Университеттің нормативтік-құқықтық актілері

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ

ЖАРҒЫЛЫҚ, НЕГІЗГІ ҚҰЖАТТАРЫ

1.

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының 2012 жылғы 24 тамыздағы №821 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне қарасты «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті» шаруашылық жүргізу құқығына негізделген республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Жарғысы

2.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 2013 жылғы 26 қыркүйектегі Ғылыми кеңес шешімімен бекітілген (№2 Хаттама) 2013-2020 жылдарға араналған университеттің Даму Стратегиясы

3.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 2013 жылғы 26 қыркүйектегі Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілген (№1 Хаттама) «Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық университетінің Қамқоршылар кеңесі туралы» Ережес

4.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №43 бұйрықпен бекітілген «Жұмыс берушілер кеңесі туралы» Ереже

5.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 2013 жылғы 26 қыркүйектегі Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілген (№1 Хаттама) Корпоративтік мәдениет кодексі

ЕҢБЕК ТӘРТІБІ, ӨТІНІШТЕРДІ ҚАРАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЛАУАЗЫМҒА ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕРДІҢ ЖИНАҒЫ

6.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті еңбек ұжымының 2012 жылғы 07 желтоқсандағы конференциясы шешімімен бекітілген (№2 Хаттама) Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің жұмыс беруші мен еңбек ұжымы арасындағы Ұжымдық шарт

7.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университет ректорының 2012 жылғы 04 шілдедегі №126 бұйрықпен бекітілген Ішкі тәртіп ережесі

8.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университет ректорының 2012 жылғы 19 ақпандағы №36 бұйрықпен бекітілген «Басшылардың және құрылымдық бөлімше жетекшілерінің функционалдық міндеттері жөніндегі» Нұсқаулық

9.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университет ректорының 2012 жылғы 19 ақпандағы №36 бұйрықпен бекітілген «Құжаттарға қол қою құқығын анықтау, құжаттарды енгізу және оларды сақтау туралы» Ереже

10.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университет ректорының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы №274 бұйрықпен бекітілген «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Нұсқаулық

11.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университет ректорының 2012 жылғы 19 ақпандағы №36 бұйрықпен бекітілген, Ғылыми кеңестің 2012 жылғы 06 ақпандағы шешімімен мақұлданған (Хаттама №4) «Кафедра меңгерушісі лауазымына конкурстық тағайындау туралы» Ереже

12.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университет ректорының 2012 жылғы 19 ақпандағы №36 бұйрықпен бекітілген, Ғылыми кеңестің 2012 жылғы 06 ақпандағы шешімімен мақұлданған (Хаттама №4) «Педагогикалық, ғылыми қызметкерлер мен кафедра меңгерушісі лауазымдарына конкурстық тағайындаудың рәсімі туралы» Ереже

13.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университет ректорының 2013 жылғы 07 наурыздағы №72 бұйрықпен бекітілген Қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу тәртібі және шарттары туралы Ереже

14.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университет ректорының 2012 жылғы 16 тамыздағы №152 бұйрықпен бекітілген Жатақханадан орын беру тәртібі туралы Ереже

ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУ, ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ, ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ШЕШУ, МҰРАҒАТТЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫ РӘСІМДЕУ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК ТУРАЛЫ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕРДІҢ ЖИНАҒЫ

15.

2012 жылғы 10 желтоқсанда бекітілген «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті» РМК Еңбек қорғау және қауіпсіздігі туралы Нұсқаулық

16.

2012 жылғы 11 желтоқсандағы қызметтік іс-сапарға шығушы қызметкерлердің еңбегін қорғау және қауіпсіздігі туралы Нұсқаулық

17.

2012 жылғы 11 желтоқсандағы Программа вводного инструктажа по безопастности труда от 11 декабря 2012 г.

18.

