Гүлнар МҰРАТБАЕВА

Педагогика ғылымдарының докторы

 

 

 

 

 

 

+7 747 149 51 36

muratbaeva11@mail.ru

Жұмыс істеген орындары:

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2012 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Жалпы педагогика кафедрасының меңгерушісі

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті (2003-2012 жж.)

Алматы қаласы Қазақ-америка унверситетінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінің оқытушысы (1999-2003 жж.)

Алматы қаласы №111 гимназия мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі (1998-2000 жж.)

Алматы қаласы №13 орта мектебінің орыс тілі мен орыс әдебиеті пәнінің мұғалімі (1994-1998 жж.)

Қазалы ауданы №226 орта мектебінің орыс тілі мен орыс әдебиеті пәнінің мұғалімі (1982 -1994 жж.)

 

Білімі (Ғылыми дәрежесі, атағы):

«Орыс тілі, және педагогика» мамандығы (В.Н. Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институты, 1977-1982), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1982 жылғы 25 маусымдағы шешімі бойынша орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖВ №233559)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2000 жылғы 7 шілдедегі шешімімен (№6 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК №0007616), диссертация тақырыбы: «Қазақ халқының ертегілері адамгершілік тәрбие құралы ретінде»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№ 5 хаттама) педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (Диплом № 0000855)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2011 жылғы 13 шілдедегі шешімімен (№ 5 хаттама) педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒД № 0002115), диссертация тақырыбы: «Болашақ өнертану мамандарын кәсіби даярлау жүйесі».

 

Марапаттары:

2015 жылдың 1 қазаны Ы. Алтынсарин төсбелгісімен марапатталды (№ 579 куәлік)

 

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары:

Тамагава университетінің профессоры Сейджи Морияның «Использование современных методов на практике» авторлық курсы (27.04.2013-10.05.2013 ж.)

Профессор, п.ғ.д. Е.В.Андриенконың «Научные исследования профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» тақырыбындағы авторлық курсы (03.12.2013-12.12.2013 ж.) Ресей Ферерациясы, Новосібір қ.

32 сағат көлеміндегі «Анализ данных с помощью Excel & IBM SPSS» бағдарламасы, ТОО «Основа» ЖСҚ. Алматы қ., 2014 ж.

«Теория и практика педагогических измерений интегральными методами, включая практикумы: Тематическое планирование дизайна теста метод частичного кредитования кодировки открытых заданий» тақырыптарында п.ғ.к., доцент Н.Н.Найденованың авторлық курсы, Білім беруді дамыту және стратегия Институты, Ресей білім академиясы. Ресей Федерациясы, Мәскеу қ.,  05.11-17.11. 2014 ж.

2016 жылдың 1 маусымынан 30 маусым аралығында 72 сағат көлемінде М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Психология факультетінде өткізілген «Познание и учение: индивидуальные различия, диагностика, развитие и дифференциация обучения» атты бағдарлама аясында ғылыми тағылымдама (ПК МГУ №010002 тіркеу нөмірі 1716а9115, Мәскеу)

Білім беру саласы оқытушыларын Чехия Республикасында тарихи тұрғыдан оқыту бағдарламасы, Прага. Чехия (23.06.2017-07.06.017 ж.)

Федералдық мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекеме, Ресей Білім академиясы «Білім беруді дамыту стратегия Институты» «Педагогикалық өлшем орталығы» зертханасынан кәсіби біліктілікті арттыру курсы

«Внутришкольное оценивание. Разработка компетентностно-ориентированных заданий» атты 72 сағат көлеміндегі біліктілікті арттыру бағдарламасы, Ресей Федерациясы. Мәскеу қаласы (07.11.2017-12.11.2017 ж.)

