Тыныштык ЕРМЕКОВА

Доктор филологических наук

Профессор

 

 

 

 

 

 

+7 701 301 85 66

ken_tina@mail.ru

Жұмыс істеген орындары 2005 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі қызметінде
Білімі

(Ғылыми дәрежесі, атағы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясы тіл білім институты жанындағы мамандандырылған кеңестің 1995 жылғы 27 қаңтардағы шешімімен (№16 хаттама) Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәржесі берілді

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 25 желтоқсандағы шешімімен (№7 хаттама) Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәржесі берілді (Диплом ҒД №0000214), диссертация тақырыбы: «Компонентер құрылысының құрмалас сөйлемнің семантикаграмматикалық сипатына қатысы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№4 хаттама) Профессор ғылыми атағы берілді (Диплом ПР №0000392)

Марапаттары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2009 жылғы 18 ақпандағы (№68 бұйрық) шешімімен «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы – 2008» атағы берілді

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы – 2014» атағы берілді

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 28 қарашадағы шешімімен Құрмет грамотасымен марапатталды

Біліктілікті арттыру курстары/ Қайта даярлау курстары 2016 жылдың 5-15 желтоқсаны аралығында өткен «Түркология кеңістіктегі білім мен ғылым интеграциясы» атты 72 сағат көлеміндегі халықаралық әдістемелік-семинар, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

2018 жылдың 26 ақпан – 1 наурыз аралығында өткен «Латын графикасын оқытудың жаңаша тетіктері» атты 72 сағат көлеміндегі курсы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

2018 жылдың 16 – 19 қаңтар аралығында өткен 36 сағат көлеміндегі «ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында болашақ педагог мамандарды даярлау» атты курсы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» курсына қатысты, ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы

2018 жылдың 12 қаңтарында «Формирование полиязычной личности в школе: развитие системной грамотности у детей» атты 5 жылдық Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі сарапшының маманданымы туралы куәлік, № 0395, Мәскеу

Оқитын курстары Бакалавриат студенттері үшін:

«Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі», «Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі».

Магистранттар, докторанттар үшін:

«Пунктуация және сөйлеудің коммуникативті-мазмұндық ұйымдасуы»

«Тілдік категориялар және функционалды-семантикалық өріс мәселелері»

«Функционалды грамматика»

Ғылыми гранттар/Жобалар «Коммуникативті грамматика: теориясы мен практикалық мәні» ҚР БжҒМ, іргелі зерттеу. 2012-2014 – жоба жетекшісі

«Түркологиялық ақпараттық кеңістік: электрондық библиографиялық көрсеткіштер жүйесі» ҚР БжҒМ, 2012-2014 – жоба орындаушысы

«Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар» ҚР БжҒМ, 2012-2013 – жоба орындаушысы

«Қазіргі қазақ тілі. Ғылыми курс» ҚР БжҒМ, 2013-2014 – жоба орындаушысы

«Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен мультимедиялық технологиялары», 2018-2020 – жоба орындаушысы

Жарияланымдары Құрмалас сөйлемдер жүйесі: Ермекова Т.Н. /Монография. – Алматы, 2008. 248 б.

Коммуникативная культура специалиста в системе образования: Ермекова Т.Н., Абишев К.С. /Современные проблемы науки и образования. Издательство: Издательский Дом “Академия Естествознания” (Пенза) eISSN: 2070-7428

Коммуникация үдерісіндегі тілдік бірліктер: Ермекова Т.Н. /Монография. І том. – Алматы: «Нур-принт», 2013. 255 б.

Коммуникация үдерісіндегі тілдік бірліктер: Ермекова Т.Н., Оданова С. /Монография. ІІ том. – Алматы: «Нур-принт», 2013. 212 б.

Фразеоматикалық тіркестер: функционалдық әлеуеті мен танымдық сипаты: Ермекова Т.Н., Жаңабаева Н. /Монография. – Алматы: «Ценные бумаги» баспасы, 2015

Қызға қатысты тілдік бірліктердің этномәдени сипаты: Ермекова Т.Н. /Монография. – Алматы: «Мерей» баспасы, 2015

Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар: Ермекова Т.Н. /Монография-оқулық. Мемлекеттік тілді дамыту институты. – Алматы, 2016. (101-281 бб. жеке үлесім)

Құрмалас сөйлем синтаксисі: Ермекова Т.Н. /Электрондық оқулық. – Алматы, 2009 ж.

Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі: Ермекова Т.Н. /Электронды оқулық. – Алматы, 2015.

Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемі: Ермекова Т.Н. /Электронды оқулық. – Алматы, 2016

The role of historic-linguistic factor in development of turkic civilization in middle ages: Yermekova T.N., Odanova S.A., Issabekova U.K., Abdirassilova G.K. /Life Science Journal 2014; 11 [4s]// http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1104s/. 320-330 pp. ISSN: 10978135

Economy in the Kazakh language: law or phenomenon: Yermekova T.N., Odanova S.A., Abdirassilova G.K. /Life Science Journal 2014; // http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1104s/066_23817life1104s14_370_372.pdf. 370-372 pp. ISSN: 10978135

Communicative and pragmatic function of punctuation: Yeskermessova, G.A., Yermekova T.N., Zhubaeva O.S. Maukanuly T., Kenzhekanova, K. /Man In India ISSN 0025-1569. 2017 p.265-284

Vowel harmony is a basic phonetic rule of the Turkic languages: Shoibekova, G.B., Odanova  S.A., Sultanova B.M., Yermekova, T.N. /International Journal of Environmental and Science Education, Volume 11, Issue 11, 2016, Pages 4617-4630 ISSN:13063065