Редакциялық-баспа бөлімі

Жалпы ақпарат

Редакциялық-баспа бөлімі Медиа департаментінің құрылымдық бөлімі болып табылады. Бөлімнің құрамына келесі құрылымдар кіреді:

– Редакциялық-баспалық қызмет;

– Өндірістік қызмет.

 

Редакциялық-баспа бөлімнің негізгі міндеттері

Баспаның мақсаты – ҚазМемҚызПУ-дың редакциялық-баспа  іс-қимылын қамтамассыз ету, оның тиімділігін, басылатын оқулықтар мен өзгеде жобаларының таратылу ауқымын кеңейте отырып, сапасын арттыру болып табылады. Сондай-ақ, ректордың бекітуімен оқу орнының оқу процесстерін қамтамассыз ететін басылымдарды өзге де полиграфиялық өнімдерді таратуды міндетіне алады.

– Жоспардағы  ғылыми, ғылыми-әдістемелік, оқулықтар мен оқу құралдарын, оқу-әдістемелік, анықтамалықтар, кәсіби даярлық брошюралары мен педагогтар кадрының біліктілігін арттыруға арналған материалдар мен келісім-шарт негізінде  оқулықтар басып шығару;

– Баспаның  инновациялық жобаларын өңдеу мен жүзеге асыру;

– Редакциялық-баспалық  өңдеу, жылдық баспа жоспары бойынша баспалық өнімдерді шығару мен дайындау сонымен қатар жасалған келісім-шарт негізінде басып шығару;

– Басылымды тарату;

– Редакциялық-баспалық процесске жаңа технологиямен құрал-жабдықтарды енгізу;

– Инновациялық баспа жобаларын енгізу мен өңдеу.