2012 жылғы 11 желтоқсандағы «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті» РМК автокөлік сапарларда қауіпсіздікті сақтау туралы Нұсқаулық

19.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 11 желтоқсандағы №260 бұйрықпен бекітілген «Тәртіптік комиссия туралы» Ереже

20.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 30 қаңтардағы №44 бұйрықпен бекітілген «Шетелдік ғалымдарды тарту және шақырулар бойынша шығындарды өтеу тәртібі туралы» Ереже

21.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 30 қаңтардағы №44 бұйрықпен бекітілген «Университет қызметкерлерінің сілтемелі халықаралық мәліметтер базасына кіретін басылымдарда жарық көрген мақалалары үшін материалдық ынталандыру туралы» Ереже

22.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 2014 жылғы 01 қыркүйегіндегі «Кадрлық резерв туралы» Ереже

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚҰРЫЛЫМ БӨЛІМШЕЛЕРІ ТУРАЛЫ НОРМАТИВТІК АКТІЛЕРДІҢЖИНАҒЫ

23.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы №277 бұйрықпен бекітілген «Ректор Аппараты туралы» Ереже

24.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 2013 жылғы 26 қыркүйегіндегі «Univer» бағдарламалық-ақпараттық жүйе туралы» Ереже

25.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2015 жылғы 06 маусымдағы «Уақытша ғылыми ұжымдарды құру және олардың қызметінің тәртібі туралы» Ереже

26.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадығы №397 бұйрықпен бекітілген «Қарлығаш қонақ үйі туралы» Ереже

27.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Ұлпан асханасы туралы» Ереже

28.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 04 шілдедегі №127 бұйрықпен бекітілген «Мұнтаз кафесі туралы» Ереже

29.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 04 шілдедегі №126 бұйрықпен бекітілген «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеттінің оқу-өндірстік кешені туралы» Ереже

30.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 16 тамыздағы №152 бұйрықпен бекітілген «Жатақханадан орын беру тәртібі туралы» Ереже

31.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 29 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Дәрігерлік амбулатория туралы» Ереже

32.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Ұлар фольклорлық-этнографиялық ансамблі туралы» Ереже

33.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің факультет туралы» Ережесі

34.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің кафедра туралы» Ережесі

35.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Кәсіптік бағдар және карьера бөлімі туралы» Ереже

36.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Әлеуметтанушы үйірмесі туралы» Ереже

37.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Веб дизайн үйірмесі туралы» Ереже

38.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Жас физик үйірмесі туралы» Ереже

39.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Жас физик үйірмесі туралы» ЕрежеЕнің отаным – Қазақстан» үйірмесі туралы» Ереже

40.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Ақтұмар мұражайы туралы» Ереже

41.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Студенттік бөлім туралы» Ереже

42.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Экономика және қаржы департаменті туралы» Ереже

43.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Бухгалтерлік есепке алу және жоспарлау басқармасы туралы» Ереже

44.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Әкімшілік-өндірістік мәселелер жөніндегі және материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы туралы» Ереже

45.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 19 желтоқсандағы №279 бұйрықпен бекітілген «Эдвайзерлер кеңесі туралы» Ереже

46.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 19 желтоқсандағы №208 бұйрықпен бекітілген «Ардагерлер кеңесі туралы» Ереже

47.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Айгүл вокалды аспаптар ансамблі туралы» Ереже

48.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Томирис би ансамблі туралы» Ереже

49.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Заң және экономика үйірмесі туралы» Ереже

50.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Индикатор үйірмесі туралы» Ереже

51.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Әдістемелік бөлім туралы» Ереже

52.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Арулар үйірмесі туралы» Ереже

53.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Әлеуметтік және гендерлік ғылыми-зерттеулер институты туралы» Ереже

54.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Қытай тілін оқыту және педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін көтеру орталығы туралы» Ереже

55.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Баспахана туралы» Ереже

56.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Көптілді білім беруді дамыту орталығы туралы» Ереже

57.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі туралы Ереже

58.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «парасатты НЛО (Нағыз Лидерлер Одағы) пікірсайыс туралы» Ереже

59.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Жан жылуы еріктілер клубы туралы» Ереже

60.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Тәрбие және әлеуметтік жұмыстаржөніндегі департамент туралы» Ереже

61.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Болон үдерісі орталығы туралы» Ереже

62.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Тіркеуші-кеңсе туралы» Ереже

63.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Ғылым және халықаралық байланыстар басқармасы туралы» Ереже

