Гульмира НУРЖАНОВА

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Кафедра меңгерушісі

 

 

 

 

 

 

 

+7 701 313 40 24

nurzhanova_24@mail.ru

Жұмыс істеген орындары:

2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Кітапханатану және библиография кафедрасының меңгерушісі қызметінде

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында Библиографиятану кафедрасының аға лаборанты, қосымша оқытушы (қыркүйек 1994- тамыз 2000), оқытушы (қыркүйек 2001- мамыр 2006), аға оқытушы (қыркүйек 2006- мамыр 2007), Кітапханатану және библиография кафедрасының кафедра меңгерушісі м.а. (қыркүйек 2008- мамыр 2010)

 

Білімі (ғылыми дәрежесі, атағы):

«Кітапханатану және библиография» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар институты, 1999-2003), мемлекеттік аттестациялық комиссиясының 2003 жылғы 14 мамырдағы шешімі бойынша тарих пәнінің мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖБ № 0379032)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы 26 ақпанындағы шешімімен (№2 хаттам) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (FK №0006420), диссертация тақырыбы: «Жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми–ақпараттық мәдениетін қалыптастыру (Кітапханатану және библиография мамандығы негізінде)»

 

Марапаттары:

Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін «Құрмет грамотасымен» марапатталды. Астана қаласы, 2017 жылдың 15 желтоқсаны

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасының «Кітапхана ісінің үздігі» төсбелгісімен марапатталды. Куәлік №124, 2016 жылдың 7 желтоқсаны

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құмет белгісі» медалімен марапатталды. Куәлік №79, 2014 жылдың 2 қыркүйегі

 

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары:

2017 жылдың 17 қазанында «Ғылым ордасы» Орталық ғылыми кітапханада өткен «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами», біліктілікті жетілдіру курсы, Мәскеу ООО «Дата Экспресс»

2017 жылдың 18 қазанда өткен «Инновационная работа библиотек» біліктілікті жетілдіру курсы, г.Новосибирск ГПНТБ СО РАН

2017 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинар

2017 жылдың 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде өткен 72 сағаттық «Білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу» атты ІІ Республикалық оқу-әдістемелік біліктілікті жетілдіру курсы

2016 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинары

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті халықаралық түріктану орталығы өткізген «Әлемдік кеңістіктегі білім беру жүйесі: өзекті мәселелері мен басымдықтары» тақырыбында 72 сағаттан тұратын семинар-тренинг, №57, 2015 жылдың 23-27 қарашасы

 

Оқитын курстары:

Баклавриат студенттері үшін:

– Кітапханатану

– Кітапханалық қызмет көрсетудің әдістері мен түрлері

– Мектеп кітапханаларының кітапханалық–ақпараттық қызметі

– Кітапхана жарнамасы теория мен тәжірибесі

– Балалар оқуына жетекшілік

 

Жарияланымдары:

Кітапханалық қор: Б.Т.Бағашарова, Г.И.Нұржанова, А.Ә.Күрішбекова /Оқу құралы.-Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2016.-112 бет. ISBN 978-601-224-795-4

Кітапханатану: Нұржанова Г.И. , Нұрахметова К.Г. /Оқу құралы -Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2013.-168 б. ISBN 978-601-224-412-0

Ақпараттық мәдениет: Нұржанова Г.И., Досумбекова А.Г, Әйтиева Р.Б. Оқу құралы/Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2010.-164 б. ISBN 9963-582-29-7

Кітапхана ісі мамандарының ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың негіздері: Г.Нұржанова /Түркі әлемі зерттеулері. Ү Халықаралық симпозиумының материалдары. 11-13 қазан, 2018 ж., Алматы. ISBN 978-601-224-964-4V

Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттау: Г.Нұржанова /Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Наука и жизнь казахстана Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал №2/3 (57) ISSN2073-333X-Астана, 2018-101-103 б.

Кітапханалық ортада балалар мен жасөспірімдердің рухани санасын жаңарту: Г.Нұржанова /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079

Болашақ мамандардың ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық негіздері: Г.Нұржанова /Кітап және кітапхана. №3.2017

Уақыт озып тау тозса да, кітап мәңгілік: Г.Нұржанова /Алматы ақшамы, 4 қараша. №129 (5478),2017 ж.

Кітапханадағы патриоттық тәрбие берудің өзекті мәселелері: Г.И.Нұржанова, Ж.К. Сералиева /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079

Рухани жаңғыру: Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттаудың негізі: Г.Нұржанова /Керуен. Ғылыми және әдеби-көркем журнал. № 5 (56).- 2017. IISN 2078-8134

Читательские мотивации как основа целевых направлений чтения: Г.Нұржанова /Хабаршы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Педагогика және психология, 2016 ж. ISSN 2306-5079

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан кітапханаларының даму тарихы: Г.Нұржанова /«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» атты халықар.ғыл.-тәжір.конф.материалдар жинағы, Алматы:«Қыздар университеті» баспасы, 2016-496 бет. (333-339 б) ISBN978-601-224-838-8

Читательские мотивации как основа целевых направлений чтения: Г.Нұржанова /Литертура и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад: Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалы, (17-18 қараша 2016 ж.) А.М. Закирзянованың редак.-Казань: Казан баспасы,  2016.-350 б. (217-221 Б.). ISBN978-5-00019-726-4

Актуальные проблемы библиографических ресурсов в системе образования: Г.И.Нуржанова /Materials of the II Internatinol scientific-practical conference «Quality Management Search and Solutions».In two volumes. Volume II – Shanghai, China: Regional Academy of Management, 2016.-328p ISBN 978-601-267-251-0

 Ценностные аспекты библиографической продукции как информационной состовляющей образовательного процесса: Нуржанова Г.И. /Общества, наука и инновации: сборник статей межд.научно-практич. конференции(14 февраля 2015 г.г. Уфа)в 2ч. Ч,1-Уфа:Аэтерна,2015.-290с. ISBN 978-5-906790-17-0

Студенттердің ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық негіздері:Нұржанова Г.И. /ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалы- Алматы: Қыздар университеті, 2015.-436 б. ISBN978-601-224-649-0

Оқырмандарға патриоттық тәрбие берудегі кітапхананың рөлі: Г.Нұржанова /Хабаршы. №6(60).-2015.-С.125-128.  ISSN 2306-5079