Қашықтықтан оқыту – бұл оқу үдерісінің оқытушы мен студенттер арасында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы оқу үдерісін жүргізу мен ұйымдастырудың заманауи тәсілі.

Қашықтықтан оқыту сайтына өту  

 

Қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілдері – студентке жеке талап қоюмен қатар, оқытушымен тікелей қарым-қатынаста болуын іске асырады.

Қашықтықтан оқытудың артықшылықтары:

 1. Оқытушының да, студенттің де оқытудың уақыты мен орнын тиімді таңдай білуі:
 2. Білімнің тиянақтылығы;
 3. Оқытушы мен студенттер арасындағы қарым-қатынастың қажеттілігінше болуы;
 4. Білім берудің дифференциациясы мен индивидуализациясы;
 5. Уақыт пен қаржының үнемділігі;
 6. Ата-ана бақылауы (ата-аналардың білім беру үрдісін және оқытушылармен қарым-қатынасын бақылау мүмкіндігі).

 

Мақсаты мен міндеттері:

 1. Халықаралық тәжірибеге сәйкес үздік отандық білім беру жүйесінің негізінде ҚР МБМБС және оқу жұмыс бағдарламаларының негізінде студенттер білімінің жоғары деңгейге жетуі;
 2. Қашықтықтан оқытуды пайдаланушылардың әлеуметтік-мәдени және психологиялық жас ерекшелігін ескере отырып, теориялық, ғылыми-психологиялық арнайы әдістемелер құрастыру;
 3. Оқу үрдісі мен ЖОО-нын басқаруда пайдаланылатын ақпараттық технологияларды дамыту.

Moodle жүйесі.

Біздің қашықтықтан оқыту жүйесі Moodle платформасы негізінде іске асырылады. Moodle жүйесі оқу үдерісіндегі міндеттерді ортақ шешуге және өзара білім алмасуға мүмкіндік береді.

Қарым-қатынас жасауға шексіз мүмкіндіктер тудыру – Moodle жүйесінің ең ұтымды тұстарының бірі. Moodle жүйесі оқытушы мен студент, студенттер мен оқытушылардың кез-келген форматтағы ақпараттық файлдармен алмасуын жүзеге асырады.

LMS Moodle жүйесі.

Moodle жүйесі оқу үдерісіндегі міндеттерді ортақ шешуге және өзара білім алмасуға мүмкіндік береді. Қарым-қатынас жасауға шексіз мүмкіндіктер тудыру – Moodle жүйесінің ең ұтымды тұстарының бірі.

Қарым-қатынас жасаудың мүмкіндіктері:

 • форум;
 • электронды пошта;
 • оқытушылармен құжат алмасу (чат, жеке ақпаратпен алмасу).

Moodle жүйесінің негізгі оқу бірлігі ретінде оқу курстары есептелінеді.

 1. Студенттердің өзара оқытушымен бірлескен іс-әрекеті. Олар мынадай элементтер арқылы іске асырылады: форум, чаттар блогтар және жеке ақпараттық алмасу;
 2. Файл, архив, веб-парақтар және бейнедәрістер арқылы электронды түрде өзара білім алмасу;
 3. Тесттер мен арнайы тапсырмалар арқылы оқыту және білім тексеру. Орындалған тапсырмаларды студенттер мәтін түрінде немесе файл түрінде жібере алуы;
 4. Ендірілген wiki, семинар, форум сияқты механизмдер арқылы арнайы тақырыпта бірлескен оқу және зерттеу жұмыстарын жүргізу.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамандықтар

Бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту технологиясы сырттай оқу бөлімінің 16 мамандығы бойынша жүргізіледі:

Педагогические науки

6B01101 Педагогика и психология
6В01201 Дошкольное обучение и воспитание
6В01301 Педагогика и методика начального обучения
6В01404 Профессиональное обучение
6В01405 Основы права и экономики -История
6В01501 Математика
6В01502 Математика -Физика
6В01503 Математика- Информатика
6В01504 Физика
6В01505 Физика-Информатика
6В01506 Информатика
6В01507 Химия
6В01508 Химия-Биология
6В01509 Биология
6В01510 География
6В01511 География -История
6В01512 География-Биология
6В01601 История
6В01602 История- Религиоведение
6В01701 Казахский язык и литература
6В01702 Казахский язык и литература с неказахским языком обучения
6В01703 Русский язык и литература
6В01704 Русский язык и литература с нерусским языком обучения
6В01705 Иностранный язык: два иностранных языка
6В01801 Социальная педагогика и самопознание
6В01901 Дефектология

Искусство и гуманитарные науки

6B02201 История
6B02301 Переводческое дело
6B02302 Филология

Социальные науки, журналистика и информация

6B03101 Социология
6B03102 Психология
6В03201 Библиотечное дело

 Бизнес, управление и право

6B04101 Экономика
6B04103 Государственное и местное управление
6B04104 Учет и аудит

Естественные науки, математика и статистика

6B05101 Биология
6B05201 География
6B05202 Экология
6B05301 Химия

Информационно-коммуникационные технологии

6B06101 Информатика
6B06102 Информационные системы

Здравоохранение и социальное обесепечение (медицина)

6В10201 Социальная работа

Услуги

6B11101 Туризм

Электронды оқулықтар

iSpring жүйесі
iSpring жүйесі сапалы электронды оқулықтарды жылдам құрастыруға мүмкіндік береді. Білім беру мекемелері мен коммерциялық ұйымдар iSpring жүйесін сапалы техникалық қолдау, қызметтерінің әртүрлілігі үшін жоғары бағалайды.

Презентация базасындағы электронды курстар.
iSpring жүйесі PowerPoint жүйесін нағыз қашықтықтан оқыту курсына айналдыра алады. Ол үшін iSpring жүйесі арқылы әзірленген кез келген оқу материалдарын SCORM/AICC/TinCan API бағдарламаларының қолдауы арқылы СДО форматында жариялау керек.
Біздің университет оқулықтары

Қазіргі таңда келесі жалпы білім беру пәндері бойынша электронды оқулықтардың алғашқы легі жарық көрді:

 1. Қазақстан тарихы;
 2. English (Ағылшын Тілі);
 3. Қоршаған Орта Туралы Ілім;
 4. Экология және тұрақты даму (Практикумы).

Оқу материалдары көрсетілген электронды түрдегі мультимедиялық оқулық:

 • Форматталған гипермәтін (*.doc, *.txt,);
 • Графикалық кескіндеме (*.jpg, *.png);
 • анимация (*.gif, *.swf);
 • аудио и бейнежазба (*.mp3, *.wav, *.avi, *.mpg4)