Жұмыс істеген орындары:

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Жалпы педагогика» кафедрасының п.ғ.д., аға оқытушысы

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, біліктілікті арттыру және қашықтықтан оқыту орталығы доценті (ақпан – тамыз 2018)

Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын Республикалық институтының халықаралық білім беру бағдарламалары кафедрасының профессоры (қаңтар 2017- ақпан 2018)

Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын Республикалық институтының деңгейлік бағдарламалар орталығының басшысы (наурыз 2013 – желтоқсан 2016)

Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын Республикалық институты білім беру сапасын басқару кафедрасының меңгерушісі (қаңтар 2007 – наурыз 2013)

Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын Республикалық институтының педагогика және психология кафедрасының доценті (қазан 2004 – желтоқсан 2006)

Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын Республикалық институтының директордың оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары (ақпан 2002 – қазан 2004)

Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын Республикалық институтының оқу-әдістемелік кабинетінің меңгерушісі (қазан 2000 – қаңтар 2002)

Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу институтының аспиранты (желтоқсан 1996 – желтоқсан 1999)

Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлары біліктілігін арттыратын Республикалық институты, ақпараттық-әдістемелік орталығының әдіскері (сәуір1993- желтоқсан 1999)

Химия пәнінің мұғалімі №141қазақ орта мектебінде, мектеп директорының оқу-ісі жөніндегі орынбасары Алматы қаласы (қазан 1991-сәуір 1993)

№263 балабақша тәрбиешісі Алматы қаласы (маусым1989- қазан 1991)

Солдатово орта мектебінің химия пәні мұғалімі, Шығыс Қазақстан облысы, Большенарым ауданы (тамыз1985- желтоқсан 1989)

Білімі

(Ғылыми дәрежесі, атағы):

«Химия және биология» мамандығы (Өскемен мемлекеттік педагогикалық институты, 1980-1985) мемлекеттік аттестатау комиссиясының 1985 жылғы 13 маусымдағы шешімімен химия және биология пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом №545)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2002 жылы 5 шілдегі шешімімен (№6 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі (Диплом – ҒК№0009877), кандидаттық диссертация тақырыбы: «Формирование готовности учителей к профессиональной самореализации»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2006 жылы 3 қарашасындағы шешімімен (№ 5 хаттама) педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (Диплом – ДЦ №0000622)

Марапаттары:

Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстары үшін Ы.Алтынсарин төсбелгісімен марапатталды. Куәлік №00244, 31 қазан 2005 ж.

Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет грамотасымен» марапатталды. 03 наурыз 2014 ж.

«Гуманитарлық ғылымдарының дамуына қосқан үлесі үшін» А.Маслау Алтын медалімен марапатталды. 2015 жылдың 30 қазаны (№10 хаттама). Куәлік АМ №15

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары:

2012 жылы 320 сағат көлемінде «Екінші, үшінші деңгейлік бағдарламалары» бойынша Назарбаев зияткерлік мектептері және Кембридж университетінің Білім беру факультетінің бірлесіп әзірлеген курстарына қатысты. Сертификат №00018762

2015 жылдың 10-15 сәуірі аралығында «Жоба жұмысы» бойынша 80 сағат көлемінде Назарбаев зияткерлік мектептері және Кембридж университетінің Білім беру факультетінің бірлесіп әзірлеген курсына қатысты. Сертификат ТЖЖ №000044

Оқитын курстары:

бакалавриат  студенттері үшін:

– Педагогика

– Тәрбие жұмысының теориясы және әдістемесі

магистранттар үшін:

– Педагогикалық  квалиметрия

– Сарапшының  білім және ғылым саласындағы кәсіби мәдениеті

Жарияланымдары:

Квалиметриялық амал арқылы сапаны санға айналдыру: К.С.Кудайбергенева /Қазақстан мектебі.- №4, 2008.-33-37б. ISSN 2079-9349

Современные тенденции развития инновационного процесса всистеме образования в Казахстане: К.С.Кудайбергенева /Материалы международной научно-практической конференции.- Бишкек.-2009.стр.265-271. ISSN1694-5808

Жеке тұлғаға бағытталған білім парадигмасын қалыптастырудың әдіснамалық негізі: К.С.Кудайбергенева /Жоғары мектеп №3, 2008. 55-62б. ISSN 1560-1749

Кәсіби педагогикалық құзырлылықтың құрылымдық мазмұндық негізі К.С.Кудайбергенева /Жоғары мектеп №3, 2008. 61-67б. ISSN 1560-1749

Құзырлылық білім сапасының критерийі: әдіснамасы және теориялық негізі: К.С.Кудайбергенева /Монография «ХХІ ғасыр білімі» баспасы -2008ж. 340 б. ISBN 9965-21-872-2

Білім сапасын басқару мәселелері: әдіснамалық негізі және практикалық нәтижесі: Т.М.Баймолдаев, К.С.Кудайбергенева, Г.М.Нұрпейісова, Ғ.Н.Толықбаева /Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 27-28 қараша, 2008. 384б. ISВN 9965-834-65-2

