Нұрбала МЫРЗАХМЕТОВА

Химия ғылымдарының кандидаты

 

 

 

 

 

 

+7 702 250 48 37

nmyrzahmetova64@mail.ru

Жұмыс істеген орындары:

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің химия кафедрасында оқытушы, аға оқытушы (1994-1997 жылдар), доцент (1997-2003 жылдар), меңгеруші м.а., (1999-2003 жылдар), доцент м.а., (2003-2012 жылдар), аға оқытушы (2012-2013 жылдар), 2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін кафедра меңгерушісі

1988-1990 жылдар аралығында Шымкент қаласындағы Қазақ химия-технологиялық институтының оқытушысы

 

Білімі (Ғылыми дәрежесі, атағы):

«Химия» мамандығы (С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, 1983-1988) мемлекеттік емтихан комиссиясының 1988 жылғы 27 шілдедегі қарары бойынша химия пәні мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ПВ №077666)

Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің жанындағы мамандандырылған кеңестің 1993 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№7 хаттама) және қайта аттестациялау жөніндегі 1997 жылғы 17 қаңтардағы МАК шешімімен (№1 хаттама) химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (Диплом №0002908) Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Су ерітінділерінің динамикалық беттік кернеуі: адсорбция және электрлендіру әсерлері»

 

Марапаттары:

2014 жылы Ресей жаратылыстану академиясының профессоры атанды

2017 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «ЖОО үздік оқытушысы» номинациясы иегері атанды

 

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары:

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 2017 жылдың 6 ақпан – 1 мамыр аралығында ұйымдастырылған «Бейорганикалық химияның таңдамалы мәселелері» атты онлайн-курсы

2016-2017 жылдар аралығында өткен «Advance» тілдік курсы

2015 жылдың 1-15 қарашасы аралығында «Мевлана» бағдарлама аясында Түркия, Нийде университеті ғылыми семинары

 

Оқитын курстары:

бакалавриат студенттері үшін:

– Бағалаудың өлшемдік технологиялары

– Кәсіби орыс тілі

– Химияның күрделі есептері

магистранттар үшін:

– Жоғары мектепте химиялық эксперимент жүргізу әдіснамасы

– Жоғары мектепте химиядан есептер шығару әдістемесі

 

Жарияланымдары:

Теплоемкость и термодинамические функции висмутитов неодима и самария: Матаев М.М, Нукетаева Д.Ж, Жуманова И.А, Мырзахметова Н.О., Бутин Б.М., Абдраймова М /Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. Издательство: Ивановский государственный химико-технологический университет (Иваново) ISSN: 0579-2991

Химия пәнін пәнаралық байланыс арқылы ағылшын тілінде кіріктіре оқыту: Н.О. Мырзахметова, Ж.Қ. Қуанышева, З.М. Арғынбаева, М.Д. Кенжебаева /Ulurlararasi Abay Kunanbayoglu Kazak kulturu, tarihi ve edebiyati sempozyumu 20-23 Mart 2018, Antalya. Ozet kitabi ISBN 978-605-9885-82-9

Темір, мыс және олардың қосылыстарын өндіріс қалдықтарынан бөлу әдістері: Л.К. Ысқақ, Г.Е. Азимбаева, Н.О. Мырзахметова /Қазақстанның химия журналы №1(53) қаңтар-наурыз 2016 ж. ISBN1813-1107

Алоэ өсімдігінің емдік қасиеттерін зерттеу: Н.О. Мырзахметова, М.Н. Байтанова, Н.Асан, Д.Ерланқызы /«Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология, және география бойынша заманауи бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Алматы қ., 27-қазан, 2017 ж

Развитие критического мышления на уроках химии: К.О.Кишибаев, Н.О. Мырзахметова, К.Досжанова /Профессор Қазна Аймағамбетқызының 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Алматы қ., 28 сәуір 2017 ж. ІІ бөлім

Synthesis and X-Ray Scattering Analysis of Complex Manganites and Ferrites: M.M. Mataev, N.O. Myrzakhmetova, N.A. Zhumanova, Zh.K. Kuanysheva /World Applied Sciences Journal 21(7): 1032-1035. 2013, ISSN 1818-4952 IDOSI Publications

Heat Capasity and Thermodynamic Functions of Complex Manganites and Ferrites in Temperature Range 298.15-673K: M.M. Mataev, N.O. Myrzakhmetova, D.Zh. Nuketaeva /Middle-East Journal of Scientific Research 14(1): 05-08, 2013, ISSN 1990-9233 IDOSI Publications

X-Ray Scattering Analysis of Complex Manganites Bi2Me Mn4O10 (Me-Ca, Ba, Sr): M.M. Mataev, N.O. Myrzakhmetova, D.Zh. Nuketaeva /World Applied Sciences Journal 22 (Special Issue on Techniques and Technologies): 40-43, 2013 ISSN 1818-4952 IDOSI Publications

«The Accumulation of Heavy Metals in Leaves of Woody and Vegetable Plants»: G.Baitasheva, A.Musina, N.O. Myrzakhmetova /Proceeding of ICMTSET and IRCMES 2018,Thirteenth International Conference on Modern Trends in Science, Engineering and Technology, April 1-2 Dubai UAE

Use of nano electromagnic technology to eliminate fungal methods: N.O. Myrzakhmetova, G.Zh. Medeova, E.M. Imanova /Congress book of full texts, EJONS – International Congress on Engineering, Mathematic and Natural Sciences – II,Tokyo, 18-25 September,2017. ISBN 978-605-9885-46-1

Application of a humate of sodium for cultivation of tomatoes: G.O. Nurgalieva, N.O. Myrzakhmetova, A.Urazova, B.Amanbek /Science, Technology and Higher Education, Januart 30, 2014 Volume II Westwood, Canada

Formation of the competence of students through intersubject communication in the teaching of chemistry: N.O. Myrzakhmetova, Zh.K. Kuanysheva, Z.M. Argynbaeva /Ulurlararasi Abay Kunanbayoglu Kazak kulturu, tarihi ve edebiyati sempozyumu 20-23 Mart 2018, Antalya. Ozet kitabi ISBN 978-605-9885-82-9

Алматы қаласындағы қар суының химиялық құрамын зерттеу: Н.О. Мырзахметова, Ғ.Ж. Медеуова, Э.М. Иманова /Congress book of full texts, EJONS – International Congress on Engineering, Mathematic and Natural Sciences – II,Tokyo, 18-25  September,2017. ISBN 978-605-9885-46-1

«Химияны оқыту әдістемесінің зерттеу әдістемесі және басқа ғылымдармен байланысы»: Мырзахметова Н.О. /«Қытайдан Адриатқа дейін» атты III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы, 26-28 қазан, 2016,Туркия,Б.29-33. ISBN978-605-8885-82-8

Білім сапасын арттыруда Темпус бағдарламасының ролі: Мырзахметова Н.О. /III Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиум материалдары. –25-26 мамыр, 2016, Баку,.– Б.183-186. ISBN978-605-8885-82-8

Calorimetric and thermodynamic studies of complex ferrites in the temperature range of 298,15-673K: M.M.Mataev,  N.O.Myrzakhmetova, Zh.K.Kuanysheva, I.S.Saparbekova, Bazilbayev, S.M.Doszhanova, G.A.Medeuova /Oriental Journal of Chemistry Volume 31, Issue 1, 1 March 2015, Pages 441-445  ISSN 0970020X