• Білім беру

  • Кафедра туралы

   «Шетел тілін оқыту әдістемесі» кафедрасы 2006 жылы құрылды. 2015-2016 оқу жылы «Базалық шетел тілі» кафедрасы мен «Шетел тілін оқыту әдістемесі» кафедрасы қосылды.  2019 жылдан бастап кафедра  «Шетел тілдерін оқыту әдістемесі» болып өзгертіліп, оның меңгерушісі болып PhD А.М Жалалова тағайындалды.

   Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасы «5B011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі», 6В01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі, «5B020700 – Аударма  ісі», 6В02301- Аударма ісі  мамандықтары бойынша бакалавр, «7M01705 – Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша ғылым магистрін, 8D01703 – Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша PhD докторларын дайындайды. Аталған мамандықтар бойынша қазіргі уақытта 712 бакалавр студенттері және 54 магистрант, 1 докторант білім алуда. 

   Қазіргі таңда кафедрада - 32 профессор-оқытушы қызмет атқарады.Олар: филология ғылымдарының кандидаттары – 4, PhD докторлар – 2, магистр-аға оқытушылар -21, магистр-оқытушылар саны - 6.

   Миссия мен стратегия

   Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмысы

   Кафедра оқытушылары оқу және ғылымға қатысты мәселелерді шығармашылық тұрғыда шеше отырып, өзара іскерлік ынтымақтастықпен жұмыс істейді

   2020 жылдан бастап 11 сынып оқушылары арасында Республикалық пән олимпиадасы дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіліп отырады. Олимпиаданың мақсаты - оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен шет тілдеріне деген қызығушылықтарын арттыру, сондай-ақ болашақта мамандық таңдауға бағыт-бағдар беру.

   Сондай-ақ, «ЖОО Үздік оқытушысы-2020»  республикалық   байқауы жеңімпазының бірі – шетел тілдерін оқыту әдістемесі кафедрасының  ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а. Садыкова Роза Каримовна.

   Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы ұсынған «Көне түркілердің дүниетанымындағы концептілер жүйесі»  жобасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру конкурсы талаптарына сәйкес деп табылып, 2021-2023 жылдар аралығында ғылымды дамытудың Білім беру және лингвистика саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу бағыты бойынша Ұлттық ғылыми кеңестің 18-23 ақпан 2021ж.  шешімімен (Хаттама №3) іске асырыла бастады.

   Білім беру бағдарламалары

    • Жалалова Акшай Мақсұтқызы

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, PhD

    • Ақпарат

    Жалалова Акшай Мақсұтқызы

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, PhD

    +77272370148

    1992 ж. Алматы шетел тілдері педагогикалық институты, ағылшын тілі факультеті, орта мектептің ағылшын тілі мұғалімі мамандығы бойынша білім алған Акшай Максұтқызы еңбек жолын Жамбыл облысы, Талас ауданы, Үшарал орта мектебінде ағылшын тілі мұғалімі болып бастаған.

    2012 жж. 6М010300 - Педагогика және психология, педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін иемденді;

    2016 жж. докторантура (PhD) 6Д020500 - Филология мамандығы білім алып, «Интонацияның дискурстық сипаты (қазақ және ағылшын тілдеріндегі материалдар негізінде)» тақырыбында диссертация қорғады.

    2019 жылдан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде шетел тілдерін оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарып келеді.

    Ғылым саласында жобаларға аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер ретінде қатысып, зерттеу жұмыстарымен айналысып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Алматы шетел тілдері педагогикалық институты (бакалавриат);
    • Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (магистратура);
    • Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (докторантура). 

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • 2021 ж. Болон процесі бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша ББ сарапшысы (Қазақстан). 
    • 2021 ж. Алтынсарин ат. Ұлттық білім академиясының базасында «Ағылшын тілі» пәнінің Үлгілік оқу бағдарламасын әзірлейтін жұмыс тобының  мүшесі (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Салыстырмалы-салғастырмалы, сегменттік және суперсегменттік фонетика
    • Интонология
    • Когнитивті лингвистика

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • 2015-2017 жж. 0115РК01824 - Қазақстанның білім беру жүйесіндегі тілді оқыту әдістемелерінің нәтижелілігін арттыру, ҚР  БжҒМ жобасы,  ғылыми қызметкер;
    • 2018-2020 жж.  AP05130793 - Қазақстандағы көптілді білім беру жағдайында болашақ педагог пән мұғалімдерін тілдік құзыреттілік-коммуникативтік модельде дайындау, ҚР  БжҒМ жобасы, ғылыми қызметкер;
    • 2018-2020 жж. AP05134119 - Дыбысталған дискурстың сегментті-просодикалық сипаты,  ҚР  БжҒМ жобасы, аға ғылыми қызметкер;
    • 2021-2023 жж. AP09260204 – Көне түркілер дүниетанымындағы концептілер жүйесі, ҚР  БжҒМ жобасы, жетекші ғылыми қызметкер.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН ЕҢБЕКТЕРІ:

