Презентациялар

 

СИМПОЗИУМНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ:

1. Жаһандық бәсекеге қабілетті филолог маман даярлаудың қазақстандық және әлемдік тәжірибесі.

Жеті ата» ұлттық концептісінің Тілдік санадағы көрінісі – Н.Ш. Калиева

Тарихи романдағы ұлттық сипаттаманың көркемдік бейнесі – Б.К. БАЗЫЛОВА

Шаршы топта сөйлеудің тілдік нормалары – Е.К. Закировна

М.Қашқари сөздігіндегі ауыз әдебиеті үлгілері (зерттелуі, тәржімалануы, басылымдары) – М.Ж. Жунисова

Қазақ және қытай тілдеріндегі түр-түс атауларының ұлттық-мәдени сипаты мен ерекшеліктері – Матай Бұлбұл

Абай шығармалары тіліндегі авторлық қолданыстар – Б.Н. Нуржанова

«Қазақ» атауына қатысты сандық метафоралар – Д.Ж. Рысқұлбек

Абай шығармалары тіліндегі авторлық қолданыстар – Ж.К.Отарбекова, Б.Н.Нуржанова

«Қазақ» атауына қатысты сандық метафоралар – Д.Ж.Рысқұлбек

Рухани жаңғыру жағдайындағы түркологияның өзекті мәселелері – А.Т. Тохметов

2. Рухани жаңғыру: әдебиет арқылы ұлттық сананы кемелдендіру.

Steam-білім берудің өзектілігі туралы – Л.М. Әділбекова

Әлімғазы дәулетханұлының шығармашылығы – Тұрсынбай Дәуітұлы

Қазақ эпосындағы үйлену мотивінің тарихи дүниетанымдық негіздері – Мажиева Назым

М.Мағауиннің әңгімелеріндегі рухани құндылықтар – К.С. Әбдіқалық, Г.С. Нүсіп, А.А.Чанчарова

А.Үлімжіұлы және «Қажы баян» дастанының өзіндік ерекшелігі – Э.С. Сейсенбиева

Б. Соқпақбаев прозасының идеялық-эстетикалық мәні – Б.М. Сұлтанова

Қалнияз ақынның «Қармыс батыр» жырының көркемдік ерекшелігі – Қ.Қ.Мәдібаева

Түркі ескерткіштеріндегі фольклорлық мотивтер – Б.С.Сарбасов

3. Жаһандық білім беру жүйесі: әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді жаңаша оқыту әдістемесі.

Тұлғаның ұлттық санасын қалыптастыруда психоэмоционалды жағдайлар механизмдерінің ықпалы – М.К. Бапаева

Білім беру үрдісінің заманауи технологиялары негізінде психологиялық қызмет көрсетудің тиімділігі – Гумырзак А

Суицид – әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың негізгі проблемасы ретінде – Ляпбаева

Теоретические вопросы обоснования «Аутогогики» И «Аутодидактики» – Оспанов Сапар Имангалиевич

Тұлғаның қалыптасуындағы әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың рөлі – Сарсенова А.Б.

Философия пәнін жаңаша оқыту әдістемесі (з. Фрейд көзқарасындағы адам психологиясы) – Джекебаева М.А., Иманбаева С.Ж

Көркем еңбек пәні мамандарының шығармашылық іс әрекетін жетілдіру – Nurziya Rakhmetova

4. Латын графикасы: тарихы, теориясы және оқыту әдістемесі.

Рухани жаңғыру жағдайындағы түркологияның өзекті мәселелері – Т.Н. Ермекова

Латын графикасына өтудегі түркия мен түркменстан тәжірибесі – Т.Н. Ермекова, Ғ.Б. Шойбекова, Ж.А. Абдуманапова

Көршілес түркітілдес мемлекеттердегі латын әліпбиіне байланысты жүргізілген тіл саясаты – С.А.Оданова, Н.А.Жаңабаева

5. Түркі қауымы: тарихы мен мәдениеті.

