Ғылыми басылымдар

Монографиялар
Қорғауға алынған құжаттар
Scopus, Web of Science базасындағы жарияланымдар

Ғылыми бейсенбі

Ғылыми конференциялар

Негізгі міндеттері:

 1. Университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының (ҒЗЖ) стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру және мониторинг жүргізеді;
 2. Университет факультеттерінің, институтының, ғылыми орталығының, зертханасының ҒЗЖ үйлестіреді;
 3. Университет факультеттерінің, институтының, ғылыми орталығының, зертханасының ҚР БжҒМ ҒК және басқа мінистрліктер мен ұйымдардың қаржыландыруымен іргелi және қолданбалы ғылыми жобалар байқауына қызметкерлердiң қатысуына қолдау көрсету;
 4. Халықаралық, шетелдік, қазақстандық ғылыми және ақпараттық дерекқорларды (Web of Science, Scopus, Springerlink, Google Scholar, РҒИС және т.б.) пайдалануда ПОҚ мен студенттердің білімі, біліктілігі мен дағдыларын арттыру;
 5.  Ғылыми кітапханамен біресе отырып, ПОҚ мен білім алушылардың халықаралық, шетелдік, қазақстандық электронды ғылыми-ақпараттық, библиографиялық мәліметтер базасына, электронды журналдарға кіруін кеңейту және қамтамасыз ету;
 6. «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» журналының шығарылуы (мақалаларды іріктеу, редакциялау, түзеу, авторлармен жұмыс және т.б.);
 7. Университеттің ПОҚ пен студенттерді халықаралық, шетелдік, қазақстандық ғылыми конференцияларға, семинарларға, форумдарға, олимпиадаларға, конкурстарға қатысуға дайындау;
 8. ПОҚ мен студенттердің (стартап-жобалар, бизнес-инкубатор, ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жұмыс нәтижелерін коммерцияландыру) инновациялық белсенділігін ұйымдастыру;
 9. ПОҚ мен білім алушыларға PhD докторантура бағдарламасының ҒЗЖ мәселелері бойынша, докторанттардың ғылыми тағылымдамасы,  докторанттардың шетелдік ғылыми кеңес берушілерін  Уиверситетте сабақ беруге тарту мәселелері бойынша кеңес беру;
 10. ӘГИ ҒЗИ (жылдық жоспарына, есептеріне сәйкес ҒЗЖ ұйымдастыруына, халықаралық қатынастарды дамытуына, қаржыландыруды тартуды көздейтін жұмыстарына) жетекшілік ету;
 11. Университеттің Ғылыми кітапхана қызметіне жетекшілік ету;
 12. «Ақтұмар» музейінің қызметтеріне жетекшілік ету;
 13. Кешенді химия-билогиялық ғылыми-зерттеу орталығының жұмыстарына жетекшілік ету.