    • Modern Principles and Approaches of Adult’s Social Work Arrangement. Review of International geographical education. ISSN: 2146-0353. Rigeo, 11(5), Spring, 2021.
    • Description of One-dimensional and Multi-dimensional Distinctive Features in the Kazakh Phonology. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, Brazil, Rio de Janeiro. 2018. - P. 1035-1044.
    • Intonational Division of a Speech Flow in the Kazakh Language. International Journal of Environmental and Science Education. Vol. 11, - NO. 10, 03 August, 2016. – P. 3669 – 3678.
    • The intonation in gender analysis of linguistics. Science and Education journal. Materials of the VIII International research and practice conference. – Munich, 2015. – P. 227-229.
    • Changes in the Higher Education System of Kazakhstan. ScienceDirect. Procedia - Social and Behavioral Sciences 185. The 3rd World Conference on Psychology and Sociology, WCPS- 2014. 2015. - P. 49 – 53.  Elsevier.
    • Терминологиялық қазақша-орысша-ағылшынша-түрікше-қытайша гидрогеологиялық және геоэкологиялық сөздік. Жалпы редакциясын басқарған академик Ж.С. Сыдыков. Алматы, 2017. - 135 б.
    • Кәсіби бағытталған шет тілі (болашақ пән мұғалімдерін тілдік-құзыреттілік – коммуникативтік модельде дайындау). Оқу құралы - Алматы: «Балауса», 2018, - 122 б.
    • The developed texts for improving students’ communicative competence. Оқу құралы. – Almaty, «Balausa», 2019. – 288 p.
    • Methods of scientific research.  Оқу құралы. – Aлматы, ҚазҰҚПУ баспасы, 2020. – 128 б.
    • Шарипова Гульнар Базаровна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Шарипова Гульнар Базаровна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77272370133

    Гүлнар Шарипова кәсіби ебек жолын Абай атындағы Алматы Мемлекеттік институтының Әлем тілдері орталығының оқытушысы болып бастады, осыдан кейін  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология және көптілді білім беру факультетінің аға оқытушысы боп көп жылдар жұмыс істеді. Абай атындағы Қаз ҰПУ-да жұмыс істеген жылдары француз тілі секциясының меңгерушісі, филология және көптілді білім беру факультетінің тәрбие ісі жөніндегі деканның орынбасары болды.

    2011 жылы "Болашақ" Халықаралық білім беру стипендиясының иегері болып Тулуза қаласында (Франция) ғылыми тағылымдамадан өтті.

    2015 жылы Франция Елшілігінің білім беру бағдарламасы аясында педагогикалық тағылымдама бойынша Руайян қаласына (Франция) грант жеңіп алды.

    Қазақстан француз тілі мұғалімдері қауымдастығының мүшесі (Қазақстан).

    2019 жылдан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің "Шет тілдерін оқыту әдістемесі" кафедрасының аға оқытушысы.

    Гүлнар Шарипова өз біліктілігін жүйелі түрде арттырып, ғылыми практикалық конференцияларға қатысады.

    БІЛІМІ:

    • Алматы педагогикалық шет тілдер институты (Қазақстан) Біліктілігі - француз және неміс тілдерінің мұғалімі
    • Тусупова Алма Кокбаевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Тусупова Алма Кокбаевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77022136332

    БІЛІМІ:                                

    • Жоғары-Алматы педагогикалық шет тілдер институты, 1974, мен № 225557.

    ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ, ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ:

    • Филология ғылымдарының кандидаты, 29.06.1994, ҒК № 0001344, ҚР ЖАК доценті 23.01.2004 ДЦ №0005680.                                                                  

    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МАРАПАТТАРЫ:

    "Қазақстан Республикасының ғылымы мен білімін дамытуға сіңірген еңбегі үшін" төсбелгісі 14.12.2007 №01101, "Қазақстан халқының әдебиеті" ұжымдық монографиясы үшін "Арғұм" әдеби сыйлығының куәлігі, ред.екінші, толықтырылған. Қазақстан халқы Ассамблеясы, 2015. Оқу құралы үшін авторлық құқықты куәландыратын құжат-қаламның 30 қадамы. ОАУ студенттері мен магистранттарының аудармаларындағы кіші формадағы көркем әдебиет, №1210, 13 мамыр 2019.

    • Снабекова Марита Мурзабековна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Снабекова Марита Мурзабековна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77479058461

    Марита Снабекова еңбек жолын Талғар қаласындағы №1 орта мектепте, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі қызметінен бастаған.