Шығыс еңбекшілерінің коммунистік университетіндегі қазақ студенттерінің материалды-тұрмыстық жағдайы – Амандосова Мадина Иргашовна

Жетісу түркілерінің отаршылдық жағдайындағы рухани-мәдени өмірі (ХІХ ғас. ІІ жарт.-ХХ ғас. басы) – Л.А.Бисембаева

Қазақ әдет – ғұрып құқығының ерекшелігі – жас ұрпақ тәрбиесінің қайнар көзі – А.Д. Кожабекова, В.С.Нурланова

ХХ ғасыр басындағы «Түрікшілдік» қозғалыс және қазақ кітаптарының идеясы мен тағдыры – Қаипбаева Айнагүл Толғанбайқызы, Сарқұлова Светлана Дүйсембіқызы

Ұлы даладағы ежелгі түркі өркениеті: тарихы мен тағлымы – Берібаев Ердаулет Турбекұлы, Арынов Жумакан Маканулы

Қасиетті қарахан кесенесі ескерткішінің тарихи маңызы (рухани жаңғыру аясында) – Ж.К.Ахметова, А.А.Сисенова

XIX ғасырдағы қазақтарының киіз үйде өткізген некелесу рәсімінің ерекшеліктері – А.И. Исаева

Рухани жаңғыру жағдайындағы түркологияның – С.Ә.Бәкірова

Ұлттық ою-өрнектердің көркемдік сипаты және семаникалық мәні – С.М. Крыкбаева, К.С.Жұмабаева

Оқушыларды қазақ халық музыкасы арқылы тәрбиелеу мәселесінің тарихи-теориялық негіздемесі – Ш.Б. Кульманова

Рухани жаңғыру жағдайындағы түркологияның өзекті мәселелері – А.Е. Кусанова

Кітапхана ісі мамандардың ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың негіздері – Г.И. Нұржанова

Қ.Қожамияровтың музыкалық шығармашылық мұрасының ұрпақ тәрбиесіндегі маңызы – Балтиева Р.Ю.

Табиғат заңдылықтары мен халықтық-музыкалық дәстүрдің сабақтастығы – Э.С.Сұлтанғалиева, Ә.Б.Даркембаева

Жаңартылған оқу бағдарламасы жағдайында даярланған Музыка оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны – М.А.Уразалиева

6. Қазіргі замандағы білім беру үрдісінің ұлттық және халықаралық даму тенденциясы.

Жаңашылдықтағы жарқын болашақ – Т.О. Абишева

Полимерлер экологиясы – Бершова Т.Т, Әбдірахманова В. Т.

Күріштің вегетативті мүшелерінің анатомиялық құрлысы нәтижелерін зертханалық сабақда пайдалану – К.Н.Жайлыбай

Интербелсенді технологиялар –оқу үдерісін оңтайлы ұйымдастырудың дидактикалық шарты – Кенжебек Л.

Шетел тілі сабағында қолданылатын оқыту стратегиялары – Р.Э.Мухпулова

Білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырудың жолдары – Түлендина Ә.Ә.

Оқу тапсырмаларын бағалаудың нәтижесі ретінде құрастырудың ерекшеліктері – А.Ө.Дәулетқұлова

Полиморфизм және инкапсуляцияның объектіге-бағытталған программалау технологиясында алатын орны – Ө.Ә.Әуелбеков, Н.М.Асилбаева

Математика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың маңыздылығы – Ш.М.Асылбекова, Ж.Д.Айнабек

Критикалық ой ойлау технологиясын дамытуды ЖОО да пайдалану – М.Ж. Балабекова

Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдаланудың ерекшеліктері – Заурбекова Н.Д, Нышан А.

Параметрі бар дифференциалдық теңдеулер үшін басқару есебін шешудің бір алгоритмі туралы – Бакирова Э.А., Чаева А.К.

Modern trends in the development of science and education: kazakhstan and world practice – B.A. Tashev, B. Sabit

Білімді жаңаша бағалау – заман талабы – Д.С.Әлжанова, Қ.Б. Кушкинбаева

Рухани жаңғырудағы «өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білімінің рөлі – А.Қ.Рысбаева, Джубатова Л.С., Сагимбаева Г.У.

Интербелсенді әдістер арқылы мектепке даярлық тобындағы балалардың тілін дамыту жолдары – Ерназарова С.С., Ималова Р.М., Рахматулла А.С.

Kazakh state women’s teacher training university – Zhazira Zhauynshieva

Квалитативтік білім адамның сапалы өмірінің кепілі – Кудайбергенева Кульзада Саековна

7. Түркі тілдес мемлекеттердегі гендерлік білім берудің өзекті мәселелері.

