Ana Səhifə

Niğde Ömər Halisdəmir Universiteti
Kazak Dövlət Qızlar Pedaqoji Universiteti
M. Akmulla Başqırd Dövlət Pedaqoji Universiteti
Bakı Avrasiya Universiteti

 

V BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI ARAŞDIRMALARI SİMPOZİUMU
 11-13 Oktyabr 2018-Almatı