Ақпараттық технологиялар кафедрасы

  • КАФЕДРА ТУРАЛЫ

   2007 жылдың 1 қыркүйек жұлдызында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің физика-математика факультетінің құрамында «Ақпараттық жүйелерді оқыту» кафедрасы құрылды. 2016 жылдың қыркүйек айының 1 жұлдызында «Ақпараттық технологиялар» деп кафедраның атауы өзгертілді. Кафедраның алғашқы меңгерушісі педагогика ғылымдарының докторы Керімбаев Нұрасыл Нұрымұлы 2007-2012 жылдарында аралығында болса, 2012-2016 жылдар аралығында физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Қожамқұлова Жазира Жұмағұлқызы кафедра меңгерушісі болып қызмет атқарды.  2016-2018 жылдар аралығында кафедра меңгерушісі қызметін PhD доктор, ХАА академигі Досжанова Алия Амантайқызы атқарды. 2018 жылы қыркүйек айынан бастап кафедра меңгерушісі қызметін тех.ғ.к., аға оқытушы Құралай Тұрғанбай Егінбайқызы атқаруда.

   2009-2010 оқу жылынан бастап 5В070300-«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша күндізгі және сырттай бөлімдерде мамандар даярлайды. Кафедра негізінен жалпы университет бойынша барлық мамандықтардың 1 курс студенттеріне «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнін үш тілде оқытуда.

   Бүгінгі күнде «Ақпараттық технологиялар» кафедрасы құрамында, РЖА профессоры М.Ж.Балабекова, ф.-м.ғ.к., қауым.проф. Ж.Ж.Қожамқұлова, п.ғ.к., доцент С.Н.Исабаева, тех.ғ.к., аға оқытушы Қ.Е.Тұрғанбай,  тех.ғ.к., аға оқытушы Г.С.Набиева,  доктор PhD, аға оқытушылар Ф.У.Маликова, А.Х.Козбакова,  магистр, аға оқытушылар Б.А.Пазилова, А.Нүсіпбекова, М.Чанбаева, Н.Оспанбекова; магистр, оқытушылар: Б.Сабит,  Ж.Д.Айнабек, Ш.М.Асылбекова қызмет етеді. Олар кафедра, факультет, университет деңгейіндегі қоғамдық және мәдени іс-шараларға белсенді қатысады.

   Кафедрада  ғылыми-зерттеу жұмыстары жақсы жолға қойылып,  «Білім беру жүйесінде ақпаратты қорғау» бағыты бойынша, ғылыми-ізденіс жұмыстарын жасайды. Кафедраның профессор-оқытушылары Ж.Ж.Қожамқұлова, М.Балабекова, А.А.Досжанова, Ф.У.Маликова, Г.С. Набиева, Б.А.Пазилованың  еңбектері АҚШ, Чехия, Болгария, Шри-Ланка, Оңтүстік-Сахалинск, Түркия, Ресей, Жапония, Европа мемлекеттерінде, өткізілген халықаралық конференцияларда ғылыми басылымдарда жарық көріп, семинарларға қатысып сертификаттарға ие болған.

   2016 жылдан бастап Польша мемлекетінің Люблин политехникалық университетімен Меморандумға қол қойлып, бірлескен ғылыми–ізденіс жұмыстар қолға алынып, жасалуда. Сонымен қатар, Киев қаласындағы Ұлттық авиациялық университетінің техникалық ғылымдарының докторы, профессоры Александр Григорьевич Корченкомен  ғылыми-ізденіс жұмыстар бойынша тығыз байланыста. 2016 жылдың желтоқсан айында физика-математика факультетіндегі профессор-оқытушылар құрамына, магистранттарына және студенттеріне «Ақпараттық қауіпсіздік» бағыты бойынша семинар өткізді.

   Соңғы уақыттары кафедрада студенттермен бірнеше ғылыми-зерттеу бағыттары бойынша жұмыс жасалынып жатыр. Атап айтар болсақ, «Электрондық оқулық, видео сабақтармен виртуалды электрондық зертханалық практикумдар кірістірілген пәннің ЭОӘК-ін қашықтықтан оқыту технологиясын ендіру» (жетекші: п.ғ.к., аға оқытушы, профессор РЖА М.Ж.Балабекова), «Биометриялық технологияларды қолданатын тұлғалардың биометриялық аутентификациялау жүйесін зерттеу және әзірлеу» (жетекші: магистр, оқытушы Ш.Толыбаев), «Қазақстанда ақпаратты қауіпсіздік мәселелерін зерттеу» (жетекші:  PhD докторы А.А.Досжанова).

