Арзабек БАДАНОВ

Экономика ғылымдарының кандидаты

Профессор

 

+7 701 720 95 82

 

толық ақпарат

Патима ӘБДІҚҰЛОВА

Экономика ғылымдарының докторы

Қауымдастырылған профессор

 

+7 777 524 90 19

fabdikulova@mail.ru

 

толық ақпарат

Бекнияз БИХОНДИЕВ

Экономика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

 

 +7 702 501 08 15

bihondiev@bk.ru

 

толық ақпарат

Бақытжан АККАСОВ

Тарих ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

 

+7 777 240 57 75

akkasov505@mail.ru

 

толық ақпарат

Ақмарал ҚОЖАБЕКОВА

Тарих ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

 

+7 701 270 49 67

dabirtai67@mail.ru

 

толық ақпарат

Винара НҰРЛАНОВА

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

 

+7 701 420 01 89

vinara.nurlanova@mail.ru

 

толық ақпарат

Гүлмира ПЕРНЕЕВА

Экономика ғылымдарының кандидаты

Аға оқытушы

 

+7 747 192 1819

perneeva68@ mail.ru

 

толық ақпарат

Рустем АБДУШЕВ

Экономика ғылымдарының кандидаты

Аға оқытушы

 

+7 701 710 64 52

rabdushiev@mail.ru

 

толық ақпарат

Дарига ЖАРИКБАЕВА

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Аға оқытушы

 

+7 701 6148048

dariga-77@mail.ru

 

толық ақпарат

Айнагүл ҮМБЕТАЛИЕВА

Педагогика ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

 

+7 701 408 02 08

u.a.d@list.ru

 

толық ақпарат

Ләззат ДҮЙСЕНОВА

Халықаралық құқық магистрі

Аға оқытушы

 

+7 771 222 88 44

lazzat.7.7@mail.ru

 

толық ақпарат

Жанат ОРЫНХАНОВА

Аға оқытушы

 

+7 701 474 5553

ozhanat@mail.ru

 

толық ақпарат