Білім беруді дамыту стратегия Институты «Педагогикалық компаративистика» лабораториясының меңгерушісі п.ғ.к., доцент Н.Н.Найденованың дәріс және практикалық жұмысы

 

Оқитын курстары:

бакалавриат студенттері үшін:

– Педагогиканы оқыту әдістемесі

магистранттар үшін:

– Педагогика

– Білім және ғылым саласындағы сараптама

– Білім берудегі педагогикалық технологиялар

– Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі

– Білім беру саласындағы педагог-ұйымдастырушы, менеджер

– Жоғары білім беру мазмұнын жобалау

докторанттар үшін:

– Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы

 

Жарияланымдары:

Болашақ өнер мамандарын кәсіби даярлау жүйесі: Г.А. Мұратбаева /Монография. -Алматы: «Отан», 2016.- 280 б. ISBN 978-601-7796-51-8

Кәсіптік педагогика: Г.А. Мұратбаева /Оқу құралы -Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2017. –304 б. ISBN 978-601-224-949-1.

Педагогикалық өлшемдердің теориялық негіздері: Ш.Т. Таубаева, Г.А. Мұратбаева, С.С.Қоңырбаева /Оқулық. -Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2017. –205 б. ISBN 978-601-224-829-6

Теоретические основы педагогических измерений: Ш.Т.Таубаева, Г.А.Муратбаева, С.С.Конырбаева /Оқулық.- Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2017. –247б. ISBN 978-601-224-825-8

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі: /Оқулық: Ш.Т.Таубаева, Г.А.Мұратбаева, С.Н.Жиенбаева -Алматы: Қыздар университеті, 2017. –205 бет. ISBN 978-601-04-1141-8

Методология и методы педагогических исследований: Ш.Т.Таубаева, Г.А.Муратбаева, С.Н.Жиенбаева /Оқулық. -Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2017, –205 б. ISBN 978-601-04-1141-8

Болашақ өнертану мамандарын даярлауда білім беру үрдісін технологияландыру проблемалары: Г.А. Муратбаева /Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Хабаршысы, № 2, 2010. ISSN 1563-0293

Өнертану мамандарын кәсіби даярлаудың ғылыми-теориялық негіздерінің кейбір мәселелері: Г.А.Муратбаева /Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы-. «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(21), 2010. ISSN 1728-5496

Болашақ өнертану мамандарын кәсіби даярлау жүйесінің инновациялық тенденциялары: Г.А.Муратбаева /Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті Хабаршысы, №1(5), 2010. –49-51 бет. ISBN 000053

Болашақ өнертану мамандарын кәсіби шығармашылығын жетілдіруде проблемалық оқытудың ерекшеліктері: Г.А.Муратбаева, Қ.М.Беркімбаев /Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, № 3(21), 2010– 89-95 бет. ISBN 978-601-243-366-1

Болашақ өнертану мамандарының кәсіби шығармашылығын жетілдірудегі өнердің танымдық маңызы: Г.А.Муратбаева, Б.Қ.Мухамеджанов /Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, №3(21), 2010. –111-116 бет. ISSN 2072-2524

Өнертану мамандарына кәсіби білім беруде оқу-тәрбие үдерісін технологияландырудың кейбір мәселелері: Г.А. Муратбаева /Инженерлік геометрия және кәсіби білім берудің көкейкесті мәселелері. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. -Астана. №2, 2010. –76-81 б. ISBN 978-601-265-021-1

Совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях информатизации образования: Г.А. Муратбаева, Қ.М. Беркімбаев /Қазақ білім Академиясының баяндамалары.- Астана, 2013 №3-4, -221-287 б. ISBN 978-601-7478-335

Қазақ тілін қатысым әдісі арқылы оқытуда меңгерілетін құзыреттіліктер: Г.М. Муратбаева /Қазақ білім Академиясының баяндамалары. – Астана, 2013 №3-4, 58-65 б. ISBN 9965-29-456-9

Болашақ мұғалімдердің коммуникативтік әлеуетін қалыптастырудың мүмкіндіктері: Г.М.Муратбаева /Педагогика және психология. Ғылыми-әдістемелік журнал. Абай атындағы ҚазҰПУ. №2(27) 2016.-Б.132-137. ISSN 1728-5496