Azərbaycanda qadinlarin miras hüququ – RƏQİBƏ BƏKİR qızı QASIMOA

Қазақ халқындағы қыз бала тәрбиесінің заманауи мәселелері – С.С. Қоңырбаева, А.Қ. Құттыбек

Қыздардың бойындағы «психологиялық жыныстық» сипат пен агрессияның ара қатынасы – С.Т.Бапаева

Кіші мектеп оқушыларында гендерлік сәйкестіктің қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері – Л.К.Ермекбаева

Феминизм идеологиясының гендерлік идеяға ықпалының кейбір мәселелері: исламдық канондар жүйесі – С.Б.Кагазбекова

Симпозиум комитеті

 

 

 

Қосымша 1

Симпозиумды ұйымдастыру алқасының құрамы

Аты-жөні Қызметі
1.        Алдамбергенова Г.Т.  Ректор, төраға
2.        Құлтуманова А.Ж. Стратегиялық даму және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, төраға орынбасары
3.        Құрманқұлов А.Б. Оқу және тәрбие ісі жөніндегі проректор
4.        Журунов Е.М. Экономикалық және өндірістік мәселелер жөніндегі проректор м.а.
5.        Нусипова Ж.А. Бас есепші м.а.
6.        Шорабек Ә.Д. Медиа департаментінің директоры
7.        Шакирова С.М. Ғылыми жұмыс және инновация жөніндегі департамент директоры
8.        Байташева Г.У. Ғылым бөлімінің басшысы
9.        Бағашарова Б. Ғылыми кітапхана директоры
10.   Нұрсейтова Ж.Д. «Ақтұмар» музейінің меңгерушісі
11.   Тымболова А.О. Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультетінің деканы
12.   Жиенбаева С.Н. Педагогика және психология факультетінің деканы
13. Аширбекова Ж.Б. Әлеуметтік-гуманитарлық факультетінің деканы
14. Кішібаев Қ.О. Жаратылыстану факультетінің деканы
15. Исаев С.Ә. Физика-математика факультетінің деканы
16. Өмірбаева Г.Ш. Өнер және мәдениет факультетінің деканы
17. Сүлейменова Ж.Н. Қазақ тіл білімінің теориясы және әдістемесі кафедрасының меңгерушісі

Редакциялық алқа (секциялар бойынша қабылдау және тексеру)

18. Ерхожина Ш.Л. (1 секция)

 

Қазақ тіл білімінің теориясы және әдістемесі кафедрасының оқытушысы
19. Ержанова С.Б. (2 секция) Қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі
20. Иманбекова Б.И. (3 секция) Қоғамдық гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі
21. Ермекова Т.Н. (4 секция) Қазақ тіл білімінің теориясы және әдістемесі кафедрасының оқытушылары
22. Отарбекова Ж.К. (4 секция)
23. Қаипбаева А.Т. (5 секция) Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі
24. Қоңыратбай Т.Ә. (5 секция) Музыкалық білім берудің теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі
25. Қоңырбаева С.С. (6 секция) Жалпы педагогика кафедрасының оқытушысы
26. Мырзахметова Н.О.

(6 секция)

Химия кафедрасының меңгерушісі
27. Тұрғанбай Қ. (6 секция) Информатика және қолданбалы метаматика кафедрасының оқытушысы
28. Салимжанова А.С. (7 секция) Әлеуметтік және гендерлік ғылыми зерттеулер институтының директоры
29. Мекебаева М.А. (7 секция) Әлеуметтік және гендерлік ғылыми зерттеулер институтының аға ғылыми қызметкері
30. Нурланбекова Е.Қ.

(барлық ағылшын тіліндегі мақалаларды тексеру)

Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі

 

Қосымша 2

V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

 

11 ҚАЗАН

СИМПОЗИУМНЫҢ САЛТАНАТТЫ АШЫЛУЫ

   
09.00-09.30 Симпозиумға қатысушыларды тіркеу
09.30-10.00 «Қыздар университеті» көрмесі

ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС

10.00-10.15 Алғы сөз

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры,

профессор Алдамбергенова  Г.Т.

10.15-10.30 Құттықтау сөз

Өмер Халисдемир  университетінің ректоры, профессор Мухсин К.

10.30-10.45 Құттықтау сөз

Баку Еуразия  университетінің ректоры, профессор  Назым Хюсейнлиді

Симпозиумның құрметті қонақтарының құттықтаулары

10.45-10.55 Халықаралық Түркі  Академиясының Президенті            

профессор Қыдырәлі Д.Қ.

