Айнагуль КАИПБАЕВА

Қауымдастырылған профессор

 

 

 

 

 

 

+7 701 4041878

Aina__78@mail.com

Жұмыс істеген орындары:

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2000 жылдың қарашасы – 2004 жылдың маусымы аралығында Дайындық бөлімінің (диаспора) Жалпы білім беру кафедрасының оқытушысы, 2001 жылдың қыркүйегі – 2004 жылдың сәуірі аралығында деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 2004 жылдың қыркүйегі – 2013 жылдың маусымы аралығында Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, 2013 жылдың тамызы айынан бастап қазіргі күнге дейін аталмыш кафедраның меңгерушісі, 2014 жылдың қаңтарынан қауымдастырылған профессоры міндетін атқарушы, 2017 жылдың маусым айынан қазіргі уақытқа дейін қауымдастырылған профессор қызметінде

 

Білімі (Ғылыми дәрежесі, атағы):

«Тарих және құқық» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1995-1999), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1999 жылғы 22 маусымдағы шешімі бойынша Тарих және құқық пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖБ № 0008693)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2006 жылғы 26 наурыздағы шешімімен (№5 хаттама) тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК №0001168), диссертация тақырыбы: «Ілияс Омаровтың өмірі мен қоғамдық-мемлекеттік қызметі»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2017 жылғы 19 шілдедегі шешімімен (№1077 бұйрық) Тарих мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы берілді (Диплом № 0000284)

2013 жылдың 23 желтоқсанында Тарих және қоғамдық ғылымдар академиясының академигі атанды. Куәлік №052

 

Марапаттары:

Білім және ғылым министрлігінің Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік даму жолында қол жеткізген табыстары мен білім беру саласына қосқан үлесі үшін «Құрмет грамотасымен» марапатталды. 2011 жылдың 8 желтоқсаны

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалімен марапатталды. Куәлік №121, 2014 жылдың 2 қыркүйегі

 

Біліктілікті арттыру курстары / Қайта даярлау курстары:

2013 жылдың 14 қыркүйегі аралығында 240 сағат көлемінде «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» атты бағдарламасына қатысты, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «ӨРЛЕУ» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы. Тіркелген №0124074

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ұйымдастыруымен 2015 жылдың 20-27 қарашасы аралығында 46 сағат көлеміндегі білім саласындағы реформа аясындағы «Учебная деятельность в соотношении с ментальными уровнями рознавательного процесса» атты курсына қатысты

2018 жылдың 16-19 қаңтары аралығында 32 сағат көлеміндегі «ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында болашақ педагог мамандарды даярлау» тақырыбындағы курсына қатысты, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы. №001016

2018 жылдың 03-22 қаңтары аралығында 72 сағат көлеміндегі Гуманитарлық зерттеу орталығының ұйымдастыруымен «Управление образовательной и инновационной деятельностью вуза» атты тақырыпта  семинар-тренинг курсына қатысты

 

Оқитын курстары:

бакалавриат студенттері үшін:

-Ұлы дала тарихы

-Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

 

Жарияланымдары (монография, оқулықтары, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдар, Scopus, Web of Knowledge, халықаралық конференциялар), патенттері:

Сохранение, развитие и интеграция культурного наследия Венгрии и Казахстана: А.Т. Каипбаева, Е.К. Кулдибаев, С.Д. Саркулова /Совместная коллективная монография. Savaria University Press Szombathely, 2017. -378 c.- ISBN 978615-5251-93-1

Тәуке ханның билігі тұсындағы Қазақ хандығының ішкі аяси ахуалы: А.Т. Каипбаева /Материалы Республиканской научно-практической конференции «Преемственность истории и опыта Казахского ханства с идеей «Мәңгілік ел». –Алматы. 24 апреля, 2015 г.