    2007-2012 жылдар аралығында Қазақ түрік гуманитарлы-технологиялық колледжінде ағылшын тілі пәнінің мұғалімі қызметін атқарды.

    2010-2012 оқу жылдары Шет тілдер және іскерлік карьера Университетінде  «Аударма ісі» мамандығы бойынша магистратурада білім алды.

    2018-2021 оқу жылдары ҚазҰҚызПУда «Филология» мамандығы бойынша PhD доктарантураны аяқтады.

    2019 жылы Нидерланды корольдігінде ғылыми тағылымдамадан өтіп, «Халықтық космонимдердің лингвомәдени негізі» атты зерттеу тақырыбында қазақ және ағылшын тілі деректері бойынша жұмыстар жүргізді.

    БІЛІМІ:

    • 2004-2007 Шет тілдер және іскерлік карьера Университеті, «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша бакалавр
    • 2010-2012 Шет тілдер және іскерлік карьера Университеті, «Аударма ісі» мамандығы бойынша магистр
    • 2018-2021 ҚазҰқызПУ, «Филология» мамандығы бойынша PhD

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Онамастика (аспан денелерінің атауларының шығу арналары)
    • Лингвомәдениет (халықтық космонимдердің әлемдік тілдік бейнесі)
    • Салғастырмалы тіл білімі (ағылшын және қазақ тіліндегі халықтық космонимдердің фразеологизмдердегі көрінісі)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Снабекова М.М. Lexico-semantic features of the “Stars” nominations in English, Russian and Kazakh languages (Жұлдыз атауларының Ағылшын, орыс және қазақ тіліндегі лексика-семантикалық ерекшеліктері) ART ACADEMY scientific journal # 4 (9) 2018 (71-76) ISSN 2523-4684
    • Снабекова М.М.Ұлттық мәдениетімізді дәріптеуде аңыздардың ролі Профессор Б.Қ.Қалиевтің 80 жылдығына арналған «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 25.01.2019 Алматы- 404-407 бб.
    • Снабекова М.М.Халықтық космонимдер «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламасы шеңберінде ХХІІ «Аханов оқулары» аясында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің және белгілі түркітанушы ғалым А.С. Аманжоловтың 85 жылдық мерейтойына орай «Түркі әлемі: ұлы дала даналары» атты халықаралық workshop 24-27 сәуір 2019ж. 187-189бб. Алматы-Тараз.
    • Снабекова М.М. «Көшпелі мал шаруашылығы дамуындағы халықтық космонимдердің маңызы» Тезис Халықаралық Алтай қоғамдастықтары симпозиумы - VIII: Жануарлар мен мал шаруашылығы, Қырғызстан, Бішкек, 19-23 тамыз, 2019
    • Снабекова М.М. Космонимдер – ономастиканың құрамдас бөлігі Профессор Қ.Қ.Жұбановтың 120 жыл және профессор Е.Жұбановтың 90 жасқа толуына байланысты «Ұлы дала тұлғалары: Жұбановтар тағылымы және жазу реформасы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдар жинағы 19.12.2019 Алматы- 160-162 бб.
    • Снабекова М.М.Халықтық космонимдер – этномәдени дереккөз «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журнал, №7, 2020. ISSN: 2073-333Х, Париж, наурыз, 167-169-бб.
    • Снабекова М.М.
    • Космонимдік атаулардағы әлемнің тілдік бейнесі мәселесі Абай атындағы ҚазҰПУ-дің  Хабаршысы, «филология ғылымдары» сериясы - №2 (72), 2020. ISSN: 1728-7804, Алматы- 269-273 бб.
    • Снабекова М.М.FUNCTION OF NATIONAL COSMONYMS IN ABAY KUNANBAYEV'S APHORISMS
    • Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi Volume: 47, Autumn-2020, p. (73-90) ISSN: 1308-6200 DOI Number: https://doi.org/10.17498/kdeniz.738394 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
    • Снабекова М.М.Халықтық космонимдер. Ш.Уәлиханов атындағы  КПУ-дің Хабаршысы,  филология сериясы - №4 (2) / 2020, 12-17 бб
    • Рысқулова Назгуль Асановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Рысқулова Назгуль Асановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77475346564

    БІЛІМІ:

    • Абылай хан атындағы қазақ мемлекттік халықаралық қатынастар және әлем тілдері  университеті шетел тілі: екі шетел тілі француз тілі мұғалімі (1999-2003), (ЖБ-0414193)
    • Орталық Азия университеті. 6М011900 – Шет тілі; екі шет тілі мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі дәрежесі берілді (2011-2013), (ЖООК-М №0041600)

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ:

    • 2018 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті Шетел тілдері кафедрасының  магистр аға оқытушысы (Алматы қ.)
    • 2005-2015жж Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті француз тілінің аға оқытушысы

