Sempozүum Çağrısı

V TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

(11-13 Ekim 2018)

Kazakistan Cumhuriyeti’nin “Mangilik El” (Ebedi Ülke) ve “Geleceğe Doğru: Manevi Uyanış” vizyonu Kazakistan’ı Avrasya coğrafyasındaki Türk Halklarının Ata Yurdu olarak kabul etmekte ve tarihi, derinlere uzanan milli kültürün korunarak modern bilimsel yöntemlerin geliştirilmesini ve kullanılmasını hedeflemektedir. V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS) da Kazakistan’daki bu vizyona katkı sağlayacak bir yaklaşımla, Türk halklarının geçmişi ve bugünü ile ilgili farklı bilimsel alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek farklı çalışmaların ve fikirlerin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Yeni yüzyıl, Avrasya coğrafyasındaki siyasi sınırlarda yaşanan büyük çaptaki bir değişimle birlikte başlamış ve bu coğrafyada aynı tarihi ve kültürel köklere sahip yeni cumhuriyetler de bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu siyasi değişim, beraberinde ekonomik ve sosyo-kültürel boyutta yeni bir siyasi coğrafyanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yeni siyasi coğrafya ve şartlarla birlikte dünyadaki bütün bilim camiası açısından neredeyse bakir bir saha ortaya çıkmıştır. Bilim dünyası bu bölge hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırmış ve birçok alanda yeni çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun amacı dünyadaki bilim camiasında Türk Dünyası ile ilgili çalışan bilim insanlarını buluşturarak bilimsel fikir alışverişini sağlamak, küresel dünyada yenilikçi eğitimcilerin ve bilim insanlarının yetiştirilmesi meselelerini değerlendirilmek, yeni bilimsel araştırma ve tartışmaların önünü açmak, Türk Dünyası ile ilgili akademik literatürün nitelikli zenginleşmesine katkıda bulunmaktır. Sempozyumun ilki 2014 yılında Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde Niğde’de gerçekleştirilmiştir. II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 2015 yılında Almatı’da, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bakü Avrasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2016 yılında Bakü’de ve IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2017 yılında Niğde’de düzenlenmiştir. V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Almatı’da, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde-Türkiye), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, din, felsefe, sosyoloji, turizm ve kadın çalışmaları gibi alanlarda akademik konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesini sağlayacak olan bu sempozyumun Türk Dünyasının nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve bilim dünyasının tüm paydaşlarına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Sempozyumda bilimsel etkinliklerin yanında gerçekleştirilecek olan kültürel etkinliklerle, bu coğrafya üzerindeki tarihi, dili ve kültürü bir Türk topluluklarının, onlarla aynı coğrafyada yaşayan akraba ve komşu toplulukların birbirleriyle iletişimlerinin ve işbirliklerinin artırılarak, bölgede barışa ve huzura katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.