Жұмыс істеген орындары

2008 – 2018  жылдар арасында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті өнер және мәдениет факультетінің «Музыкалық білім беру теориясы мен әдістемесі» кафедрасының кафедра меңгерушісі, одан кейін профессоры   (Алматы қ.);

2001-2008 жылдар аралығында Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі (Алматы қ.);

1998-2018 ж.  «Атамұра» корпорация жанында 1-4 сынып  қазақ орта мектепке арналған  «Музыка»  оқу-әдістемелік кешеннің құрастырушы авторы (Алматы қ.);

1999-2001ж.  білім жүйесі педагогикалық кадрлардың біліктілігін көтеру Институтының ғылыми-әдістемелік жұмысы бойынша директордың орынбасары (Алматы қ.);

1993-1995 ж. Қорқыт ата атындағы Қазақ мемлекеттік университеті музыкалық білім беру теориясы кафедрасының меңгерушісі  (Қызылорда қ.);

1987-1991 жылдар аралығында Қорқыт ата атындағы Қазақ мемлекеттік университеті музыкалық педагогикалық факультетінің деканы (Қызылорда қ.);

1982-1987 ж. Қорқыт ата атындағы Қазақ мемлекеттік университеті хор дирижерлау    кафедрасының меңгерушісі  (Қызылорда қ.);

1974-1978 ж. Н.В. Гоголь атындағы педагогикалық институты хор дирижерлау кафедрасының және М. Маметова атындағы музыкалық бөлімінің оқытушысы (Қызылорда қ.);

1972-1974 ж.  Балалар музыкалық студиясының фортепиано класы бойынша оқытушысы  (Қызылорда қ.);

Білімі (ғылыми дәрежесі, атағы)

Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтында музыка және ән мамандығы бойынша білім алды (1969-1972), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1972 жылғы 26 маусымдағы шешімі бойынша  орта мектеп мұғалімі (Ю № 334974);

1977-1978 ж. Кеңес Социалистік Республикалар Одағы педагогикалық ғылымдар Академиясы жанында «Художественное воспитание» атты ғылыми-зерттеу институтында ғылыми тағылымдамадан өтті (Мәскеу қ.)

1978-1981 ж. Кеңес Социалистік Республикалар Одағы педагогикалық ғылымдар Академиясы жанында «Художественное воспитание» атты ғылыми-зерттеу институтының күндізгі аспирантурасында білім алды (Мәскеу қ.), 1982 ж. 18 қарашада «Формирование русского произношения у учащихся-казахов в процессе обучения пению» тақырыбына диссертация қорғап, сол институттың шешімі бойынша педагогика ғылымдардың кандидаты атағына ие болды және бұл шешім КСРО Министрлер Кеңесі Жоғары  аттесттау комиссиясы 1983 ж. 27 сәуірде мақұлдады (ПД № 005511).

Кеңес Социалистік Республикалар Одағы білім беру Мемлекеттік комитетінің 1990 ж. 17 сәуірдегі шешімімен (Хаттама № 351)  музыкалық тәрбие беру әдістемесі мен хор дирижерлау кафедрасы  бойынша доцент ғылыми атағы берілді (ДЦ № 021223).

 1995-1998 ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік педагогикалық университеті жанында күндізгі докторантурасында оқыды, 2000 ж. желтоқсан айында «Научно-педагогические основы воспитания младших школьников средства казахской народной музыки» атты диссертация қорғады, 2001 ж. 31 қазанда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің  2001 жылғы 31 қазандағы шешімімен (№8 хаттама) педагогика  ғылымдарының докторы ғылыми атағы берілді (№ ҒД 0002529).

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің  2003 жылғы 27 ақпан  шешімімен (№2 хаттама) педагогика  мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді (ПР №0003125).

Марапаттары

 ҚР БҒМ-нің «Ы.Алтынсарин» атындағы төсбелгісі № 419, 08.12.2011 ж.

Қазақ мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  университеті    «Кұрмет белгісі»  төсбелгісі  (2014 ж.)

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары

«Инновационный образовательный центр по программе дополнительного профессионального образования» негізінде «Тенденции и парадигмы развития современного образования» тақырыбы бойынша 2018 ж. 19-23 мамыр айының аралығында 72 сағаттық курс (Куәлік № 164)

«Центр инновационных технологий и социальной экспертизы» Ресей мемлекеттік әлеуметтік университеті «Формирование функциональной грамотности: проблемы, решения, перспективы»  тақырыбы бойынша 2017 ж. 9-17 қазан айының аралығында    80 сағаттық  қысқа мерзімді  курс    (Сертификат  №79);

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы негізінде п.ғ. д., профессор, МАНПО академигі Абдуллин Э.Б. «Настоящее искусство  – для всех!»  бағдарламасы (г. Москва, Россия) бойынша 2017 ж. 24-26 сәуір аралығында 36 сағаттық білім жетілдіру курсын өткізді (Сертификат);

«Центр инновационных технологий и социальной экспертизы» Ресей мемлекеттік әлеуметтік университеті «Формирование функциональной грамотности: проблемы, решения, перспективы»  тақырыбы бойынша 2014 ж. 5-19 қараша айының аралығында    72 сағаттық  қысқа мерзімді  курс    (Сертификат).

