5B051000-МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУ

Бағдарлама деңгейі

Берілетін біліктілік

Оқу ұзақтығы

Оқу формасы

Оқыту тілі

Оқу жүктемесі

Оқудың басталуы

Ұлттық рейтингтер

Бакалавриат

экономика және бизнес бакалавры

4 жыл

Күндізгі

Қазақ/Орыс

240 ECTS

1 қыркүйек

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары бойынша Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің рейтингінде:

2017 жылы – 16-орын

2018 жылы – 7-орын

ОҚУ ЖОСПАРЫ

Бағдарлама келесідей құрылымнан тұрады:

Міндетті компонент

Шетел тілі  (5 ECTS)

Қазақ (орыс)  тілі (5 ECTS)

Экономикалық теория (5 ECTS)

Дене шынықтыру және спорт

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (5 ECTS)

Шетел тілі (5 ECTS)

Қазақ (орыс)  тілі (5 ECTS)

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (5 ECTS)

Микроэкономика (3 ECTS)

Оқу практикасы (2 ECTS)

Дене шынықтыру және спорт

Философия (5 ECTS)

Макроэкономика (5 ECTS)

Экономиканы мемлекеттік реттеу (3 ECTS)

Дене шынықтыру және спорт

Менеджмент/ (5 ECTS)

Маркетинг (5 ECTS)

Оқу практикасы (2 ECTS)

Дене шынықтыру және спорт

Мемлекетті басқару теориясы (5 ECTS

Аймақтық экономика және басқару (3 ECTS)

Кәсіби казақ (орыс) тілі (3 ECTS)

Кәсіби бағытталған шетел тілі (3 ECTS)

Өндірістік  практика (15 ECTS)

Мамандық бойынша қорытынды Мемлекеттік емтихан (3 ECTS)

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру (7 ECTS)

Таңдау компоненті

Саясаттану  және әлеуметтану негіздері (3 ECTS)

Ұлы дала тарихы (5 ECTS)

Экономикалық ілімдер тарихы/ (5 ECTS)

Қазақстан экономикасының тарихы (5 ECTS)

Қазақстан экономикасының даму кезеңдер (5 ECTS)

Конституциялық құқық

Мемлекет және құқық теориясы

Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы

Экономикадағы математика (5 ECTS)

Эконометрика (5 ECTS)

Экономикадағы сандық әдістері (5 ECTS)

Гендерлік саясат (5 ECTS)

Шешендік өнер (5 ECTS)

Қазақ аруы (5 ECTS)

Мәдениеттану (5 ECTS)

Өзін-өзі тану (5 ECTS)

Абайтану (5 ECTS)

Ұлттық экономика (5 ECTS)

Ұлттық шоттар жүйесі (5 ECTS)

Ұлттық экономиканы стратегиялық жоспарлау (5 ECTS)

Мемлекеттік және жергілікті басқаруды құжаттық қамтамасыз ету (5 ECTS)

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру 5 ECTS)

Мемлекеттің экономикалық саясаты (5 ECTS)

Мемлекет және бизнес (5 ECTS)

Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі (5 ECTS)

Ұйымның экономикалық қауіпсіздігі (5 ECTS)

Қолданбалы шетел тілі (5 ECTS)

Мемлекеттік бюджет (5 ECTS)

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу (5 ECTS)

Мемлекеттік дағдарысқа қарсы басқару (5 ECTS)

Кәсіпкерлік құқық (5 ECTS)

Еңбек құқығы (5 ECTS)

Бюджеттік құқық (5 ECTS)

ҚР-ның әкімшілік құқығы

ҚР-ның экологиялық құқығы

ҚР банкроттық институты

Қаржылық құқық/ (5 ECTS)

Халықаралық құқық (5 ECTS)

Азаматтық құқық (5 ECTS)

Логистика (5 ECTS)

Баға белгілеу (5 ECTS)

Бизнесті бағалау/ (5 ECTS)

Бухгалтерлік есеп және аудит/ (5 ECTS)

Мемлекеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есе (5 ECTS)

Экономикадағы статистикалық әдістер (5 ECTS)

Агробизнестің экономикалық негіздері (5 ECTS)

Шағын бизнес негіздері (5 ECTS)

Экономикалық демография (5 ECTS)

Өндірістік менеджмент (5 ECTS)

Халықаралық менеджмент (5 ECTS)

Жергілікті өзін-өзі басқарудың негіздер (5 ECTS)

Ұйымдастыру теориясы (5 ECTS)

Қазақстан экономикасын басқару (5 ECTS)

Бизнес-жоспарлау (5 ECTS)

Инновациялық менеджмент (5 ECTS)

Инновацияларды мемлекеттік басқару (5 ECTS)

Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу (5 ECTS)

Агроөнеркәсіптік кешен ұйымының менеджменті (5 ECTS)

Кластерлік жүйені басқару (5 ECTS) 

Муниципалды менеджмент (5 ECTS)

Персоналды басқару (5 ECTS)

Ресурстарды басқару (5 ECTS)

Сапаны басқару (5 ECTS)

Қаржылық менеджмент (5 ECTS)

Салааралық кешендерді мемлекеттік басқару (5 ECTS) 

Жобаларды басқару (5 ECTS)

Стратегиялық менеджмент (5 ECTS)

Шет елдердің экономикасын мемлекеттік реттеу (5 ECTS)

Интеллектуалды экономика/ (5 ECTS)

Әлемдік экономика және ХЭҚ (5 ECTS)

Әлеуметтік – экономикалық дамудын алдынала жоспарлаудағы зерттеулер (5 ECTS)

Сақтандыру негіздері (5 ECTS)

Кәсіпкерлік этика (5 ECTS)

Корпоративтік қаржы (5 ECTS)

Мемлекеттік қызмет этикасы (5 ECTS)

Кәсіпкерлік іс-әрекеттегі тәуекелділіктер (5 ECTS)

Өндірісті  ұйымдастыру (5 ECTS) 

Мемлекеттік қызмет және басқару (5 ECTS)

Мемлекеттік басқарудағы стратегиялық жоспарлау және бюджеттік үрдістер (5 ECTS)

Сыртқы экономикалық қызметті басқару (5 ECTS) 

Мемлекеттік қаржылық бақылау (5 ECTS) 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау (5 ECTS) 

Әлеуметтік менеджмент (5 ECTS) 

Әлеуметтік сфера мен саладағы менеджмент (5 ECTS)

ОҚУДЫ АЯҚТАУДАҒЫ БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫС

Оқу дипломдық жұмысты/жобаны қорғаумен аяқталады.