Itseohjautuvat innovatiiviset koulut: К.С.Кудайбергенева /Kazakstan. Antonio Oittinen, Inkeri Ranto Julkaisija Tammes ry Sukkavartaankatu 8B 33100 Tampere, Р.46-49. ISBN 951-9212-74-4

Модернизация системы повышения квалификации Республики Казахстан: К.С.Кудайбергенева /Интеграционные процессы в образовании взрослых. Материалы международных программ 2011. Санкт-Петербург, 2011.с. 263-266. ISBN 978-5-905687-23-5

Ваучерлік жүйеге көшудің шешімі табылмаған мәселелері: К.С.Кудайбергенева /«Қазақстан Республикасында біліктілікті арттыру жүйесін модернизациялау білім – сапасын қамтамасыз етудің басты факторы» атты Республикалық семинар материалдарының жинағы 4-5 шілде 2011. 67-68б. ISBN 978-601-275-074-4

Профессиональная самореализация учителей общеобразовательных школ: К.С.Кудайбергенева /Актуальні поблеми психологіі. Збірник наукових праць Інституту психологіі імені Г.С.Костюка НАПН Украіни.- Киів- 2011.-280-288б. ISNN 2072-4772

Халықаралық PISA 2009 зерттеулері бойынша Қазақстан оқушыларының нәтижелері: К.С.Кудайбергенева /Білім берудегі менеджмент №3, 2011.-30-32б. ISSN 2226-1176

Квалиметрический подход в педагогических измерениях: К.С.Кудайбергенева /Менеджмент в образовании №2, 2011.- 67-71б. ISSN 2226-1176

Құзырлылықтың педагогикалық категория ретінде дамуының теориялық-әдіснамалық негіздері: К.С.Кудайбергенева. /Монография.-Алматы, 2012.-336б. ISВN 978-601-0275-205-2

Құзырлылықтың педагогикалық категория ретіндегі эволюциялық даму кезеңдері: К.С.Кудайбергенева /Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings. New York, USA. 2013.- 69-73 р. ISBN 978-09889383-7-3

Іс-әректті зерттеу тақырыбын негіздеудегі көңіл  аударатын мәселелер: К.С.Кудайбергенева /Қазақстанның білім және ғылым әлемі №5.- 2014.-2-5 б. ISSN 1997-1443

Құзырлылықтың педагогикалық категория ретінде дамуын зерттеудің әдіснамалық тұғырлары: К.С.Кудайбергенева /Білім берудегі менеджмент №1, 2015. ISSN 2226-1176

Құзырлылықтың педагогикалық категория ретінде дамуының әлеуметтік-философиялық негіздері: К.С.Кудайбергенева /Білім берудегі менеджмент №2, 2015. –25-29б. ISSN 2226-1176

The principles and laws development of competence as pedagogical category: К.С.Кудайбергенева /Austrian journal of Humanities and Social Sciences.- Vienna. 2 April.– 2016. Р.44-51 ISВN 13-978-3-903115-14-9

Развитие педагогического коучинга в Казахстане: К.С.Кудайбергенева, Г.У. Насырова /Innovations and modern pedagogical technologies in the education system Prague 2016 Materials of the VI international scientific conferenct Februaru Praque Р.20-21. 2016. ISBN 978-80-7526-081-9

Formation of the key professional-pedagogical competencies of the future teacher in modern conditions:К.Кудайбергенева, Д.Муканова, А.Оракова, /Journal of Scientific Research and Development X (X): XX-XX, 20XX Available online at www.jsrad.org © JSRAD.- сентябрь, Р. 188-197 2016.

Профессиональное самореализация учителей общеобразовательных школ инновационный аспект: философское осмысление: Ш.Т.Таубаева, К.С.Кудайбергенева /Наука и жизнь Казахстана №1(43) 2017. Стр.ISSN 2073-333X

Профессиональное самореализация учителей общеобразовательных школ инновационный аспект: Ш.Т.Таубаева, К.С.Кудайбергенева. /Монография Алматы: Қазақ университеті, 2017.-174с.  ISBN 978-601-04-2701-3

Мектептегі іс-әрекетті зерттеу: К.С.Кудайбергенева /Әдістемелік құрал. -Алматы, 2013.- 48б. ISBN 978-601-275-318-9

Эволюация – жетістіктерді бағалау үдерісі: К.С.Кудайбергенева, Г.А. Сулейменова /Әдістемелік нұсқаулық. Алматы, 2016. -150б. ISBN978-601-275-559-6

Квалитология білім сапасын басқарудың әдіснамалық негізі: К.С.Кудайбергенева /Әдістемелік нұсқаулық. Алматы, 2018.- 42б

Квалитологияның философиялық – әдіснамалық алғышарттары: К.С.Кудайбергенева /Қазақстанның ғылымы мен өмірі.- №4(61) 2018. ISSN 2073-333X