—–Университет Ғылыми кеңесі кеңестік-мәжілістік орган болып табылады. Университет Ғылыми кеңесінің қызметі жариялылық пен өз құзырындағы мәселелерді ұжымдық талқылау қағидаларына сүйенеді.

Мақсаты – Университет даму стратегиясын табысты жүзеге асыру мақсатында ғылыми бағыттағы маңызды сұрақтарды қарастыру, алқалы шешім шығару.

Қызметі:

– Университет Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді ұсыну.

– Университеттің даму стратегиясы мен тұжырымдамасын белгілеу.

– Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және факультет, кафедра, зертханаларды құру, тарату туралы мәселелерді қарастыру.

– Редакциялық баспа кеңесінің тақырыптық жоспарын бекіту.

– Университеттің оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу, халықаралық, қаржы, әкімшілік-шаруашылық қызметтерін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

– Факультет декандарының, құрылымдық бөлімшелер жетекшілерінің оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, халықаралық, ақпараттық, қаржы-шаруашылық, әкімшілік қызметінің есебін тыңдау.

– Жаңа оқу жылының оқу ақысын (бакалавриат, магистратура, докторантура және дайындық бөлімі) бекіту.

– Монографияларды баспаға ұсыну.

– Бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мемлекеттік аттестациялық комиссиясының төрағаларын бекіту.

– Университет докторанты мен магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін бекіту.

– Университеттің  Даму стратегиясын іске асыру жоспарын бекіту.

– Жаңа оқу жылына арналған жұмыс оқу жоспарын, академиялық күнтізбелерін бекіту.

– Студенттерді ақылы бөлімнен білім беру грантына және экстернат формасында білім алуға ауыстыру туралы шешім қабылдау.

– Студенттерге университет ректорының грантын беру туралы шешім қабылдау.

– ҚР Президенті бекіткен шәкіртақылар мен атаулы шәкіртақыларды тағайындау туралы шешімдер қабылдау.

– Қауымдастырылған профессор (доцент) және профессор ғылыми атағын беруге ұсыну.

– Университет қызметкерлері мен шығармашылық ұжымын мемлекеттік, үкіметтік сыйлықтарға және құрметті атақтарға ұсыну.

– «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік гранты иегерлерінің есебін тыңдау.

– Алқалық шешімді қажет ететін университет қызметінің басқа да мәселелерін қарастырады.