Диспетчерлік бөлім

 

Диспетчерлік бөлім Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорына бағынады.

 

Бөлім қызметінің мақсаты: оқу үдерісін ұйымдастыру болып табылады.

Диспетчерлік бөлім барлық оқу түрлері бойынша мамандықтардың оқу жоспарларына сәйкес оқу сабақтарының және емтихан сессияларының кестесін жасайды.

 Оқу сабақтарының кестесі университетте оқу үдерісін ұйымдастыруды реттейтін негізгі құжат болып табылады.

Оқу сабақтары мен емтихандардың кестесі автоматтандырылған “Универ” жүйесінде құрастырылады.

 

Бөлімнің негізгі міндеттері:

– Оқытудың барлық түрлері бойынша оқу сабақтарының кестесін құру; 

– Деканаттарға, кафедраларға және профессор-оқытушылар құрамына (ПОҚ) аудиториямен қамтамасыздандырылған кестесін ұсыну;

– Аралық аттестаттау/қорытынды бақылау кестесін жасау;

– ПОҚ-ның педагогикалық жүктемесі мен жұмыс жоспарына сәйкес сабақ кестесін бақылау;

– Оқу сабақтары мен емтихандық сессия кестесі бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры өкімінің орындалуын бақылау.

Диспетчерлік бөлімінің басшысы м.а

Білімі: Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, техника ғылымдарының магистрі

Тел.: 87026993796,   40-61

E-mail: naz_abuova@mail.ru

Диспетчерлік бөлімнің диспетчері

Білімі: Қазмемқызпу, ауылшаруашылық ғылымдарының магистрі

Тел.: 87014979308,   40-61

E-mail: аrdak-85@mail.ru

Диспетчерлік бөлімнің диспетчері

Білімі: Абай атындағы ҚазҰПУ, педагогика ғылымдарының магистрі

Тел.: 87014136230,   4061

E-mail: aidana005@mai7ru

Диспетчерлік бөлімнің диспетчері

Білімі: Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, педагогика ғылымдарының магистрі

Тел.: 87475271013,   4061

E-mail: aiaulym.aslan@mail.ru