіздері

(6 ECTS)

 

Ономастиканың теориясы мен практикасы

(6 ECTS)

 

Тоталитаризм жүйесіндегі Қазақстан

(5 ECTS)

 

Тың және тыңайған жерлерді игерудің мәселелері, аспектілері

(5 ECTS)

 

Қазақстанның XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы әлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайы

(5 ECTS)

 

Шығыс  елдерінің тарихы (ХVІІ-ХХ ғғ.)

(5 ECTS)

 

Орта ғасырлардағы Азия және Африка тархының тарихнамасы

(5 ECTS)

 

Әлем тарихының қазіргі заман кезеңі

(5 ECTS)

Тәуелсіз Қазақстан тарихы

(5 ECTS)

 

Ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы

(5 ECTS)

 

XIX ғ. соңы – XX ғ. басындағы патша өкіметінің Қазақстандағы отаршылдық саясаты

(5 ECTS)

 

Алаш және Алашорда тарихы

(5 ECTS)

 

Қазақстан тарихы

(5 ECTS)

 

Алашорда тарихы туралы зерттеулер мен деректер

(5 ECTS)

 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Шығыс елдері

(5 ECTS)

 

Халықаралық қатынастар тарихы

(5 ECTS)

 

Халықаралық ұйымдар тарихы

(5 ECTS)

 

Екі дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлемдік өзгерістер

(5 ECTS)

 

Қазіргі замандағы дүниежүзі тарихы

(5 ECTS)

 

ХХ ғ. екінші жартысы – XXI ғ. басындағы Еуропа жəне Америка елдерінің тарихы

(5 ECTS)

 

Европа елдерінің және солтүстік Американың тарихы (ХVІІ-ХХ ғғ.)

(5 ECTS)

 

Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы

(5 ECTS)

 

Дүниежүзі тарихының жаңа кезеңі

(5 ECTS)

 

Қазіргі кезеңдегі Орталық Азия елдерінің аймақтық қауіпсіздігі

(5 ECTS)

 

ТМД елдері және Қазақстан

(5 ECTS)

 

Азия бағытындағы Қазақстанның сыртқы саясаты (5 ECTS)

ОҚУДЫ АЯҚТАУДАҒЫ БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫС

Оқу дипломдық жұмысты/жобаны қорғаумен аяқталады.