Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры

Кымбат Магитаевна Балажанова

Тел.: +7(727) 237-00-77

E-mail: kimbat_pavlodar@mail.ru

 

Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің мақсаты – Университеттің көпсалалы білім беру бағдарламаларының мазмұнының сапасын жақсарту және білім беру үдерісіне бақылау жасау.

Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің негізгі атқаратын қызметтері:

 • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің оқу оқу үдерісін кредиттік жүйе негізінде ұйымдастыру және басқару
 • Әрдайым оқу үдерісін жетілдіріп отыру, білім беру қызметін сапасын көтеру
 • Оқу үдерісін ұйымдастыруды үйлестіру және жоспарлау
 • Университеттегі даярлықтың барлық бағыты бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру;
 • Әр оқу жылына арналған академиялық күнтізбені және оқу үдерісінің кестесін әзірлеуді ұйымдастыру және Ғылыми кеңесте бекітуге ұсыну, оқу үдерісінің академиялық күнтізбе мен оқу үдерісінің кестесіне сәйкес өткізілуіне бақылау жасау
 • тек ішкі нарықта ғана емес, халықаралық еңбек нарығында да бәсекеге қабілетті білікті бакалавр, магистр, PhD мамандарын дайындаудың барлық жағдайын қамтамасыз ету
 • білімді бақылау жүйесінде баллдық рейтинг жүйесін одан ары тиімді жетілдіру (аралық, қорытынды білімді бақылау)
 • ғылым, техника және инновациялық технологиялардың соңғы жетістіктерін оқу үдерісіне енгізуді қамтамасыз ету
 • пән таңдау жүйесін жетілдіру
 • университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру
 • Мемлекеттік қорытынды аттестаттауды өткізуге бақылау жасау. Бакалавриат, магистратура және PhD бойынша Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жиынтық есебін ҚР Білім және ғылым министрлігіне ұсыну
 • Академиялық мәселелер бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігімен, басқа да ведомоствалар және мекемелермен хат алмасу
 • факультеттер мен кафедралардың жоғары білім берудің Мемлекеттік білім беру стандарттарын ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қызметін үйлестіру, факультеттермен бірлесе отырып оқу жұмыс жоспарларын және оқу үдерісінің кестесін әзірлеуді үйлестіру;
 • кафедралардың оқу жүктемелерін орындауларына бақылау жасау, білім алушылардың оқу, өндірістік, педагогикалық және дипломалды тәжірибелерін ұйымдастыру мен өткізуде факультеттер мен кафедраларға бақылау жасау;
 • магистратура бойынша оқу үдерісін үйлестіру және бақылау жасау, профилдік және педагогикалық магистратура бағдарламасы бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігіне есеп әзірлеу;
 • талапкерлерді тартуда профориентациялық жұмыстар бойынша іс-шараларды жоспарлау, үйлестіру және бақылау жасау және Университетті тануды жақсарту үшін іс-шаралар жұмысын жақсарту;
 • еңбек нарығының мониторингі және тәжірибелердің барлық түрін өткізу және түлектерді жұмысқа орналастыру үшін мекеме, ұйымдармен серіктестік туралы келісім, шарт және меморандум жасасу жұмыстарын үйлестіру;
 • білім алушылардың оқу, өндірістік, педагогикалық және зерттеу тәжірибелерін ұйымдастыру;
 • еңбек нарығының сұранысын қанағаттандыру үшін тәжірибе базаларын жұмыс беруші-компаниялармен толықтыру жұмыстарын ұйымдастыру.

 

Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің бөлімдері негізгі Болон реформасының қағидаларына сәйкес келесі кредиттік оқу жүйесін жүзеге асырады:

 1. Студенттің пәнді таңдауы барысында және студенттің өзіндік оқу жоспарын қалыптастыруда жеке әрбір студенттің қатысуын қамтамасыз етеді.
 2. Университеттің барлық мамандықтары бойынша кредиттік жүйеде оқу процесін, оқу жұмыс жоспарын жақсарту, жетілдіру, жұмыс беруші талабына сай қамтамасыздандыру.
 3. Оқу процесіндегі білімді қатаң бақылау жүйесін қамтамасыздандыру.
 4. Университет ішіндегі және шетел университетінің кредит санын қайта есептеу жүйесін жетілдіру
 5. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дипломының жетістіктерін, дәрежесін салыстыра отырып халықаралық диплом дәрежесіне теңестіру және мойындату.
 6. Үш циклды жүйедегі «бакалавр-магистр-PhD» дайындығын халықаралық оқу бағдарламасымен бірігіп дамыту.

Қашықтықтан оқыту түрін дамыту