    МАРАПАТТАРЫ:

    • Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің 80 жылдық мерекесіне орай марапаттау хат 2008ж;
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минитрлігінің факультет студенттері білімін кешенді тестілеуге дайындау және Мемлекттік аттестациялау барысында белсенділік танытқаны үшін мадақтама хат берілді (2012)

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ/ ҚАЙТА ДАЯРЛАУ КУРСТАРЫ:

    • Біліктілікті арттыру курсының бағдарламасы: «Жоғары оқу орындарындағы оқытыушылардың біліктілігін арттыру» курсы (240 сағат), «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы (02.09.2013-28.09.2013)
    • Франция Виши қаласы лингвистикалық орталық (CAVILAM) педагогикалық стажировка 2013ж
    • Сертификат - Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану ерекшеліктері (72 сағат)Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университеті. Алматы, Мамыр 2019ж.
    • Сертификат -9th Annual Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL).Korean University of International Studies, Gubkin in Tashkent Tashkent, Uzbekistan, Мамыр 2019ж.
    • 3.Сертификат - «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» (260 сағат)«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы. Маусым-шілде 2019ж

    ОҚИТЫН КУРСТАРЫ:

    • бакалавриат студенттері үшін:
    • Шет тілі  (екінші) 1 курс ,
    • Шет тілі  (екінші) 2курс
    • Екінші шет тілі  ( В1)
    • Екінші шет тілі  ( В2)
    • Іскерлік француз тілі
    • Практикалық грамматика
    • Елтану (француз тілі)

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    • 1.«Оқушыларды зерттеп білудің әдістері» Педагогикалық кеңес журналы, Алматы қаласы, 2009ж №4
    • 2.«Шет тілін оқытудағы кейбір басты мәселелердің әдістері»Республика мұғалімі, Алматы қаласы, мамыр 2011ж
    • 3.«Төменгі сынып оқушыларының шет тілінен сөздерді есте сақтауы» Педагогикалық кеңес журналы, Алматы қаласы, 2011ж №4
    • 4.«Тілдік жүйедегі лексика фразиологиялық өрістің құрылымы» Ізденіс, Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал, 2013ж. №2
    • 5. «Бастауыш мектепте ағылшын тіліндегі дауыссыз дыбыстардыңайтылуымен тыңдау дағдыларын үйрету әдісі». IX халықаралық ғылыми конференция FLTAL Шетел тілін оқытудағы қолданбалы лингвистика. Ташкент, 2019 2-3 мамыр
    • 6. «Жаһандану жағдайында шетел тілінің маңызды ролі» «Қазақстан – 2050» стратегиясы мен Қытайдың «Бір белдеу - бір жол» бастамасы жәнеҰлы Абайдың туғанына 175 жыл толуына орай өтетін IV кезекті шетелтілдерін оқытудың халықаралық тәжірибелік семинары. Алматы, 2019
    • Онгарбаева Меруерт Сырлыбаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Онгарбаева Меруерт Сырлыбаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77078520644

    БІЛІМІ:

    Оңғарбаева Меруерт Сырлыбаевна - 2017-2020 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD докторантура бағдарламасы бойынша білім алған, Мамандығы: Шетел филологиясы (ағылшын тілі). әл-Фараби атындағы ҚазҰУ түлегі, гуманитарлық ғылымдар магистрі, Шетел филологиясы (ағылшын тілі) 2012-2014 жж. және 2008-2012 жж. гуманитарлық білім бакалавры, Шетел филологиясы (ағылшын тілі) мамандығы бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ түлегі болып табылады.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шетел филологиясы, лингвистика
    • Аударматану