64.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімі туралы» Ереже

65.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Оқу үдерісі жөніндегі бөлім туралы» Ереже

66.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Кеңсе туралы» Ереже

67.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Кадр бөлімі туралы» Ереже

68.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі туралы» Ереже

69.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Қазақ мектебінің даму мәселелері орталығы туралы» Ереже

70.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі туралы Ережесі»

71.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Анықтама-библиографиялық және ақпарат бөлім туралы» Ережесі

72.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Әдебиеттерді толықтыру және өңдеу бөлімі туралы» Ереже

73.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Кітап сақтау бөлім туралы» Ереже

74.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Ғылыми кітапхана туралы» Ереже

75.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Академиялық мәселелер жөніндегі департамент туралы» Ереже

76.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Ақпараттық және коммуникациялық технология орталығы туралы» Ереже

77.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Ақпараттық және коммуникациялық технология орталығының автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді қолдау бөлімі туралы» Ереже

78.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Қашықтықтан оқыту бөлімі туралы» Ереже

79.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 16 қарашадағы №397 бұйрықпен бекітілген «Ақпараттық және коммуникациялық технология орталығының жүйелік басқару және техникалық қолдау бөлімі туралы» Ереже

80.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Дайындық бөлімі туралы» Ереже

81.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін көтеру туралы» Ереже

82.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Жастар саясатын дамыту бөлім туралы» Ереже

83.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Зерде үйірмесі туралы» Ереже

84.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Веб дизайн үйірмесі туралы» Ереже

85.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Lingua» тіл үйірмесі туралы» Ереже

86.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Келін болу әдебі үйірмесі туралы» Ереже

87.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Club of foreing languages үйірмесі туралы» Ереже

88.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Жерұйық үйірмесі туралы» Ереже

89.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Ғылыми кеңесі туралы» Ереже

90.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Ректораты туралы» Ереже

91.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 15 қазандағы №209 бұйрықпен бекітілген Университеттің Ғылыми кеңесі туралы Ереже

92.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2015 жылғы 16 қазандағы №204 бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алу және материалдық - техникалық қамтамасыз ету бөлімі туралы ереже

93.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 25 наурыздағы №98 бұйрықпен бекітілген Ғылыми кітапхананың электронды ресурстар орталығы туралы ереже

94.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 25 наурыздағы №98 бұйрықпен бекітілген Телерадиостудия туралы ереже

95.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 25 наурыздағы №98 бұйрықпен бекітілген Ақпараттық саясат бөлімі туралы ереже

96.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 25 наурыздағы №98 бұйрықпен бекітілген Қоғаммен байланыс бөлімі туралы ереже

97.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 25 наурыздағы №98 бұйрықпен бекітілген «Қыздар университеті» газеті туралы ереже

98.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 25 наурыздағы №98 бұйрықпен бекітілген «Қыздар университеті» медиа орталығы туралы ереже

99.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 25 наурыздағы №98 бұйрықпен бекітілген «Алашшыл жас» журналы туралы ереже

100.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2012 жылғы 25 наурыздағы №98 бұйрықпен бекітілген Ғылыми-инновациялық зерттеу орталығы туралы ереже

ЛАУАЗЫМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАР

101.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 01-14-02 Бірінші проректор

102.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 01-14-03 Оқу ісі жөніндег проректор

103.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 01-14-04 Әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі проректор

104.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 01-14-05 Экономикалық және өндірістік мәселелер жөніндегі проректор

105.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07-14-01 Ғылым және халықаралық байланыстар басқарма басшысы

106.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07-14-02 Ғылым және халықаралық байланыстар бөлім меңгерушісі

107.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07-14-03 Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімінің әдіскері

108.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07-14-04 Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімінің маманы

109.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07-14-05Аудармашы

110.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/01-14-01 Жастар саясатын дамыту бөлім басшысы

111.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/01-14-02 Жастар саясатын дамыту бөлім маманы

112.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02-14-01 Ректор Аппаратының жетекшісі

113.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02-14-02 Ректор Аппаратының жетекшісінің орынбасары

114.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/04-14-01 Заңгер-құқықтық жұмыстар жөніндегі менеджер

