Presentations

 

SYMPOSIUM TOPICS:

1. Kazakhstan and world experience in the preparation of global competitive philologists

Жеті ата» ұлттық концептісінің Тілдік санадағы көрінісі – Н.Ш. Калиева

Тарихи романдағы ұлттық сипаттаманың көркемдік бейнесі – Б.К. БАЗЫЛОВА

Шаршы топта сөйлеудің тілдік нормалары – Е.К. Закировна

М.Қашқари сөздігіндегі ауыз әдебиеті үлгілері (зерттелуі, тәржімалануы, басылымдары) – М.Ж. Жунисова

Қазақ және қытай тілдеріндегі түр-түс атауларының ұлттық-мәдени сипаты мен ерекшеліктері – Матай Бұлбұл

Абай шығармалары тіліндегі авторлық қолданыстар – Б.Н. Нуржанова

«Қазақ» атауына қатысты сандық метафоралар – Д.Ж. Рысқұлбек

Абай шығармалары тіліндегі авторлық қолданыстар – Ж.К.Отарбекова, Б.Н.Нуржанова

«Қазақ» атауына қатысты сандық метафоралар – Д.Ж.Рысқұлбек

Рухани жаңғыру жағдайындағы түркологияның өзекті мәселелері – А.Т. Тохметов

 


2. Modernization of public consciousness: perfection of national consciousness through literature

Steam-білім берудің өзектілігі туралы – Л.М. Әділбекова

Әлімғазы дәулетханұлының шығармашылығы – Тұрсынбай Дәуітұлы

Қазақ эпосындағы үйлену мотивінің тарихи дүниетанымдық негіздері – Мажиева Назым

М.Мағауиннің әңгімелеріндегі рухани құндылықтар – К.С. Әбдіқалық, Г.С. Нүсіп, А.А.Чанчарова

А.Үлімжіұлы және «Қажы баян» дастанының өзіндік ерекшелігі – Э.С. Сейсенбиева

Б. Соқпақбаев прозасының идеялық-эстетикалық мәні – Б.М. Сұлтанова

Қалнияз ақынның «Қармыс батыр» жырының көркемдік ерекшелігі – Қ.Қ.Мәдібаева

Түркі ескерткіштеріндегі фольклорлық мотивтер – Б.С.Сарбасов

 

3. Global education system: new teaching methodology of the socio-humanitarian disciplines

Тұлғаның ұлттық санасын қалыптастыруда психоэмоционалды жағдайлар механизмдерінің ықпалы – М.К. Бапаева

Білім беру үрдісінің заманауи технологиялары негізінде психологиялық қызмет көрсетудің тиімділігі – Гумырзак А

Суицид – әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың негізгі проблемасы ретінде – Ляпбаева

Теоретические вопросы обоснования «Аутогогики» И «Аутодидактики» – Оспанов Сапар Имангалиевич

Тұлғаның қалыптасуындағы әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың рөлі – Сарсенова А.Б.

Философия пәнін жаңаша оқыту әдістемесі (з. Фрейд көзқарасындағы адам психологиясы) – Джекебаева М.А., Иманбаева С.Ж

Көркем еңбек пәні мамандарының шығармашылық іс әрекетін жетілдіру – Nurziya Rakhmetova

4. Latin Graphics: history, theory and teaching methods

Рухани жаңғыру жағдайындағы түркологияның өзекті мәселелері – Т.Н. Ермекова

Латын графикасына өтудегі түркия мен түркменстан тәжірибесі – Т.Н. Ермекова, Ғ.Б. Шойбекова, Ж.А. Абдуманапова

Көршілес түркітілдес мемлекеттердегі латын әліпбиіне байланысты жүргізілген тіл саясаты – С.А.Оданова, Н.А.Жаңабаева

5. The Turkic community: history and culture

Шығыс еңбекшілерінің коммунистік университетіндегі қазақ студенттерінің материалды-тұрмыстық жағдайы – Амандосова Мадина Иргашовна

Жетісу түркілерінің отаршылдық жағдайындағы рухани-мәдени өмірі (ХІХ ғас. ІІ жарт.-ХХ ғас. басы) – Л.А.Бисембаева

Қазақ әдет – ғұрып құқығының ерекшелігі – жас ұрпақ тәрбиесінің қайнар көзі – А.Д. Кожабекова, В.С.Нурланова

ХХ ғасыр басындағы «Түрікшілдік» қозғалыс және қазақ кітаптарының идеясы мен тағдыры – Қаипбаева Айнагүл Толғанбайқызы, Сарқұлова Светлана Дүйсембіқызы