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • EU project DIREKT Erasmus+ (Developing Trans-regional information literacy for lifelong learning)
    • Өмір бойы оқу үшін өңіраралық ақпараттық сауаттылықты дамыту, 2016-2019 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1- The Concepts of MARRIAGE and FAMILY as a Reflection of the Kazakh and English Mentalities // Вестник БГУ; Кыргызстан,  2017 г., 2-К ВОПРОСУ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА КОНЦЕПТОВ 2017, Вестник КазНУ Серия Филология
    • 2-Structural-semantic pecularities of meteorological metaphor in the English and Kazakh languages Opción Journal, Universidad del Zulia. Venezuela, (April, 2020) №91 (36), С.583-600 ISSN:1012-1587 (SCOPUS)
    • 3- Linguocultural Aspects of the Research of the Concepts MARRIAGE and FAMILY // Вестник КазНУ Серия Филология №  1  (165 ) 2017
    • 4-The Analysis of the Lexemes "Marriage" and "Family" According to Kazakh, English and Russian Dictionaries   // Eurasian journal of Social Sciences and Humanities. KazNU. Volume 1 ISSUE 1, 2017, ISSN 2411-2461 R.M. Tayeva, M.S. Ongarbayeva,
    • 5-Interlanguage Phraseological Equivalents (on the material of English and Russian Languages) // Вестник КазНУ Серия Филология №  1  ( 165) 2017. R.M. Tayeva, M.S. Ongarbayeva
    • 6.AN EXPERIENCE OF USING AN ASSOCIATIVE EXPERIMENT IN THE STUDY OF THE CONCEPTS OF „НЕКЕ« AND „ОТБАСЫ« 2018 - г. 5 стр. «Вестник КазНУ. Серия филологическая №1 (169)
    • 7. THE IMPORTANCE OF TEXT ANALYSIS IN DEFINING A PHILOLOGICAL COMPETENCE, 2018 - №3 (171). «Вестник КазНУ. Серия филологическая»
    • 8 INTERACTION OF MEDIA CULTURE WITH THE PUBLIC CONSCIOUSNESS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION, 2018 - Herald of journalism. №1 (47). 2018 «Вестник КазНУ. Серия журналистика»
    • 9. “Дистрибутивно-статистический анализ (ДСА) в исследовании смысловой близости слов одной лексико-тематической группы  (ЛТГ)” ККСОН Научно-методический журнал «Вестник КазНУ. Серия филологическая»  No 1 (173), 2019 г.
    • 10. “Cемантическая структура существительных со значением “холод” в метафорическом значении” ККСОН «Вестник ПГУ» № 3 (2019 г.) Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Издательство «Кереку»
    • 11. “Meteorological мetaphor investigation in the british and kazakh national corpora“ ККСОН Научный журнал "Вестник" КГУ им. Ш. Уалиханова, 2019 № 4, декабрь. ISSN 1608-2206
    • 12. “ENGLISH AS AN ACADEMIC LINGUA FRANCA IN PERIODICALS” ККСОН Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Издательство «Кереку» «Вестник ПГУ»  № 3, 2020 г.
    • 13.“Teaching language disciplines for masters of language specialties” Вестник КазНУ, № 4, декабрь 2020, 4 квартал, cерия филологическая
    • 14. National specificity of meteorological metaphors in the English and Kazakh languages (based on corpus data) “Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая, № 1, С.54-61, 2021 г.
    • Нурбекова Гулназира Джалиловна

     ЛауазымыАға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Нурбекова Гулназира Джалиловна

    ЛауазымыАға оқытушы, ғылым кандидаты

    +77781756779

    ЖОҒАРЫ БІЛІМІ:

    • 1990-1995жж. Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті, неміс тілі факультеті «Неміс және араб тілдерінің мұғалімі»;
    • 2002-ші жылы «Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдiстемесi» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты;
    • 2010-2012 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті «Шетел тілі: екі шетел тілі»

    КӘСІБИ ӨМІРБАЯНЫ:

    Шетел тілін оқыту саласында жұмыс өтілі 25 жыл; 30-дан астам ғылыми еңбектерге автор және қосалқы автормын; 2002-ші жылы кандидаттық диссертация қорғадым; Халықаралық «Болашақ» стипендиясының иегерімін; 1995-2002 жж. Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті, Әдістеме кафедрасының оқытушысы; 2002-2005 жж. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Әдістеме кафедрасының аға оқытушысы; 2005-2013 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті, Әдістеме кафедрасының доценті болып жұмыс жасадым; 2007-2011 Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде  Ғылыми кеңестің Ғалым хатшысы; 2011-2013 Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті  Ректор Кеңесшісі болып жұмыс жасадым; 2013-2014 жж. Лондондағы Брунель университетінде тағылымдамадан өттім; 2015-2017 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті Ғылыми әдістемелік басқармада бөлім жетекшісі болдым. 2017-жылдан бері Сәтбаев Университетінде «Ағылшын тілі» кафедрасының сениор-лекторы болып жұмыс жасаймын. 2021 Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінде сырттай қосалқы жұмыс жасаймын.

    ҒЫЛЫМИ БАҒЫТЫ:

    • «Шеттілдік білім беру әдіснамасы»

    ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

    • Әдістемелік зерттеулер методологиясы. Типтік бағдарлама.  «6N0019 – Шетел тілі: екі шетел тілі». Магистратура мамандығы бойынша. 3 кредит. Алматы, 2007 ж. Қосалқы автор ретінде.
    • Қазақстан Республикасында үштілділікті дамытудың кейбір мәселелері. «Өткенді шығармашылық тұрғыдан талдау -  болашаққа бағыт». Алматы «Эдельвейс», 2008г., 435-441 б.
    • Шетел тілін оқыту үрдісінде студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы. «Қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі когнитивті лингвистика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 23-24 қараша 2018 ж. 247-250 б.
    • Студенттердің мәдениетаралық қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыруда сурет көрнекілігін қолдану. «Қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі когнитивті лингвистика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 23-24 қараша 2018 ж. 253-256 б.
    • Науанова Гульзана Нурманқызы