Үшінші мыңжылдықтағы білім беру жүйесінің даму үрдістері мен педагогикалық ерекшеліктері: Г.М.Муратбаева /Абай атындағы қазақ ұлттық университеті Хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» сериясы. № 4(56). 2017 II бөлім. –Б.16-20. ISSN 1728-5494

Білім берудің заманауи трендтері: маңызы, мазмұны мен тиімділігі: Г.М.Муратбаева, С.С. Қоңырбаева /Қазақ педагогикалық ғылым академиясы. Білімдегі жаңалықтар. №4 (60) 2017.-Б. 363-369

Совершенствование профессионализма будущего педагога как одно из условий повышения качества образовании: Г.М.Муратбаева /Материалы X международной научно-практической конференции: «Педагогический профессионализм в образовании» под науч. ред. Е.В.Андриенко; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : изд-во НГПУ, 2014. – С.125-130

Болашақ педагог мамандарын даярлау жүйесінде білім беру мазмұнын жетілдіру мәселелері: Г.М. Муратбаева /«Болашақ ұрпақты тәрбиелеудің әлеуметтік-психологиялық проблемалары және оны шешу жолдары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Ж.Баласағұн атындағы Қырғыз Ұлттық университеті, «Университет», -Бішкек, 2014.-Б.346-351

Организация мониторинга как средство обеспечения качества учебного процесса и повышения педагогичексого профессионализма: Г.М.Муратбаева /Материалы XI международной научно-практической конференции: «Педагогический профессионализм в образовании».–Новосибирск: издательство НГПУ, 2015. – С.119-126. ISBN – 978-605-9885-47-8

Болашақ педагог мамандарын даярлауда инновациялық технологияларды пайдалану мүмкіндіктері: Г.М.Муратбаева /III Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиум материалдары. – Баку, 25-26 мамыр, 2016.– Б.167-172. ISBN 978-9952-8301-2-5

Орхон енисей ескерткіштерірухани-адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу құралы: Г.М. Муратбаева /«Қытайдан Адриатқа дейін» атты III Әлеуметтік ғылымдар Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы, 26-28 қазан, Анталия, Туркия, 2016 ж. Б.250-253

Болашақ педагог мамандарын ұлттық өнердегі тарихи тұлғалар өнегесіне тәрбиелеу мәселелері: Г.М. Муратбаева /Өмер Хализдемир Университеті. «Түркі әлемі» симпозиум материалдары. Түркия. 26-28 сәуір 2017. Нийде университеті. -Б.805-810

О разработке инструментария оценки интеллектуального потенциала нации: Г.М. Муратбаева /Актуальные проблемы развития личности в условиях межкультурного взаимодействия в образовательном пространстве. Сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции, 2017. – С.119-123

Болашақ педагогтардың басқарушылық қабілеттерін қалыптастырудың зерттелуі: Г.М.Муратбаева /Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences.Kiev/Ukraine. August 10.13.2017.-Б.-82-87. ISBN -978-605-9885-28-7

Білім сапасын арттыруда бақылау мен бағалау қызметі: Г.М.Муратбаева /Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences.Kiev/ Ukraine. August 10.13.2017.-Б.46-52.

Ethno educational base of “Kazakh Aru” special course teaching in the kazakh state women’s teacher training university: Г.М.Муратбаева /Tokyo Summit 5th international conference on social sciences, China to Adriatic September 18-23, 2017 Tokyo – Japan, Р.120-127

The Study of Psychological and Pedagogical Foundations and Content of the Research Activities of the Youth Subculture in the Age of 18-25 Years: Г.М.Муратбаева /Review Articles /Current Science. Vol. 112, No. 6, 25 March 2017. ISBN 978-605-9885-46-1

Preparing Kazakh youth for family life on the basis of ethno cultural values: Muratbaeva G.A., Konyrbaeva S.S., Mashenbaev T.B., Kabakenov G.U /Life Science Journal 2014;11(11) http://www.lifesciencesite.com 6/25/2014