Симпозиум бағыттары

  1. Жаһандық бәсекеге қабілетті филолог маман даярлаудың қазақстандық және әлемдік тәжірибесі
  2. Рухани жаңғыру: әдебиет арқылы ұлттық сананы кемелдендіру
  3. Жаһандық білім беру жүйесі: әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді жаңаша оқыту әдістемесі
  4. Латын графикасы: тарихы, теориясы және оқыту әдістемесі
  5. Түркі қауымы: тарихы мен мәдениеті
  6. Қазіргі замандағы білім беру үрдісінің ұлттық және халықаралық даму тенденциясы
  7. Түркі тілдес мемлекеттердегі гендерлік білім берудің өзекті мәселелері