     ЛауазымыОқытушы

    • Ақпарат

    Науанова Гульзана Нурманқызы

    ЛауазымыОқытушы

    +77475311744

    БІЛІМІ:

    • Оқу орны: Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, 2007 ж.-2011 ж. Мамандығы: "Шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: бакалавр
    • Оқу орны: Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, 2012 ж.-2014ж. Мамандығы: "шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі
    • Оқу орны:Түркия, Ардахан. Түрік тілі және әдебиет. 2016 ж.-2020 ж. Мамандығы: "Түрік халық әдебиет" Дәрежесі: докторантура

    ШЕТЕЛДІК ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР:

    • Лондон LAMS Научно-исследовательская стажировка в объеме 72 академических часов  2013г.
    • Испания, Валенсия Научно-исследовательская стажировка в объеме 72 академических часов  2015г.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:

    • «Teaching techniques development»  Spain, Valencia 11/19/15 to 11/27/15 72ч.
    • «ҚР ның ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы» Алматы қ. 29.11.2015., ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ «ӨРЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ 240ч.
    • «Әлемдік кеңістіктегі білім беру жүйесі: өзекті мәселелері мен басымдықтары»  Алматы қ. 23.11.2015-27.11.2015. 72ч.
    • "Совершенствование профессионального мастерства преподавателей ВУЗа" с 03.06.2019 по 24.06.2019 года. ТОО "Языковой центр "Advance" 72ч.
    • «Білім беру мен педагогика ғылымының теориясы мен әдістемесі», С 08.01.2020 по 28.01.2020 года, 72 ч.
    • «Из опыта применения результативных методик обучения иностранному языку», Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г.Алматы 14-20 февраль 2021 г. 72 ч.
    • «Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе», Өрлеу институт дополнительного образования, г.Алматы15-29 января 2021 г. 72 ч.

    ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР ТІЗІМІ:

    1. Шетел тілін оқытуда оқушының қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыру. II халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 2015ж
    2. Жаңа қоғамдағы қатысымдық құзыреттіліктің қалыптасу формалары және оның түрлері. Хабаршы» Қазмемқызпу Филология сериясы 2015
    3. Young people of Kazakhstan on the way of forming of new Kazakhstan patriotism and national idea of the Kazakh people of " Mangilik El ".«Хабаршы» Қазмемқызпу Филология сериясы №3 (57) 2015 23-26 б.
    4. National stereotypes. «Хабаршы» Қазмемқызпу Филология сериясы  №3 (57) 2015 26-28 б.
    5. Народная» семантика в контексте многоязычия. Ғаламтордың ағылшын тілін үйренудегі рөлі. «Жастар және ғылым: бүгіні және болашағы» атты конференция 2015 Сәуір
    6. Communicative competence in teaching a foreign language. London conference 2015
    7. Ғаламтордың ағылшын тілін үйренудегі рөлі. «Жастар және ғылым: бүгіні және болашағы» атты конференция 2015 Сәуір
    8. Тіл – мәдениет құралы. Ғаламтордың ағылшын тілін үйренудегі рөлі. «Жастар және ғылым: бүгіні және болашағы» атты конференция 2015 Сәуір
    9. Использование ресурсов интернет сети студентами высшего учебного педагогического заведения. Ғаламтордың ағылшын тілін үйренудегі рөлі. «Жастар және ғылым: бүгіні және болашағы» атты конференция 2015 Сәуір
    10. Японские военнопленные в Алма-Ате. Ғаламтордың ағылшын тілін үйренудегі рөлі. «Жастар және ғылым: бүгіні және болашағы» атты конференция 2015 Сәуір
    11.  Готовность будущего учителя к воспитательной работе. Ғаламтордың ағылшын тілін үйренудегі рөлі. «Жастар және ғылым: бүгіні және болашағы» атты конференция 2015 Сәуір
    12. Развитие креативных способностей студентов факультета иностранных языков. «Хабаршы» Қазмемқызпу    №1 (61) 2016 97-101 б.
    13.  Kazaklarda aşık atışmalarının özellikleri. Karadenız dergisi Түркия 2018
    14. Kozı Körpeş Bayan Sulu Destan Üzerıne bır tahlil. 15 Декабрь 2020Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 1 (48) , 1-9 . DOI: 10.17498/kdeniz.667737
    15.  Kazak Türklerinin Halk Kültüründe Geçiş Dönem.Баку, 2019.
    16. Kazak türklerinin evlenme törenleri, adet ve inanmaları. III. Uluslararası DERGİ KARADENİZ Sosyal Bilimler Sempozyumu 19 – 21 Kasım 2019
    17. Kazak türklerinde sünnet töreni 20 Сентябрь 2020.
    • Мырзахметова Акбаян Толендиевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Мырзахметова Акбаян Толендиевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77471842437

