Оқу үдерісі жөніндегі бөлімнің негізгі мақсаты:

 

 1. Оқу үрдісінің негізгі мақсаттары – оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру болып табылады.
 2. Қазақстан Республикасының жоғары білім туралы нормативтік құжаттарына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары мен өкімдеріне сәйкес оқу үдерісін жүзеге асыруға бақылау жасау
 3. Оқу үдерісіне қажетті барлық құжаттармен уақытылы қамтамасыз ету.

Оқу үдерісі жөніндегі бөлімнің негізгі міндеттері:

 

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес білім беру үдерісін ұйымдастыруда, ішкі нормативтік құжаттарды қамтамасыз ету үшін Университеттің қызметіне қатысады;

2. Оқу үдерісінің тиімділігін жетілдіру және оқу сапасын арттыру;

3. Факультеттер мен кафедралардың оқу жұмысына бағыт-бағдар беру;

4. Факультет пен кафедралардың оқу үдерісінің нәтижелерін қорытындылау және талдау.

5. Университетте оқу үдерісін ұйымдастыру және жетілдіру. 

 

Оқу үдерісі жөніндегі бөлімнің негізгі қызметтері:        

 1. Университеттің оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша ережелер мен бұйрықтарды құрастыру;
 2. ОБСӨЖ кестесін құрастыруды қадағалау;
 3. Кафедралар бойынша жалпы сағаттық оқу жүктемесінің есебін тексереді, ағымдағы оқу жылына ПОК-ның штатын анықтауға қатысты жиынтық ақпаратты жоспарлайды;
 4. Кафедра бойынша ПОҚ жеке педагогикалық жүктемесінің дұрыс бөлінуін қадағалау;
 5. МАК және МЕК төрағасын бекіту туралы бұйрық шығару және ҚР БҒМ есебін жіберу;
 6. МАК және МЕК кестесінің жасалуын және өткізуін қадағалау;
 7. МАК және МЕК жұмысын жүргізу бойынша хатшылармен жұмыс жүргізу, есеп жинау және талдау;
 8. ПОҚ-тың штаттық бірлігінің өзгеруіне байланысты бұйрықтарды жасау және орындау (ағымдағы және келесі оқу жылына арналған педагогикалық жүктеменің нәтижесіне негізделіп);
 9. Оқытушының жеке жұмыс жоспарының, айлық, жарты жылдық педагогикалық жүктеменің толтырылуын, уақытылы бекітілуін бақылау;
 10. Оқу жүктемесін қалыптастыру, оқытушының жоспарлы және нақты жүктемесі арасындағы сәйкессіздіктің себептерін талдау;
 11. Оқу жұмысына байланысты атқаратын қызметтерінің көлеміне қарай оқу жұмыстарына қатысты есептер дайындауда Университеттің қызметіне қатысу;
 12. Оқу үдерісі жөніндегі бөлім қызметіне қатысты Ғылыми кеңестің шешімін және ректордың бұйрықтарын орындау;
 13. Сапа менеджмент жүйесінің стандарттарын сақтау;
 14. Университеттің қоғамдық-саяси, мәдени-бұқаралық іс-шараларына қатысу;
 15. Универ жүйесінде базаға пәндер енгізу.

Қызметкерлер

Оқу үдерісі жөніндегі бөлім басшысы м.а.

Білімі: PhD

Тел.: 8 707 892 71 70, 8(727) 233-18-37,  40-47

E-mail: okubolimi1191@mail.ru

Оқу үдерісі жөніндегі бөлім әдіскері

Білімі: Оқу үдерісі жөніндегі бөлім әдіскеріКазмемқызпу, әлеуметтану ғылымдарының магистрі

Тел.: 40-55

E-mail: okubolimi1191@mail.ru

Оқу үдерісі жөніндегі бөлім әдіскері

Білімі: С.Торайгыров атындағы ПМУ педагогика ғылымдарының магистрі

Тел.: 8 707 823 0454

E-mail: okubolimi1191@mail.ru

Оқу үдерісі жөніндегі бөлім әдіскері

Білімі: Ленин атындағы ҚазПТИ, инженер-геолог.

Тел.: 8 747 408 58 18,  40-55

E-mail: okubolimi1191@mail.ru