10.55.-11.05 Қазақстандағы Түркия Республикасының  Бас  Консулы

Каган Илмаз

Баяндамашылар

11.05-11.25 А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры,              

профессор Қажыбек Е.

«Қазіргі түркітанудың өзекті мәселелері»

11.25-11.45 Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің                 

профессоры Оразбаева Ф.Ш.

«Түркі әлеміндегі педагогикалық ойлар»

11.45-12.30 Түркия Республикасы Гази университетінің профессоры

Ержиласун Б.А.

12.30-14.00 Түскі үзіліс
14.00-17.00 СЕКЦИЯЛАР ОТЫРЫСЫ

 

12 ҚАЗАН  

09.00-13.00 СЕКЦИЯЛАР ОТЫРЫСЫ
 

Жаһандық бәсекеге қабілетті филолог маман даярлаудың қазақстандық және әлемдік тәжірибесі

Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті

«Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ӘДЕБИЕТ АРҚЫЛЫ ҰЛТТЫҚ сананы КЕМЕЛДЕНДІРУ

   Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті

«Қазақ әдебиеті» кафедрасы

Жаһандық білім беру жүйесі: әлеуметтік-гуманитарлық пәндердІ ЖАҢАША ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті

«Қоғамдық гуманитарлық пәндер» кафедрасы

Латын графикасы: тарихы, теориясы және оқыту әдістемесі

Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті

«Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

Түркі қауымы: тарихы мен мәдениеті

Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті

«Қазақстан тарихы» кафедрасы

Қазіргі замандағы білім беру үрдісінің ұлттық және халықаралық даму тенденциясы

Педагогика-психология, Физика-математика,

Жаратылыстану факультеттері

Түркі тілдес мемлекеттердегі гендерлік БІЛІМ БЕРУДІҢ өзекті мәселелері

Әлеуметтік-гуманитарлық факультеті

Әлеуметтік және гендерлік ғылыми-зерттеу  институты

 

13.00-14.00

 

Түскі үзіліс

 

14.00 -16.30

 

«Түбі бір түркіміз» фестивалі

 

СИМПОЗИУМНЫҢ ЖАБЫЛУЫ

 

16.30- 16.40

 

Қорытынды сөз

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті ректоры,

профессор Алдамбергенова  Г.Т.

 

16.40-17.00

 

Резолюция қабылдау  

 V Халықаралық  түркі әлемі зерттеулері  симпозиумының резолюциясын 

қабылдау  

 

13 ҚАЗАН

 11.00 – 18.00 Саяхат

Ақпараттық хат

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

Құрметті әріптестер!

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті  2018 жылдың 11-13 қазанында өтетін V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері  симпозиумына қатысуға шақырады. 

Симпозиум – Нийде Өмер Халисдемир (Түркия Республикасы), Баку Еуразия (Әзірбайжан Республикасы),  М.Акмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық (Башқұрстан Республикасы)  университеттерімен бірлесіп ұйымдастырылады.

Өткізілу орны: Алматы қаласы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.

Симпозиумның ресми жұмыс тілдері: түркі тілдері және ағылшын тілі.

Симпозиумның негізгі бағыттары:

 1. Жаһандық бәсекеге қабілетті филолог маман даярлаудың қазақстандық және әлемдік тәжірибесі.
 2. Рухани жаңғыру: әдебиет арқылы ұлттық сананы кемелдендіру.
 3. Жаһандық білім беру жүйесі: әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді жаңаша оқыту әдістемесі.
 4. Латын графикасы: тарихы, теориясы және оқыту әдістемесі.
 5. Түркі қауымы: тарихы мен мәдениеті.
 6. Қазіргі замандағы білім беру үрдісінің ұлттық және халықаралық даму тенденциясы.
 7. Түркі тілдес мемлекеттердегі гендерлік білім берудің өзекті мәселелері.