    БІЛІМІ:

    • 1993-1997:Қазақ Мемлекеттік Әлем тілдері Университеті- бакалавр
    • 2005-2007: әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. Мәденинеттану магистрі
    • 2020 – Абай атындағы Қазақ ұлттық Педагогикалық Университеті Филология және көптілді білім беру институты, 2 курс докторанты

    Мамандығы: Ағылшын тілі мұғалімі

    ІС - ТӘЖІРИБЕСІ:

    • 1997-2000: Ш.Уалиханов атындағы №12 қазақ орта мектебі, ағылшын тілі мұғалімі
    • 2000-2005:Ы.Алтынсарин атындағы №159 қазақ орта мектебі, ағылшын тілі мұғалімі
    • 2005-2007: әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. Мәденинеттану магистрі
    • 2007-2020: Абай атындағы ҚазҰПУ, Шетел тілдері кафедрасы,  ағылшын тілі мұғалімі
    • 2020: Абай атындағы ҚазҰПУ, Филология және көптілді білім беру институты, филология, докторантура

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазақ орта мектебінде фольклорды оқытудың әдістемесі

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Қазақ орта мектебінде фольклорды оқытудың әдістемесі тақырыбында зерттеу жүргізіп, мақалалар жариялап, жаңартылған оқу бағдарламасының талаптарын орындау

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE Abstracts of XXXII International Scientific and Practical Conference Boston, USA June 29 – July 02, 2021  TEACHING FOLKLORE AT SECONDARY SCHOOL
    • Мұхан Әсем Азаматқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Мұхан Әсем Азаматқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77078702512

    БІЛІМІ:

    • Оқу орны: Орталық Азия университеті, 2019 ж.-2021 ж. Мамандығы: "Шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: бакалавр
    • Оқу орны: Орталық Азия университеті, 2016 ж.-2018 ж. Мамандығы: "шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі
    • Оқу орны: Орталық Азия университеті, 2012 ж.-2016 ж. Мамандығы: "Информатика" Дәрежесі: бакалавр

    ШЕТЕЛДІК ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР:

    • Ресей, Ростов-на-Дону "Тіл білімінің өзекті мәселелері"тақырыбы бойынша 2018 жылдың 20 қаңтары мен 2018 жылдың 30 қаңтары аралығында 48 академиялық сағат көлемінде ғылыми-зерттеу тағылымдамасы.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:

    • 2-13 қараша 2020 ж. және 21-22 қаңтар 2021 ж. - 72 hours international scientific and methodological conference dedicated to the «Internationalization of education: contemporary methods of teaching foreign languages for specific
    • 27 наурыз 2019 ж. - ҚР БҒМ аясында дарынды жастармен жұмысқа қатысу22 апреля 2017 г. - участие в Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых по теме: Молодежь и третья модернизация Казахстана: наука, технологии и инновации»

    ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР ТІЗІМІ:

    • ЖОО студенттерінің оқу-тәрбие процесі және әлеуметтік ынтымақтастығы. \ ҚР ХҒА жаршысы 2019
    • Педагогикалық дискурс \ ОАУ хабаршысы 2017 мысалында оқушылардың коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру
    • Оқушыларда коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру әдістері \ ОАУ хабаршысы 2017
    • Мектеп оқушыларын коммуникативтік тәсіл шеңберінде ағылшын тілі грамматикасына оқыту \ ОАУ хабаршысы 2017
    • Қайранов Мақсат Абділ-мәлікұлы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Қайранов Мақсат Абділ-мәлікұлы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77072660994

    Мақсат Абділ-мәлікұлы Қайранов 2015 жылы І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2021 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Педагогика ғылымдарының магистрі» дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 2014 жылы Талдықорған қаласындағы Мұхтар Арын атындағы дарынды балаларға арналған  үш тілде оқытатын № 24 «Экономика және бизнес» мектеп-лицейінен «Лингвистика» пәні мұғалімі ретінде бастаған. 2015 жылы Қазақстан Республикасының Қарулы күштері қатарына шақырылып, ҚР ІІМ Ұлттық Ұлан сапында әскери міндетін атқарды. Бір жылдық борышын атқарып шыққаннан кейін, 2016 жылы Талдықорған қаласындағы №25 орта мектебінде «Ағылшын тілі» пәнінің мұғалімі болып қызмет етті. 2017 жылы Алматы облысы, Қаратал ауданындағы Қанабек ауылына ауысып, «Ағылшын тілі» пәнінің мұғалімі ретіндегі жұмысын жалғастырды. Ал 2021 жылдың қыркүйек айынан бастап, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінде қызмет атқара бастады.

