Жұмыс істеген орындары

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап Өнер және мәдениет факультетінің әдіскері, Музыкалық білім берудің теориясы мен әдістемесі кафедрасының оқытушысы

Білімі (ғылыми дәрежесі, атағы)

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2016 жылғы 27 маусымдағы шешімімен (№618 хаттама) Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры дәрежесі берілді (Диплом №0109207)

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2018 жылғы 22 маусымдағы (№235 хаттама) Музыкалық білім мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (Диплом №0145909)

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары

2018 жылдың 1-10 ақпан аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті және Нииде Омер Халисдемир университеті арасындағы ғылыми тәжірибе алмасу бағдарламасына қатысты (Түркия)

Оқитын курстары

Бакалавриат студенттері үшін:

– Кәсіби бағытталған шетел тілі;

– Кәсіби қазақ (орыс) тілі.

Жарияланымдары

Қазақтың дәстүрлі музыка өнері арқылы жеткіншектерді отансүйгіштікке тәрбиелеу. Анабек Г./«Қыздар университеті» баспасы. 12 сәуір, 2017. ISBN 978-601-224-870-8

The efficiency of moral upbringing of youth through Kazakh traditional musical art. Анабек Г., Бегалиева Г./ «Қазақстан жоғары мектебі». Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым, №2(1), 2017. ISSN 1560-1749

Қазақтың дәстүрлі музыка өнері арқылы жеткіншектердің отансүйгіштік қасиеттерін дамыту. Анабек Г./ Innovative approaches in the development of science and education. Collection of Scientific Papers, Bratislava 2017. ISBN 978-80-972920-0-3