Симпозиумды өткізу бағдарламасы

11 қазан
09.00-09.30 Симпозиумға қатысушыларды тіркеу
09.30-10.00 «Қыздар Университеті»  көрмесі
10.00-12.30 Пленарлық мәжіліс
12.30-14.00 Түскі үзіліс
14.00-17.00 Секциялар отырысы

 12 қазан

09.00-13.00 Секциялар отырысы
13.00-14.00 Түскі үзіліс
14.00-16.30 «Түбі бір түркіміз» фестивалі
16.30-17.00 Симпозиум қорытындысы, қарар қабылдау
18.00 Салтанатты кешкі ас
13 қазан
11.00- 16.00 Саяхат

Мақалаларға қойылатын талаптар

 1. Мақала түркі тілдерінде жазылуы тиіс.
 2. Бет саны – 5-8, формат А4, мәтіндік редактор MSWORD, шрифт Times New Roman, 11, аралық жол – 1, жол жиегі: сол жоғы – 30 мм, оң жағы – 15 мм, жоғарғы және төменгі жағы – 20 мм, азат жол: стандартты.
 3. Кестелер, сызбалар мен суреттерге атау беріліп, Windows бағдарламасында теріледі.
 4. Мақала тақырыбы мақала жазылған тілде 10 сөзден аспауы тиіс.
 5. Тақырыптың аты ағылшын тіліне аударылып, ағылшынша түйіндемеден (Abstract) бұрын тұруы қажет.
 6. Мақаланың түйіндемесі мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде 100-200 сөзден аспауы тиіс.
 7. Тірек сөздер (Key words) мақала тілінде және ағылшын тілінде 3-5 сөзден тұруы қажет.
 8. Материалдар автордың атымен рәсімделген бір файлмен, мақала ұсынылған секцияның нөмірін көрсету арқылы қабылданады (1_Ахметова Ә. doc).
 9. Талаптарға сәйкес өңделген мақала 2018 жылдың 10 қыркүйегіне дейін tudas2018@ohu.edu.tr  электронды поштасына жіберілуі тиіс.

Осы талаптарға сәйкес ресімделмеген мақалалар қарастырылмайды. Ұйымдастыру комитеті cимпозиум материалдарын таңдау құқығын өзіне қалдырады. Симпозиумға қатысқандардың ғана мақалалары жарияланады.

Симпозиум  жарнасы: қазақстандықтар үшін – 7000 теңге, шет елдерден қатысатындар үшін – 50 $ (симпозиум материалдары, мақалалар жинағы, салтанатты кешкі ас, кофе-брейк, түскі ас, саяхат).

Ұйымдастыру комитетінің мекен жайы:

Алматы қ., Гоголь к-сі, 114, №1 оқу ғимараты, 218 каб.,

Әйтеке би к-сі., 99, Бас оқу ғимараты, Ғылым бөлімі,  105 каб.

Тел.: +7 (727) 279-52-07; ішкі тел.: 4544., 233 17 67, 41 31

    

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Банк реквизиттері  

ЖСК ТЕНГЕ-KZ61826A1KZTD2025263
БСК ALMNKZKA
БСН 990 240 005 438
КБЕ 16
Филиал АҚ «АТФ Банк» Алматы қ., 050060, Төле би көшесі, 24

Байланыс

СИМПОЗИУМНЫҢ ӨТЕТІН ЖЕРІ
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қаласы 
Телефон: +7 727 233 17 67
                    +7 727 237 00 10
                     +7 727 279 42 02
Факс:          +7 727 233 18 35

 

ҚАЗАҚСТАН ХАТШЫЛЫҒЫ
Нұргүл Қалиева
Мекен-жайы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
Гоголь көшесі,114 Қазақстан/Алматы
Телефон: + 7 (727) 2331767
+ 7 (727) 2331832
Факс: + 7 (727) 2331853
E-mail: nurgulkalieva@mail.ru

 

TҮРКИЯ ХАТШЫЛЫҒЫ
Чидем Шахин
Мекен-жайы: Өмер Халисдемир университеті, Орталық ғимарат, 51240 Түркия /Нийде
Телефон: +90 (388) 2252027
Ұялы тел: +90 532 5991044
Факс: +90 (388) 2252014
E-mail: csahin@ohu.edu.tr
Перизат Ертаева
Мекен -жайы: Өмер Халисдемир университеті, Орталық ғимарат, 51240 Түркия /Нийде
Телефон: +90 (388) 2252430
Ұялы тел: +90 553 0230573
E-mail: perizat.yertayeva@ohu.edu.tr

 

ӘЗІРБАЙЖАН ХАТШЫЛЫҒЫ
Сиявуш Гасимов
Мекен-жайы: Баку Еуразия Университеті
Ак.Хасан Алиев көшесі 135/А Баку-AZ1073 Әзірбайжан
Телефон: +994 125 646 242
Ұялы тел: +994 50 444 14 21
Факс: +994125644272
E-mail: sayavushgasimov@yahoo.com