Гулбану ҚАПТАҒАЙ

Физика мамандығы бойынша философия докторы

 

 

 

 

 

 

+7 778 788 87 39

gulbanu.kaptagay@gmail.com

Жұмыс істеген орындары:

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде (қыркүйек 2004 – қазан 2007) Физика-математика факультеті Физика кафедрасының оқытушысы, 2007 жылдың қазан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін аға оқытушы, 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап аталмыш кафедра меңгерушісі қызметінде

Алматы қаласы №167 орта мектепте информатика пәнінің мұғалімі (қыркүйек 2001 – шілде 2002)

 

Білімі (Ғылыми дәрежесі, атағы):

Физика-Информатика мамандығы (Абай атындағы Алматы мемлекеттік педагогикалық университеті, 1997-2001), мемлекеттік емтихан комиссиясының 2001 жылғы 16 маусымдағы шешімімен физика-информатика пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖБ-І № 0013495)

Физика білім беру бағдарламасы (Абай атындағы Алматы мемлекеттік педагогикалық университеті, 2001-2003), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2003 жылғы 26 мамырдағы шешімімен (№3 хаттама) физика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (Диплом ЖООК-М №0124809)

6D060400-Физика білім беру бағдарламасы (Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, докторантура, 2012-2015), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2017 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№642 хаттама) PhD докторы ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК №0001853), диссертация тақырыбы: «Кобальт оксиді бетінің катализдік қасиеттерін компьютерлік моделдеу»

 

Ғылыми зерттеу жұмысы:

Ғылыми жетекші. 2018-2020 жылда аралығында 055 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық зерттеу», 101 «Гранттық қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы (№88 05.03.2018ж. келісімшарты) Ғылыми жоба тақырыбы: «Азоттың кобальт оксидінің катализдік активтілігіне ықпалын алғашқы қағидалардан зерттеу»

Ғылыми қызметкер. 2012-2015 жж. 055 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық зерттеу», 101«Гранттық қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасы (№53 05.013.2012ж. келісімшарты) Ғылыми жоба тақырыбы: «Су молекуласын ыдырату үшін кобальт оксиді негізінде супер ұяшықтар жасау»

 

Марапаттары:

2011 жылдың 15 желтоқсаны Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық Университетінің (№272 бұйрық) «Құрмет белгісі» медалімен марапатталды. Куәлік №952

 

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары:

2017 жылдың 18 маусымы 1 шілдесі аралығында өткен Development of Two cycle Innovative curricula in Microelectronic Engineering, атты 72 сағат көлеміндегі біліктілікті арттыру бағдарламасы, София Техникалық Университеті, София қаласы, Болгария

2016 жылдың 11-12 қазаны аралығында өткен «Critical Pedagogy. Trililingualism workshop» атты 10 сағат көлеміндегі біліктілікті арттыру бағдарламасы, Cеnter of development of Multilanguage education. Centre for professional development

2015 жылдың 2-12 маусымы аралығында өткен «Жоғарғы оқу орнындағы білім берудің құзыреттілік тәсілі» атты 72 сағат көлеміндегі ғылыми семинары, Назарбаев университеті

2011 жылдың 22-28 қарашасы аралығында өткен «PVP LS, v.1.347 білімдерді басқару платформасының көмегімен оқытушылардың практикалық материалдарына электронды оқу құралдарын жасау» атты 72 сағат көлеміндегі ғылыми тренинг

2010 жылдың 28-29 желтоқсан аралығында өткен «Болон үрдісінің негізгі қағидаларын іске асыру және Қазақстан ЖОО-на ECTS жүйелерін енгізу» атты 72 сағат көлеміндегі біліктілікті арттыру бағдарламасы

 

Оқитын курстары:

бакалавриат студенттері үшін:

– Статистикалық физика және термодинамика (ағылшын тілінде)

– Қатты денелер физикасы (ағылшын тілінде)

– Физиканы оқыту әдістемесі және көрнекіліктер технологиясы (ағылшын тілінде)

 

Жарияланымдары (монография, оқулықтары, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдар, Scopus, Web of Knowledge, халықаралық конференциялар), патенттері:

Theoretical investigations of the nitrogen doping of Co3O4 for electrode materials: G.A. Kaptagay, Yu.A. Mastrikov, E.A.Kotomin, A.U.Abuova, N.A.Sandibayeva, L.S.Baikadamova /Eurasian chemical-technological journal. – Almaty, 2018. – №4(20). – Р.45-49. ISSN 1562-3920

First principles modeling of N-doped Co3O4: G.A.Kaptagay, Yu.A. Mastrikov, E.A.Kotomin /Latvian journal of physics and technical sciences. – Riga, 2018. – №5. – Р.36-42. doi:10.2478/1pts-2018-0034

Quantum-chemical consideration of nitrogen doping on Co3O4 for water dissociation: G.A.Kaptagay, L.S.Baikadamova /Вестник КазГосЖенПУ. Серия Физика-Математика. – Алматы: КазГосЖенПУ, 2018. – №3(75). – С.54-59. ISSN 2306-5079

Взаимодействие воды с поверхностью (100) Co3O4 с примесью углерода: Каптагай Г.А., Акилбеков  А.Т., Инербаев Т.М. /Вестник. Серия Физика. – Алматы: КазНТУ имени К.Сатпаева, 2016. – №5(117). – С. 429-434. ISSN 2306-5079

Water interaction with perfect and fluorine-doped Co3O4 (100) surface: G.Kaptagay, T.M.Inerbaev, Yu.A.Mastrikov, E.A.Kotomin, А. Akilbekov /Journal Solid state ionics. – №277. 2015. – P.77-82. Impact Factor 2.56. doi:10.1016/jssi.2015.03.012

Formation of the creative activity of students on the basis of  educational experiment in physics: Massyrova R., Sandibayeva N., Kaptagay G., Kopenbayeva A., Аidarbekova A. /Procedia social and behavioral  sciences. Impact Factor  0.215. 177(2015). -P.440-444. 2015. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.02.391.Web of Science

Квантово-химические расчеты каталитических свойств поверхности (100) Co3O4 при внедрении цезия для разложения молекулы воды: Каптагай Г. /Вестник. Серия Физика. – Караганда: КарГУ имени академика Е.А.Букетова, 2015. – №2(78). – С. 9-16.ISSN 0142-0843

Каталитические свойства поверхности (111) Co3O4 для разложения молекулы воды: Каптагай Г.А., Акилбеков А.Т., Инербаев Т.М. /Вестник.– Астана: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2015. №4(107). – С. 17-21. ISSN 1028-9364

Влияние допирования фтором на каталитические свойства поверхности (100) Co3O4 для разложения молекулы воды: Каптагай Г.А., Инербаев Т.М., Акилбеков А.Т., Котомин Е.А., Мастриков Ю.А. /Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Астана. 2014. №6(103), С. 218-228. ISSN 1028-9364