   Кафедраның профессор-оқытушылары кредиттік оқыту жүйесі негізінде білім беруде қазіргі заманғы ғылым жетістіктері мен оқытудың интерактивті әдістерін қолдану мәселесіне ерекше көңіл бөледі. Осы мақсатта кафедра оқытушылары үнемі білім жетілдіру курстарына барып өз білім-біліктерін жетілдіріп оны оқу үрдісіне ендіруде. Сондай-ақ, кафедрада PhD, аға оқытушы Б.С.Омаровтың жетекшілік етуімен «Ақпараттық жүйелерді құрастырушы» атты үйірмесі жұмыс жасайды, үйірмеге 5В070300-«Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері қатысады. Үйірме мақсаты – Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланып, оқытатын пәндер бойынша алынған теориялық білімдерімен іскерлік дағдыларын тереңдетіп кеңейту; оқытудың кәсіптік бағдарын күшейтетін практикалық дайындықты қамту; студенттердің ақпараттық және функционалдық дағдыларын қалыптастыру; компьютерлік технологияны толық меңгеріп, оны өмірде қолдана білуге үйрету; студенттердің логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіре отырып, терең білім алуға және ғылыммен айналасуға жетелеу. Үйірме жұмысының қорытындысы бойынша, студенттер Республикалық конференцияларға, олимпиадаларға белсенділікпен қатысады.

   2012 жылдан бастап, кафедра Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша, студенттерді білім алмастыруда. Нақты тоқталсақ, 2012-2013 оқу жылында студенттер Лондон менеджмент академиясында (Ұлыбритания) 1 семестр көлемінде білім алмасса,  2016-2017 оқу жылында Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 5В070300- «Ақпараттық жүйелер» мамандығының 3 курс студенті Қыздар университетіне келіп, өз мамандығы бойынша білім алып қайтты.

   Кафедра оқытушылары мен студенттері электронды кітапхана, университеттің ақпараттық базасымен белсенді жұмыс жасайды. Сонымен қатар, кафедраға қарасты 15 компьютерлік сыныптарында студенттер мен оқытушылардың сапалы білім алып, дербес компьютерлерде зертханалық, практикалық жұмыстарын өткізуіне жағдай жасалынған.

   Қазіргі таңда ғылыми-ізденіс және оқу-әдістемелік тәжірибелері мол білім-біліктілігі жоғары, үштілді меңгерген оқытушы-профессорлар құрамынан тұратын кафедра болашағы зор, бәсекеге қабілетті, сапалы мамандар даярлауда аянбай еңбек етуде.

   Миссия мен стратегия

   Әртүрлі салаларда бәсекеге қабілетті, білімі мен кәсіптік дағдылары бар, Қазақстанның мемлекеттік мекемелерінде және оның тыс жерлерінде, ұйымдарда жаңа буынның жоғары білікті мамандарын даярлауға үлес қосу.

   Халықаралық байланыстар

   2012 жылдан бастап кафедра студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша басқа ЖОО-да оқу мүмкіндігіне ие. Мысалы, 2012-2013 оқу жылында 1 семестрдегі студенттер Лондон Менеджмент және Ғылым Академиясында (Ұлыбритания) білім алды.

   2016 жылы Люблин Политехникалық Университетімен өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. Осы шарт негізінде бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Зерттелетін ғылыми тақырып бойынша кафедра техника ғылымдарының докторы, Киев қаласының Ұлттық авиация университетінің профессоры Корченко Александр Григорьевичпен тығыз байланыста.

   Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы

   Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбы: «Инженерлік энергетика­лық құрылымдардың бер­ік­тілігі іргелі-қолданбалы есептерін шешуде ақпар­ат­ты қорғау және бағ­дарламалау ортасы кеше­нін құрудың үлгісі, әдісі, тәсілінің мәліметтер қоры мен ақпараттық жүйесін зерттеу».  Ғылыми жетекшілері: РЖА профессоры М.Ж.Балабекова, ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған профессор Ж.Ж.Қожамқұлова, п.ғ.к., доцент Исабаева С.Н., тех.ғ.к., аға оқытушы Қ.Е.Тұрғанбай, оқытушы Б.Сабит. Ғылыми-зерттеу жұмысының мүшелері зерттеу тақырыбы бойынша жоспарға сай ізденіс жұмыстарын жүргізуде.