• Орталықтың негізгі мақсаты: Университеттің кадрлық резервін және жас талант-менеджерлерді қалыптастыру және дамыту болып табылады.

   Негізгі міндеттер: студенттердің көшбасшылық құзыреттерін дамыту саласында жоғары тиімді көрсеткіштер көрсеткен бастамалар мен жобалар туралы деректер базасын қалыптастыру; Университеттің жас педагогтарының жаңа толқынын құру үшін көшбасшылық, гендерлік мәселелер бойынша үздік тәжірибелерді, трендтерді, өнімдерді енгізу; өз білімі мен тәжірибесін жас педагогтармен бөлісетін сараптамалық қоғамдастықтың (менторлардың) деректер базасын қалыптастыру.

   Баланыс телефоны: 2370100 (4569)

   Мекен-жай: алматы қ., Гололь көшесі 114, 119 кабинет

   Реквизиттер: БИН 990240005438

                           ИИК KZ128562203125036057 АО «Банк Центр Кредит»

                           БИК KCJBKZKX

                           КБЕ 16