Оқитын курстары

 Бакалавриаттар үшін:

Музыка пәнін оқыту әдістемесі

Мектеп жасына дейінгі балаларға музыкалық тәрие беру әдістемесі

Бастауыш мектепте музыкалық өнерді оқыту әдістемесі

Магистранттар үшін:

Ғылыми зерттеу: әдіснамасы мен әдістері

Магистранттың оқу-әдістемелік дайындығы

Жарияланымдары: (монография, оқулықтары, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдар, Scopus, Web of Knowledge, халықаралық конференциялар  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынуымен:

 

«Музыка» оқу-әдістемелік кешені – 3 сынып:

Музыка:Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған оқулық

/Кұлманова Ш., Сүлейменова Б., Тоқжанов Т., Махамбетова Ж. –Алматы: Атамұра, 2018. – 160 б. ISBN 978-601-331-102-9.

Музыка: Оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған/Кұлманова Ш., Сүлейменова Б.. –Алматы: Атамұра, 2017. – 160 б. ISBN 978-601-331-124-1.

Музыка: Нота хрестоматиясы. Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған /Құраст.: Ш.Кұлманова, Б.Сүлейменова, Н.Мирманов, Ә.Бүшікова. –Алматы: Атамұра, 2018. – 160 б., ноталы

ISMN 979-0-803856-67-6

Музыка: Фонохрестоматия. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған. Авторлары: Ш. Кұлманова, Б.Сүлейменова, Н.Мирманов. –Алматы: Атамұра, 2018. – 1 диск. РС CD-ROM.

 

Мақалалар:

Кульманова Ш.Б.  Амина Нугманова – ученый-педагог: научный вклад в развитие музыкального образования Казахстана.  Хабаршы. Қазақ мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  университеті №1(73) 2018.- Б. 169-174.  ISBN 2306-5079. Индекс 75138.

Кульманова Ш.Б.Оқушыларды қазақ халық музыкасы арқылы тәрбиелеу мәселесінің тарихи-теориялық негіздемесі. V халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары. 11-13 қазан, 2018. II том. – Алматы: Қыздар университеті, 2018. – Б. 588- 593.ISBN 978-601-224-964-4

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынуымен:

 

«Музыка» оқу-әдістемелік кешені – 2 сынып:

Музыка: Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған оқулық /Ш. Кұлманова, Б.Сүлейменова, Т. Тоқжанов. –Алматы: Атамұра, 2017. – 144 б. ISBN 978-601-306-692-9.

Музыка: Оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептің 2-сынып мұғалімдеріне арналған /Ш. Кұлманова, Б.Сүлейменова. – Алматы: Атамұра, 2017. – 120 б.  ISBN 978-601-306-792-6.

Музыка: Нота хрестоматиясы. Жалпы білім беретін мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған /Құраст.: Ш.Кұлманова, Б.Сүлейменова, Н.Мирманов, Ә.Бүшікова. –Алматы: Атамұра, 2017. – 104 б., ноталы

2017. – 114 б., ноталы

ISMN 979-0-803856-17-1

Жалпы білім беретін мектептің 2-сыныбына арналған «Музыка» пәнінің аудио-бейне хрестоматиясы. Авторлары:Ш.Кулманова,Б.Сүлейменова, Н.Мирманов.–Алматы:Атамұра, 2017. – 1 диск. РС CD-ROM

 

«Музыка» оқу-әдістемелік кешені – 5 сынып:

Музыка: Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған оқулық/ Ш. Кұлманова, Б.Сүлейменова,Т. Тоқжанов. –Алматы: Атамұра, 2017. – 112 б. (қазақ, орыс, ұйғыр тілдерінде)  ISBN 978-601-306-722-3 қаз.; ISBN 978-601-306-719-3 орыс.

Музыка: Оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептің 5-сынып мұғалімдеріне арналған /Ш. Кулманова, Б.Сүлейменова. –Алматы: Атамұра, 2017. – 136 б. ISBN 978-601-306-762-9 қаз.;ISBN 978-601-306-844-2 орыс.

Музыка: Нота хрестоматиясы. Жалпы білім беретін мектептің 5-сынып мұғалімдеріне  арналған /Құраст.: Ш. Кулманова, Б.Сүлейменова, Н.Мирманов, Т. Тоқжанов. –Алматы: Атамұра, 2017. – 80 б., ноталы

ISMN 979-0-803856-16-4 қаз.; ISMN 979-0-803856-22-5 орыс.

Жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған «Музыка» пәнінің аудио-бейне хрестоматиясы. Авторлары:Ш.Кулманова,Б.Сүлейменова, Н.Мирманов. –Алматы:Атамұра, 2017. – 1 диск РС CD-ROM

 

Мақалалар:

Mombek A., Kulmanova S., Iskakova A Kolesnikova G., Bukharbaeva I., Kolupaiko T. On Cultivating Leadership Qualities in Future Pedagogues during the Process ofBuilding their Professional Competencies in Higher Education Institutions. //Mon in India. – 2017.-Vol.97.-Iss. 6.-P. 345-357. ISSN 0025-1569 (scopus)

Кульманова Ш.Б.  Обоснование отбоpа содержания типовой учебной программы дисциплины «Методика преподавания музыки» в рамках современных требований  к подготовке будущих учителей музыки. /Образование:  традиции и инновации. Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2016. –  С. 167-170. ISBN 978-80-88005-24-7