Anasayfa

TÜDAS 2018
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi
M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi
Bakü Avrasya Üniversitesi

V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

11-13 Ekim 2018 – Almatı