5В070300- АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

Бағдарлама деңгейі

Берілетін біліктілік

Оқу ұзақтығы

Оқу формасы

Оқыту тілі

Оқу жүктемесі

Оқудың басталуы

Бакалавриат

Техника және техника бакалавры

4 жыл

Күндізгі

Қазақ/Орыс

240 ECTS

1 қыркүйек

ОҚУ ЖОСПАРЫ

Бағдарлама келесідей құрылымнан тұрады:

Міндетті компонент

Шетел тілі (4 ECTS)

Қазақ (орыс) тілі (4 ECTS)

Физика I (3 ECTS)

Математика I (4 ECTS)

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (4 ECTS)

Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау (5 ECTS)

Дене шынықтыру

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (4 ECTS)

Математика II (5 ECTS)

Шетел тілі (4 ECTS)

Қазақ (орыс) тілі (4 ECTS)

Дене шынықтыру

Кәсіби қазақ (орыс) тілі (3 ECTS)

Математика ІІІ (5 ECTS)

Дене шынықтыру

Философия (5 ECTS)

Кәсіби бағытталған шетел тілі (3 ECTS)

Ақпараттық жүйелердің негіздері (3 ECTS)

Дене шынықтыру

IT инфрақұрылымы (5 ECTS)

АЖ-дегі мәліметтер базасы (5 ECTS)

Өндірістік практика (13 ECTS)

Мамандық бойынша қорытынды Мемлекеттік емтихан (3 ECTS)

Диплом жұмысын қорғау (14 ECTS)

Таңдау компоненті

I

Ұлы дала тарихы (3 ECTS)

Кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдастыру (3 ECTS)

I

Саясаттану және әлеуметтану негіздері (3 ECTS)II

Бағдарламалау технологиясы (5 ECTS)

Арнайы орталарда бағдарламалау (5 ECTS)

Бағдарламалық инженерия негіздері (5 ECTS)III

Компьютерлік графика (5 ECTS)

Ақпараттық жүйелердегі графикалық құралдар (5 ECTS)

Инженерлік графика (5 ECTS)

I

Қазақ аруы (3 ECTS)

Шешендік өнер (3 ECTS)

Гендерлік саясат (3 ECTS)

Мәдениеттану (3 ECTS)

Дінтану (3 ECTS)

Өзін-өзі тану (3 ECTS)

Абайтану (3 ECTS)II

Қолданбалы шетел тілі (ағылшын) (4 ECTS)III

Java тілінде бағдарламалау (5 ECTS)

Білім берудегі цифрлық технологиялар (5 ECTS)

Бағдарламалық қамтаманы құру (5 ECTS)IV

Мультимедия технологиялар (5 ECTS)

Контентті цифрлық өңдеу негіздері (5 ECTS)

Мәліметтерді ұсынудың визуализациялау технологиялары (5 ECTS)V

Операциялық жүйелер (5 ECTS)

Арнайы операциялық жүйелер (5 ECTS)

Linux операциялық жүйесі (5 ECTS)

I

ӘОбъектіге бағытталған бағдарламалау (5 ECTS)

Ақпараттық жүйелердегі бағдарламалық құралдар (5 ECTS)

Visuаl Studio қолданып командалық өңдеудің негіздері (5 ECTS)II

Операцияларды зерттеу негіздері (5 ECTS)

Шешімдер қабылдау теориясы (5 ECTS)

Операцияларды зерттеу және тиімділеу әдістері (5 ECTS)III

3D технологиялары (5 ECTS)

Интерактивті графикалық жүйелер (5 ECTS)

Графикалық дизайн және мультимедиа (5 ECTS)IV

Компьютерлік желілер (4 ECTS)

Компьютерлік желілерді жобалау (4 ECTS)

Желілік технологиялар негіздері (4 ECTS)

I

Интернет технологиялар (5 ECTS)

Жүйелік бағдарламалау (5 ECTS)

Интернет бағдарламалау тілі (5 ECTS)II

Android-қа арналған мобильдік қосымша құру (5 ECTS)

iOS-қа арналған мобильдік қосымша құру (5 ECTS)

Мобильдік операциялық жүйелерге арналған мультисервистік қосымшаларды құру (5 ECTS)III

Ақпараттық жүйелердің менеджменті (5 ECTS)

Жасанды интеллект жүйелері (5 ECTS)

Басқару теориясының негіздері (5 ECTS)IV

Жүйетехника негіздері (5 ECTS)

Анықталмаған жиындар теориясының негіздері (5 ECTS)

I

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау (5 ECTS)

Ақпаратты қорғау құралдары мен әдістері (5 ECTS)

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету технологиялары (5 ECTS)II

Web-бағдарламалау (5 ECTS)

Web-интерфейсінің дизайны (5 ECTS)

Web- сервистерді құру (5 ECTS)III

Мәліметтер базасын құру технологиялары (5 ECTS)

SQL тілінде мәліметтер базасын бағдарламалау және жобалау (5 ECTS)

PL/SQL мәліметтер базасының технологиялары (5 ECTS)IV

Ақпараттық жүйелерде әкімшілік ету (5 ECTS)

Корпоративтік желілердегі ақпараттық технологиялар (5 ECTS)

Ақпараттық желілердегі басқару жүйелері (5 ECTS)V

Ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді басқару (5 ECTS)

Зияткерлік АЖ-дегі білім базалары (5 ECTS)

Білім берудегі ақпараттық жүйелер (5 ECTS)VI

Компьютермен модельдеу (5 ECTS)

Имитациялық модельдеу (5 ECTS)

Ақпараттық жүйелерді модельдеу (5 ECTS)

I

Ақпараттық жүйелерді жобалау (5 ECTS)

Ақпараттық жүйелерді жобалаудың әдістері мен құралдары (5 ECTS)

Ақпараттық жүйелерді жобалаудың заманауи технологиялары (5 ECTS)II

Бұлттық технологиялар (5 ECTS)

Интернет кәсіпкерлігі (5 ECTS)

Сервисті-бағытталған ақпараттық жүйелер (5 ECTS)III

Бизнес процестерді талдау, модельдеу және автоматтандыру (5 ECTS)

Бизнес-процестерді модельдеудің әдістемесі және құралдары (5 ECTS)

ERP жүйелерінің негізінде бизнес-процестерді ұйымдастыру (5 ECTS)IV

Ақпараттық жүйелердің сапасын басқару жүйелері (5 ECTS)

Стандарттау, сертификаттау және ақпараттық жүйелердің сапасын басқару (5 ECTS)

Бағдарламалық қамтама құруда жобаларды басқару және ұйымдастыру (5 ECTS)V

Дербестендірілген ақпаратты талдау және іздеу (5 ECTS)

Мәліметтер қоймасы (5 ECTS)

Ақпараттық-аналитикалық жүйелер (5 ECTS)VI

ІТ-жобаларды басқару (5 ECTS)

Зияткерлік жүйелерді басқару (5 ECTS)

IT-кеңес (5 ECTS)

ОҚУДЫ АЯҚТАУДАҒЫ БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫС

Оқу дипломдық жұмысты/жобаны қорғаумен аяқталады.