Anasayfa

TÜDAS 2018
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi
M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi
Bakü Avrasya Üniversitesi

V ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
11-13 Ekim 2018 – Almatı