Ұлы даладағы ежелгі түркі өркениеті: тарихы мен тағлымы – Берібаев Ердаулет Турбекұлы, Арынов Жумакан Маканулы

Қасиетті қарахан кесенесі ескерткішінің тарихи маңызы (рухани жаңғыру аясында) – Ж.К.Ахметова, А.А.Сисенова

XIX ғасырдағы қазақтарының киіз үйде өткізген некелесу рәсімінің ерекшеліктері – А.И. Исаева

Рухани жаңғыру жағдайындағы түркологияның – С.Ә.Бәкірова

Ұлттық ою-өрнектердің көркемдік сипаты және семаникалық мәні – С.М. Крыкбаева, К.С.Жұмабаева

Оқушыларды қазақ халық музыкасы арқылы тәрбиелеу мәселесінің тарихи-теориялық негіздемесі – Ш.Б. Кульманова

Рухани жаңғыру жағдайындағы түркологияның өзекті мәселелері – А.Е. Кусанова

Кітапхана ісі мамандардың ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың негіздері – Г.И. Нұржанова

Қ.Қожамияровтың музыкалық шығармашылық мұрасының ұрпақ тәрбиесіндегі маңызы – Балтиева Р.Ю.

Табиғат заңдылықтары мен халықтық-музыкалық дәстүрдің сабақтастығы – Э.С.Сұлтанғалиева, Ә.Б.Даркембаева

Жаңартылған оқу бағдарламасы жағдайында даярланған Музыка оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны – М.А.Уразалиева

6. The trend of national and international development in the contemporary educational process

Жаңашылдықтағы жарқын болашақ – Т.О. Абишева

Полимерлер экологиясы – Бершова Т.Т, Әбдірахманова В. Т.

Күріштің вегетативті мүшелерінің анатомиялық құрлысы нәтижелерін зертханалық сабақда пайдалану – К.Н.Жайлыбай

Интербелсенді технологиялар –оқу үдерісін оңтайлы ұйымдастырудың дидактикалық шарты – Кенжебек Л.

Шетел тілі сабағында қолданылатын оқыту стратегиялары – Р.Э.Мухпулова

Білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырудың жолдары – Түлендина Ә.Ә.

Оқу тапсырмаларын бағалаудың нәтижесі ретінде құрастырудың ерекшеліктері – А.Ө.Дәулетқұлова

Полиморфизм және инкапсуляцияның объектіге-бағытталған программалау технологиясында алатын орны – Ө.Ә.Әуелбеков, Н.М.Асилбаева

Математика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың маңыздылығы – Ш.М.Асылбекова, Ж.Д.Айнабек

Критикалық ой ойлау технологиясын дамытуды ЖОО да пайдалану – М.Ж. Балабекова

Білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдаланудың ерекшеліктері – Заурбекова Н.Д, Нышан А.

Параметрі бар дифференциалдық теңдеулер үшін басқару есебін шешудің бір алгоритмі туралы – Бакирова Э.А., Чаева А.К.

Modern trends in the development of science and education: kazakhstan and world practice – B.A. Tashev, B. Sabit

Білімді жаңаша бағалау – заман талабы – Д.С.Әлжанова, Қ.Б. Кушкинбаева

Рухани жаңғырудағы «өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білімінің рөлі – А.Қ.Рысбаева, Джубатова Л.С., Сагимбаева Г.У.

Интербелсенді әдістер арқылы мектепке даярлық тобындағы балалардың тілін дамыту жолдары – Ерназарова С.С., Ималова Р.М., Рахматулла А.С.

Kazakh state women’s teacher training university – Zhazira Zhauynshieva

Квалитативтік білім адамның сапалы өмірінің кепілі – Кудайбергенева Кульзада Саековна

7. Actual problems of gender education in the Turkic-speaking countries

Azərbaycanda qadinlarin miras hüququ – RƏQİBƏ BƏKİR qızı QASIMOA

Қазақ халқындағы қыз бала тәрбиесінің заманауи мәселелері – С.С. Қоңырбаева, А.Қ. Құттыбек

Қыздардың бойындағы «психологиялық жыныстық» сипат пен агрессияның ара қатынасы – С.Т.Бапаева

Кіші мектеп оқушыларында гендерлік сәйкестіктің қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері – Л.К.Ермекбаева

Феминизм идеологиясының гендерлік идеяға ықпалының кейбір мәселелері: исламдық канондар жүйесі – С.Б.Кагазбекова