Басқарма туралы ақпарат


 

1.1. Ғылым және халықаралық байланыстар басқармасы (ары қарай – ҒХББ) Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

1.2. ҒХББ өз қызметінде ҚР «Білім туралы» заңын, ҚР жоғары білім туралы нормативтік актілері мен бұйрықтарын, ҚР Білім және ғылым министрлігінің құрылымдары, ғылыми кеңес және ЖОО ректоратының шешімдерін негізге алады. Сапа және менеджмент жүйесінің басқарылуы мен рәсімделуін, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің жұмыс тәртібі мен ішкі ережелерін жүзеге асырады.

1.3. ҒХББ Ғылыми кеңесте қаралған Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ғылым туралы саясатын, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру-техникалық пунктерін, әдістемесі мен инновациялық қызметін жүзеге асырады.

1.4. ҒХББ университет ректорының қайта ұйымдастыру және жою бұйрықтарын iске асырады.

1.5. ҒХББ құрылымын және штаттық бірлігін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры бекітеді.

1.6. ҒХББ құрылымына Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімі қарайды. ҒХББ Бірінші проректор басшылық етедi және Басқарма бастығы басқарады.

2. Негізгі бағыттары:

2.1. Елiміздің ғылыми-техникалық даму бағдарламаларының басым бағыттары бойынша университеттің даму стратегиясын іске асыруды және университеттің ғылыми-инновациялық жобаларының дайындау жұмыстарын жүргізеді;

2.2. Университеттің ғылыми қызметін халықаралық стандарттарға сай қалыптастыру және ғылымды басқарудың жаңа үлгiлерi бойынша жүргізу;

2.3. Университет қызметкерлерінің, білім алушыларының интеллектуалдық, авторлық құқықтары мен мүдделерін қорғау және олардың қызметтерінің нәтижелерi бойынша оларға патенттердің, сертификаттардың уақытылы берілуін қадағалау;

2.4. Шетелдік білім беру ұйымдарымен тікелей байланыстар орнату, білім беру саласында ынтымақтастық туралы екіжақты және көп жақты шарттар жасау жұмыстарын жүргізу;

3. Қызметтері:

3.1. Студенттер, магистранттар, PhD докторанттар мен университеттiң педагог қызметкерлердің ғылыми зерттеу жұмыстарының әртүрлi формаларына тарту, қызықтыру.

3.2. Әртүрлi ғылыми жобаларға және iргелi және қолданбалы ғылыми жобалардың байқауына қызметкерлердiң қатысуын ұйымдастыру.

3.3. Ғылыми зерттеу жұмысына арналған құрама жұмыс жоспарын дайындау.

3.4. Жаңа және қазiргi ғылыми зерттеуші лабораториялар, орталықтар, институттардың қайта ұйымдастыруы және тағы басқалар ұйымға көмектесу.

3.5. Конференцияларды өткiзу туралы ұсынысты қарау және конференция жинағын шығаруға ат салысу және мәжiлiс, симпозиумдар мен барлық деңгейдегі семинарларды ұйымдастыру.

3.6. Ғылыми конференциялардың тақырыптық жинақтары мен ғылыми еңбектерінің шығаруына ықпал ету.

3.7. Кафедралардың ғылыми зерттеу жұмыстарының ұйымдастырылуын бақылауды iске асыру.

3.8. ҚР Білім және ғылым министрлігімен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі сұрақтар бойынша хат алысу.

3.9. Халықаралық ынтымақтастық туралы келісімшарттар жасау, ұсыныс енгізу және олардың жүзеге асыруын бақылау.

3.10. Шетелдiк азаматтар, оның ішінде қазақ диаспорасының өкілдері мен оралмандарды қабылдау жүйесін ұйымдастыру.

3.11. Шетелдiк азаматтарының, білім алушылардың, тағылымнамадан өтіп жатқандардың төлқұжаттарын есепке алуы немесе білім және ғылым саласында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің шет елге шығып оқып жатқан, тағылымнамадан өтіп жатқан студенттерінің есепке алынуы.

3.12. Қазақ диаспорасының өкiлдерi мен шетелдiк студенттер және магистранттарының сыртқа шығатын төлқұжаттарын рәсімдеуді жүзеге асыру.

4. Басқарманың міндеттері:

4.1. Ғылым саласындағы біртұтас мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылуы;

4.2. Бiлiм және ғылымның интеграциялану үдерісін күшейтуi мақсатымен басқа ЖОО ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты, ғылыми құрылымдарымен, шетелдік серіктестермен байланысты дамыту;

4.3. Оқу-ғылым және инновациялық қызметтің тиімділігінің жоғарылатуы;

4.4. Ғылыми, әдістемелік және инновациялық саясатта Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің мәртебесін арттыру;

4.5. Студенттер мен жас ғалымдардың ғылымын дамыту және қолдау көрсету;

4.6. Ғылым және халықаралық байланыстар басқармасының басшысының өкімдерін орындау бөлім қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.

Егер сайттан қате тапсаңыз, қате мәтінді белгілеп Ctrl+Enter пернесін басыңыз.