Жұмыс істеген орындары

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 1989 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін оқытушы, аға оқытушы, доцент, профессор.

Білімі

(Ғылыми дәрежесі, атағы)

1984 жылы К. Байсейітова атындағы Республикалық музыка мектебінің фортепиано бөлімін бітірген.  Құрманғазы атындағы консерваторияны мемлекеттік  квалификациялық комиссияның 1989 жылғы 23 майдағы қарары  бойынша концерттік орындаушы, оқытушы фортепиано мамандығы бойынша үздік бітірді (В-1№ 080663)

Философия ғылымдарының кандидаты (Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 1995 ж., FK № 0002164), педагогика мамандығы бойынша доцент (2001 ж. ЖАК, ДЦ № 0004307)

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің профессоры (2010 ж., № 0006)

Марапаттары

Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің құрметті қызметкері куәлік №00908 25.ақпан,2004 ж., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін «Құрмет белгісі» медалінің куәлік №80, 2014 ж. 2 қыркүйек. Бұйрық №337. 8 Алғыс хаттардың иегері (олардың ішінде Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінен, Қазақстан композиторлар одағы басқармасынан)

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары

 «Жалпы фо-но класында бастапқы деңгейдегі муз. шығармалармен жұмыс» атты семинар. ҚазҰӨА. №573. 72 сағ. 2015 ж.

ІІ халықаралық  түркі әлемі зерттеулері симпозиумына қатысқаны үшін. –А.,2015.

 Өрлеу. «Современные пед. технологии». Рег.№0129712. 240 часов. 2016г.

Семинар по ресурсам Thomson Reuters для науч. Исследований. РИПК СО РК. 2016г.

 Семинар по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований. КазНАИ.-А., 2017г.

Семинар «Студенттердің муз. есту қабілеттерін полифония шығармаларының негізінде дамыту». Консерватория. №975. 72 сағат.-А., 2017ж.

Семинар повышения уровня знаний проф-преп. состава в сфере охраны интеллект. собственности: «Авторское право как основа шоу индустрии». КазНАИ.-А., 2017г.

 «Қазақстандағы заманауи театр өнерінің даму жолдары» атты халықаралық конференцияның сертификаты.-ҚазҰӨА.-А.,2017ж.

Оқитын курстары

Негізгі фортепиано бөлімінің меңгерушісі

Негізгі музыкалық аспап – фортепиано

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі

Жарияланымдары (монография, оқулықтары, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдар, Scopus, Web of Knowledge, халықаралық конференциялар), патенттері

Көшпелі өмір мен халықтық-музыкалық дәстүрдің сабақтастығы// Жарты ғасырлық белес: қалыптасу өрлеу және «Мәңгілік ел» мұраты атты Респ. ғылыми конференция.-А.,2015. ISBN /978-9965-23-3552-4

К проблеме изучения этнокультурных традиций // Хабаршы №6 (60) 2015 ҚазМемҚызПУ  №13965-Ж .

Қоршаған орта мен халықтық-муз. дәстүрдің сабақтастығы// ІІ халықаралық  түркі әлемі зерттеулері симпозиумы.-А.,2015. ISBN 978-601-224-649-0

Scopus. Specific features of Social Competence…// International Journal…- 2016.-V. 11.-ISS. 9.

К вопросу функционирования каз. муз. фольклора// Central Asian Journal of Art Studies. №2, 2016. ISSN 2414-41//02

К вопросу развития музыканта-исполнителя // Хабаршы №2 (62) ҚазМемҚызПу №13965-Ж

Issue of gender-based ethno-national specific// Fundamental and applied research…practical conference.- A.,2016. ISBN 978-601-7848-08-8

Педагогические аспекты народно-музыкальной традиции казахов // ЖАК басылымы. BULLETIN. ҚазҰПу №1(53 )2017. №10104-Ж.

Scopus. Modern pedagogical technologies in professional…// Man in India.- 2017.- Vol.97.-Iss.2

Обсуждение статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».// G-global (V-2017).

Народная музыка как особый символический код культуры// Республикалық ғылыми – практ. конференция «Қазақ эстрада өнері және кәсіптік білім саласындағы жаңа технологиялар».-А.,2017. ISBN №978-9965-23-3552-4

 Некоторые психологические аспекты муз. исполнительства// «Қазіргі дәуірдегі театр өнері…» атты халықаралық ғылыми конференция.-А., 2017ж. ISBN 978-601-265-209-3

Некоторые аспекты изучения народно-муз. традиции.// G-global (ІІІ)-2017

Музыкальное воспитание как составная часть эстет. культуры казахов.//  «Пути развития соврем. театр. искусства Казахстана» атты халықаралық ғылыми конференция.-  А., 2017г. ISBN 978-601-80687-1-3

Механизмы передачи и усвоения каз. традиц. культуры.// «Жаһандану: жалпы адамзаттық және ұлттық мәдениеттің…» атты Республик.ғылыми конференция.-А., 2017. ISBN 978-9965-23-407-1

The use of the internet resources at the lessons…// Modern science.- .№1. 2018, Vol.2