Академиялық мәселелер жөніндегі Департаменттің негізгі міндеттері:

 1. Оқытудың кредиттік жүйесі негізінде Қазмемқызпудың оқу үрдісін ұйымдастыру және басқару;
 2. Оқыту үрдісін үздіксіз жетілдіру, білім беру қызметін ұсыну сапасын арттыру;
 3. Оқыту үрдісіне деген шығармашылық көзқарасты технологияларды дамыту және енгізу;
 4. Білімді-бақылаудың жинақтаушы балды-рейтингілік жүйесінің тиімділігін одан әрі дамыту;
 5. Элективті пәндерді таңдау жүйесін жетілдіру;
 6. Оқу үрдісіне ғылым, техника және инновациялық технологиялардың соңғы жетістіктерін ендіруді қамтамсыз ету;
 7. Даярлаудың барлық бағыттары бойынша университеттің білім беру бағдарламаларын үнемі дамытып отыру;
 8. Ішкі еңбек нарығында ғана емес халықаралық еңбек нарығында да бәсекеге қабілетті білікті бакалаврларды дайындау үшін жағдайлар жасау;
 9. Қазақстан Республикасының педагогикалық университеттері арасында білім беру қызметтерін ұсыну бойынша университеттің жетекші орынға ие болуын және халықаралық білім беру кеңістігіне кіруін қамтамасыз ету.

Департаменттің қызметі Болон реформаларының негізгі принциптеріне сәйкес жүзеге асырылады және кредиттік оқыту жүйесінің негізгі артықшылықтарын дамытуға бағытталған:

 1. Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету, пәндерді таңдау мүмкіндіктерін ұсыну, әрбір студенттің өзінің жеке оқу жоспарын құруға қатысуы;
 2. Академиялық бағдарламалардың икемділігін іске асыру, вариативті білім беру бағдарламаларын дамыту;
 3. Оқытуды құзыреттілік тұрғыдан дамыту, университеттің барлық мамандықтары бойынша жұмыс оқу жоспарларын жасауды басқару, оларды жұмыс берушілердің өтінімдеріне және кредиттік оқыту жүйесі шеңберінде оқу үрдісінің сапасын қамтамасыз ету талаптарына сәйкес түзету және өзектендіру;
 4. Оқу процесінің, білімді бақылау жүйесінің толық айқындылығы;
 5. Қазақстан Республикасының ЖОО арасында және шетел университеттері арасында кредиттерді ECTS үлгісі бойынша қайта есептеу жүйесін даярлау;
 6. Қазмемқызпу дипломдарының халықаралық деңгейде танылуын қамтамасыз ету диплом мен дәрежелерінің салыстырмалығына, сәйкестігіне, үйлесімділігіне қол жеткізу;
 7. Ортақ білім беру бағдарламаларын дамыту, даярлаудың «бакалавр-магистр-PhD» үш деңгейлі жүйесін жетілдіру;
 8. Оқу-әдістемелік секцияның оқу-әдістемелік қызметін басқару;
 9. Дәстүрлі оқыту формаларымен қатар білім берудің дистанциялық формаларын дамыту;
 10. Ғылым, білім беру және инновациялардың интеграциясы, жаңа ғылыми және инновациялық жетістіктерді ендіру;
 11. Абитуриенттерді қабылдаудың жаңа концепциясын және түлектерді табысты жұмысқа орналастырудың жаңа механизмдерін құру.

Егер сайттан қате тапсаңыз, қате мәтінді белгілеп Ctrl+Enter пернесін басыңыз.