Үлгілер , формалар

СИМПОЗИУМҒА ТІРКЕЛУ ФОРМАСЫ

Атағы, аты-жөні

(Автор, авторлық бірлестік)

Мақала тақырыбы
Симпозиум тақырыбы*
Жұмыс орны
Мекен-жайы
Ұялы және жұмыс телефоны
e-mail
Авторлық бірлестіктер (болған  жағдайда)**
2. Автордың атағы, аты-жөні
 Жұмыс орны
 Мекен-жайы
 Ұялы және жұмыс телефоны
 e-mail
3.Автордың атағы, аты-жөні
Жұмыс орны
Мекен-жайы
Ұялы және жұмыс телефоны
e-mail

*Симпозиумның сайтында көрсетілген  «Симпозиум тақырыптары» бетінен  тақырыбын, бағытын көрсетуіңіз қажет.

(Мысалы: Білім/Мәдениет/Өнер/Байланыс- Түркі халықтары фольклоры)

**  Барлық автордың мәліметі жазылуы тиіс. (Қолданыстағы мәліметтердің жазылуы өтініледі)