115.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/04-14-02 Бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің маманы

116.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/04-14-03 Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар штабының маманы

117.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/04-14-04 Бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің жетекші маманы

118.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/02-14-01Кеңсе басшысы

119.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ Іс-құжат жүргізуші

120.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/03-14-01 Мұрағат секторының меңгерушісі

121.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/03-14-02 Архивариус

122.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/01-14-01 Кадр бөлімінің басшысы

123.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/01-14-02 Кадр бөлімінің жетекші маманы

124.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/01-14-03 Кадр бөлімінің маманы

125.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/05-14-01 Тіркеу және есепке алу секторының меңгерушісі

126.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/05-14-02 Паспортист

127.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/05-14-03 Визалық қолдау жөніндегі маман

128.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 01/01-14-01 Ректордың көмекшісі – референт

129.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 01/01-14-02 Ректордың кеңесшісі

130.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 01/01-14-03 Бас ғалым хатшы

131.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/06-14-01 Ректордың хатшысы

132.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 02/06-14-02 Проректор хатшысы

133.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 03-14-01 Экономика және қаржы департамент директоры – бас бухгалтер

134.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 03-14-02 Экономика және қаржы департамент директоры – бас бухгалтер орынбасары

135.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 03-14-03 Бухгалтерлік есеп және жоспарлау басқармасының басшысы

136.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 03-14-04 Бухгалтер

137.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 03-14-05 Экономист

138.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04-14-01 Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры

139.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/01-14-01 Оқу үдерісі жөніндегі бөлім басшысы

140.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/01-14-02 Әдіскер

141.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/01-14-03 Маман

142.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/01-14-04 Координатор

143.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/02-14-01 Студенттік бөлім басшысы

144.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/02-14-02 Статист

145.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/02-14-03 Аға инспектор

146.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/02-14-04 Инспектор

147.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/03-14-01 Кәсіптік бағдар және карьера бөлім басшысы

148.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/03-14-02 Әдіскер

149.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/03-14-03 Кәсіптік практика әдіскері

150.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/04-14-01 Болон үдерісі орталығының директоры

151.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/04-14-02 Академиялық ұтқырлық бойынша үйлестірушісі

152.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/04-14-03 Инспектор

153.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/04-14-04 Сапа менеджменті жүйесі секторының инспекторы

154.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/05-14-01 Әдістемелік бөлім басшысы

155.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/05-14-02 Әдіскер

156.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/05-14-03 Маман

157.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/06-14-01 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлім басшысы

158.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/06-14-02 Әдіскер

159.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/07-14-01 Тіркеуші-кеңсе бөлім басшысы

160.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/07-14-02 Әдіскер-тіркеуші

161.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/07-14-03 Әдіскер

162.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/07-14-04 Хатшы-референт

163.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/08-14-01 Дайындық бөлім басшысы

164.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/08-14-02 Әдіскер

165.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/08-14-03 Маман

166.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/08-14-04 Аға лаборант

167.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/09-14-01 Қашықтықтан оқыту бөлім басшысы

168.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/09-14-02 Инженер –программист

169.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/09-14-03 Программист

170.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 04/09-14-04 Веб-программист

171.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 05-14-01 Біліктілікті жетілдіру орталығының директоры

172.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 05-14-02 Маман

173.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 05-14-03 Аға лаборант

174.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 06-14-01 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар орталығының директоры

175.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 06-14-02 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар орталығының директорының орынбасары

176.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 06-14-03 Жүйелік басқару және техникалық қолдау бөлімінің басшысы

177.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 06-14-04 Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді қолдау бөлімінің басшысы

178.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 06-14-05 Инженер-программист

179.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 06-14-06 Техник

180.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 06-14-07 Программист

181.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 06-14-08 Модератор

182.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/01-14-01 Көптілді білім беру орталығының директоры

183.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/01-14-02 Бас маман

184.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/01-14-03 Жетекші маман

185.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/01-14-04 Аудармашы

186.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/01-14-05 Хатшы-референт

187.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/01-14-06 Қытай тілі орталығының меңгерушісі

188.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/01-14-07 Қытай тілі орталығының маманы