Кеңестік дәуірдегі Қазақстан тарихы: А.Т. Қаипбаева /Оқу құралы. – Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2015. – 170 б. ISBN978-601-224-733-6

Қазақ хандығына 550 жыл: тарихы мен тағлымы: Ж.Б. Аширбекова,                 Л.Т. Қожакеева, А.Т. Қаипбаева, Е.Т. Берлібаев, А.А. Нұрмұхамбетов, К.М. Рүстем, А.Е. Абдиханова. /Оқулық. – Алматы: «Полиграфия-сервис и К», 2016. –320 бет. ISBN978-601-224-728-2

Отандық тарихтың іргелі мәселелерінің қазіргі кезеңдегі теориялық-әдістемесі: А.Т. Қаипбаева, Е.Т. Берлібаев /Оқу құралы. – Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2016. – 196 б. (оқу құралы) ISBN978-601-224-804-3

History-economic development between Republic Kazakhstan and the Chinese National Republic in the XXI century: B.A. Chakenova, L.T. Kozhakeyeva, A.T. Kaipbayeva, A.B. Bakytzhanova /Life Science Journal. Vol.11, No. 7, 2014. P. 436-439. http:/www.lifesciencesite.com. 93. ISSN:1097-8135

Historical and economic aspects of the Eurasian economic community: L. Kozhakeyeva, A. Kaipbayeva, B. Chakenova, K. Zhylkyshybayeva, A. Adilbaeva /Reviеw of European Studies, Published by Canadian Center of Science and Education, Vol. 7, No. 6, 2015. P. 244-248. ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181

Influence of Migration Processes on Changing in the Ethnic Composition of the Population of Kazakhstan (End of the XIX – End of the XX Centuries): A. Kudaibergenova, G. Zhugenbayeva, T. Apendiyev, K. Chatybekova, L. Bissembayeva, A. Kaipbayeva, A. Zhumadil, K. Suleymenova / Man In India, 97 (2) P.47-64. ISSN 0025-1569

Қазақстан тәуелсіздік алу қарсаңында: А.Т. Қаипбаева /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журнал, № 5, 2011. 27-30 бб.

Қазақстандағы мәдени үрдістер хақында: А.Т. Қаипбаева /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журнал, № 4, 2011. 23-25 бб.

Қазақстандағы “қайта құру” жылдарындағы кеңестік қоғам дағдарысының тереңдей түсу: А.Т. Қаипбаева, А. Шымырқұлова /Ізденіс. ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылыми журналы. Алматы, 2012 ж. -98-103 бб.

Ілияс Омаров және тарих ғылымы: А. Қаипбаева /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журнал, № 3, 2012. 30-32 бб.

1860-1890 жылдар аралығындағы әкімшілік реформалардың білім және мәдениет саласына әсері: А.Т. Қаипбаева, А.А. Нурмухамбетов /Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (50), 2016. ISSN 1728 – 5461

1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалар: мәні мен барысы: А.Т. Қаипбаева, А.А. Нурмухамбетов /Отан тарихы, №4 (76), 2016. ISSN 1814 – 6961

«Мәңгілік ел» идеясы және тарихи сабақтастық: А.Т. Қаипбаева /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журнал,  №2 (149), 2017. 22-23 бб.

Қазақстандағы ілім-білім мен медреселер: А.Т. Қаипбаева, Е. Берлібаев /«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журнал, №4 (143), 2016. 27-29 бб.

Алаш зиялылары және олардың шығармашылық мұраларының ақталу тарихи“: А.Т. Қаипбаева /«Найновите научни постижения – 2013» Материалы за IХ междинородна научна практична конференция. 17-25 марта 2013 г. София “Бял ГРАД- ООД 2013” 28-32 стр. ISBN978-605-99-65-74-3(Tk)

Ұлы жібек жолы: қалыптасуы мен ортағасырлық тарихи маңызы: А.Т. Қаипбаева, А.А. Нурмухамбетов /ІІІ халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары, Баку. 25-27 мамыр 2016. 473-476 бб. ISBN978-966-8736-05-6

Мұхамед Хайдар Дулати және оның «Тарих-и Рашиди» еңбегінің тарихи тағлымы: А.Т. Қаипбаева /ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары. Алматы: «Қыздар Университеті» баспасы, 2015. 170-174 бб. ISBN978-601-224-649-0