Докторантура PhD білім беру бағдарламасы бойынша түсу емтиханы мен алдын ала кеңес беру кестесі.