189.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/02-14-01 Дәстүрлі өнер және фольклор орталығының директоры

190.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/02-14-02 Жетекші маман

191.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 07/02-14-03 Маман

192.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08-14-01 Тәрбие және әлеуметтік жұмыстар жөніндегі департамент директоры

193.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/02-14-01 Тәрбие жұмысын әдістемелік қамтамасыз ету бөлім басшысы

194.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/02-14-02 Маман

195.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/02-14-03 Сценарист

196.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/02-14-04 Режиссер – продюсер

197.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/02-14-05 Актілік залының меңгерушісі

198.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/02-14-06 Томирис ансмабілінің көркемдік жетекшісі

199.

25.03.2014 ж. Бұйрық № 142 ДИ 08/02-14-07 Айгүл ансамблінің көркемдік жетекшісі

200.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/02-14-08 Дыбыс технигі

201.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 08/02-14-09 Маман

202.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ ДИ 09-14-01 Ғылыми кітапхана директоры

203.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-02 Директор орынбасары

204.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-03 Бөлім меңгерушісі

205.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-04 Бөлімше меңгерушісі

206.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-05 Бас кітапханашы

207.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-06 Жетекші кітапханашы

208.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-07 Кітапханашы

209.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-08 Бас библиограф

210.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-09 Библиограф

211.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-10 Түптеуші

212.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-11 Әдіскер

213.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-12 Электронды ресурстар орталығының меңгерушісі

214.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-13 Ақпараттық сервистік қызмет көрсету жөніндегі маман

215.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 09-14-14 Программист

216.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 10-14-01 Дәрігер-терапевт

217.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 10-14-02 Дәрігер- гинеколог

218.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 10-14-03 Стомотолог

219.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 10-14-04 Акушер

220.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 10-14-05 Фельдшер

221.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 10-14-06 Мейірбике

222.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 10-14-07 Санитарка

223.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11-14-01 «Қыздар университеті» медиа орталығының жетекшісі - баспасөз хатшысы

224.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/01-14-01 Қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы

225.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/01-14-02 Жетекші маман

226.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ ДИ 11/01-14-03 Маман

227.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/02-14-01 Ақпараттық саясат бөлім меңгерушісі

228.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/02-14-02 Қоғаммен байланыстар жөніндегі менеджер

229.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/02-14-03 Фототілші

230.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/03-14-01 Телерадиостудия меңгерушісі

231.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/03-14-02 Оператор

232.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/03-14-03 Бейнеинженер

233.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/04-14-01 Жауапты хатшы

234.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/04-14-02 Беттеуші-безендіруші маман

235.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/04-14-03 Тілші

236.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/05-14-01 «Қыздар университеті» баспасының директор

237.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/05-14-02 Техникалық редактор

238.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/05-14-03 Бас редактор

239.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/05-14-04 Маман

240.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/05-14-05 Бөлім меңгерушісі

241.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 11/05-14-06 Маман

242.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 12-14-01 Әлеуметтік және гендерлік ғылыми зерттеу институтының директоры;

243.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 12-14-02 Ғалым-хатшы

244.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 12-14-03 Аға ғылыми қызметкер

245.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 12-14-04 Ғылыми қызметкер

246.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 12-14-05 Жетекші ғылыми қызметкер

247.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 12-14-06 Зертхана меңгерушісі

248.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 13-14-01 Қазақ мектебінің даму мәселелері зертханасының меңгерушісі

249.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 13-14-02 Аға ғылыми қызметкер

250.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 13-14-03 Кіші ғылыми қызметкер

251.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 13-14-04 Ғылыми қызметкер

252.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-01 Бас инженер - басқарма басшысы

253.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-02 Қойма меңгерушісі

254.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-03 Жетекші маман

255.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-04 Маман

256.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-05 Маман - смета инженері

257.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-06 Ғимараттарды пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі маман

258.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-07 Диспетчер

259.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-08 Инженер

260.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-09 Телефонист

261.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-10 Биологиялық стационар күзетшісі

262.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14-14-11 Агробиостанция күзетшісі

263.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/01-14-01 Мемлекеттік сатып алу және материалдық –техникалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы

264.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/01-14-02 Маман

265.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/01-14-03 Маман – агент

266.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/01-14-04 Шағым және талаптар бойынша жұмыс маманы

267.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/02-14-01 Еден жуушы

268.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-01 Комендант

269.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-03 Дәретхана жуушы

270.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-04 Аула сыпырушы

271.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-05 Киім ілуші

272.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-06 Бағбан

273.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-07 Кастелянша

274.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-08 Сырлаушы-әрлеуші

275.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-02 Еден жуушы

276.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/03-14-09 Флорист

277.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/04-14-01 Сантехник

278.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/04-14-02 Инженер электрик

279.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/04-14-03 Электрик

280.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/04-14-04 Дәнекерші

281.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/04-14-05 Желдету құралдарымен жұмыс істейтін жұмысшы

282.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/04-14-06 Жүргізуші

283.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/04-14-07 Ағаш-шебері

284.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/04-14-07 Тракторист

285.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ ДИ 14/05-14-01 «Ұлпан» асханасының директоры

286.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-02 Өндіріс меңгерушісі

287.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-03 Қойма меңгерушісі

288.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-04 Зал администраторы

289.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-05 Жетекші маман – инженер

290.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-06 Бухгалтер-калькулятор

291.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-07 Санитар-дәрігер

292.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-08 Технолог

293.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-09 Менеджер

294.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-10 Есептеуші

295.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-11 6 разрядты аспазшы

296.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-12 5 разрядты аспазшы

297.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-13 4 разрядты аспазшы

298.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-14 6 разрядты наубайшы

299.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-15 5 разрядты наубайшы

300.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-16 Ас үй қызметкері

301.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-17 Ыдыс жуушы

302.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-18 Еден жуушы

303.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-19 Жүк тасушы

304.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-20 Аула сыпырушы

305.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/05-14-21 Киім ілуші

306.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/06-14-01 «Қарлығаш» қонақ үйінің меңгерушісі

307.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/06-14-02 Администратор

308.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/06-14-03 Еден жуушы

309.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/07-14-01 Кір жуушы

310.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/07-14-02 Еден жуушы

311.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/08-14-01 Сән салонының администраторы

312.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/08-14-02 Шаштараз

313.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/08-14-03 Еден жуушы

314.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-01 «Мұнтаз» кафесінің меңгерушісі

315.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-02 Қойма меңгерушісі

316.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-03 Бухгалтер-кассир

317.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-04 Аспазшы

318.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-05 Наубайшы

319.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-06 Кондитер

320.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-07 Сатушы

321.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-08 Ас үй қызметкері

322.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 14/09-14-09 Еден жуушы

323.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-01 Факультет деканы

324.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-02 Деканның оқу ісі жөніндегі орынбасарлары

325.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-03 Деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары

326.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-04 Факультет хатшысы

327.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-05 Факультет әдіскері

328.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-06 Факультет диспетчері

329.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-07 Кафедра меңгерушісі

330.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-08 Профессор

331.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-09 Профессор міндетін атқарушы

332.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-10 Доцент

333.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-11 Қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы

334.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-12 Аға оқытушы

335.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-13 Оқытушы

336.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-14 Аға лаборант

337.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-15 Лаборант

338.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-16 Кабинет меңгерушісі

339.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-17 Оқу шебері

340.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-18 Тігін шебері

341.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-19 Тігін цехының меңгерушісі

342.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-20 Гобелен шебері

343.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-21 Жетекші концертмейстер

344.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-22 Концертмейстер

345.

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректорының 2014 жылғы 25 наурыздағы № 142 бұйрықпен бекітілген лауазымдық нұсқаулық ДИ 15-14-23 Музыкалық аспап жөндеуші

ЕҢБЕК ШАРТТАРЫНЫҢ НЫСАНДАРЫ ЖӘНЕ ІШКІ ҚЫЗМЕТТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ЖОБАЛАРЫ

346.

Жоғарғы білім беру мекемелері басшыларымен – проректорларымен жасалатын еңбек шарттарының жобалары

347.

Педагогикалыққызметкерлерменжасалатынеңбекшарттарыныңнысандыры