Симпозиум жинақтары

Симпозиумның жинақтарын төмендегі адрестен жүктей аласыз:

І Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумының жинағы

I TOM,      II TOM;

ІІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумының жинағы

I TOM,      II TOM,      III TOM,     IV TOM;

ІІІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумының жинағы

I TOM,      II TOM,      III TOM,      IV TOM;

IV Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумының жинағы

I TOM,      II TOM,      III TOM,      IV TOM;

V Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумының жинағы

I TOM,      II TOM,      III TOM;