    Мақсат Қайранов білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Оның отандық және халықаралық ғылыми журналдарға жариялаған мақалалары бар.

    БІЛІМІ:

    • Шетел тілі: екі шетел тілі, бакалавр дәрежесі, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті (Қазақстан Республикасы);
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, (Қазақстан Республикасы).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Шетел тілдерін оқытуда қалыптастырушы және жиынтық бағалауды қолданудың тиімділігі // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы – 2020. – №3 (31). – 22-29 б.
    • Шетел тілдерін оқытуда қалыптастырушы және жиынтық бағалауды қолданудың тиімділігі // Студенттер мен жас ғалымдардың арасында өткен «Фараби әлемі» атты VІ Халықаралық Фараби оқулары ғылыми конференциясы. – Алматы, 2020.
    • Efficiency use of formative and summative assessment in foreign lапguаgе teaching // Вопросы гуманитарных наук (Россия) – 2021. – №3 (114). – 82-83 б.
    • Қалиева Нұргүл Шамшарханқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Қалиева Нұргүл Шамшарханқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77272370148

    Нұргүл Шамшарханқызы – Халықаралық «Meвлана» бағдарламасының грант иегері. 2002 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2014 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде  шетел филологиясы магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Орталық Азия университетінде түрік тілі пәні оқытушысы, деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметінен бастаған.

    2011-2012 жылдары Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары, 2012-2015 жылдары әдістемелік бөлім басшысы, 2015-2017 жылдары Ғылым және халықаралық қатынастар басқармасының басшысы қызметтерін атқарды. 2017-2019 жылдар  аралығында  Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде  филология мамандығы бойынша  докторантураны тәмәмдады.

    Нұргүл Шамшарханқызы оқу-әдістемелік жұмыстар жүргізумен қатар ғылыми зерттеу жұмыстарын да  үздіксіз жүргізіп келеді.

    БІЛІМІ:

    • Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (бакалавриат).
    • Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (магистратура).
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (докторантура).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Когнитивтік лингвистика;
    • Лингвомәдениеттану;
    • Лингвоелтану.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА ҚАТЫСУЫ:

    • Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен мультимедиялық технологиялары. 2017-2020ж.ж.
    • Көне түркілер дүниетанымындағы концептілер жүйесі. 2021-2023ж.ж..

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Түркілік дүниетаным және Ұмай ана культі. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Хабаршы. Филология сериясы, №4 (168). 2017ж.
    • Тарихи және қазіргі түркі жазба тілдеріндегі Ата және Ана ұғымын білдіретін сөздердің фонетикалық және лексика-семантикалық ерекшеліктері. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, Филология сериясы, №3 . 2018ж
    • Түркі тілді дискурстағы анаға қатысты қаратпалардың қолданылуы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі халықаралық журналы. №3/2 2020ж. 
    • Лингвокультуремаар сөздігін түзудің маңызы Қазақстанның ғылымы мен өмірі халықаралық журналы. №9/1 2020ж. 

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • «Ж.Баласағұнның «Құтты білік» дастанының танымдық ерекшелігі». Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті TURKSOY Халықаралық Түркі Мәдениеті ұйымының қолдаумен «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы контекстінде Ұлы түркі ғұлама ойшылы Жүсіп Баласағұнның 1000 жылдығына арналған «Жүсіп Баласағұн: гуманистік педагогика негіздері және заманауи білім беру» тақырыбында өткен Халықаралық дөңгелек үстел. 22 желтоқсан, 2016ж.
    • Ата және Ана концептілерінің ұлттық танымда берілу формасы. Өмер Халисдемир университеті. ІV Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы.15 – 18 Сәуір 2017ж. Түркия, Нийде.
    • Türk halklarında Ana kavramı (Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi. Özbek Türkçesi üzerine). Қазіргі жаҺандану үдерісіндегі Түркі халықтары мен соның ішінде Авшар түркмендерінің орны атты халықаралық конференция.Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde AVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI  18-20 сәуір 2018ж. Адана,  Түркия.
    • «Жеті ата» ұлттық концептісінің тілдік санадағы көрінісі. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. V Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары. 11-13 қазан, 2018ж
    • Interpretation of the concept “Hatun” in the Turkic language. 9 th International Conference on Foreign language Teaching and Appled Linguistics. 2-3 мамыр 2019ж. Ташкент, Өзбекстан.
    • Паремиялар концептуалды талдау құралы ретінде (қазақ, түрік, өзбек тілдеріндегі «Ана» концептіне қатысты мақал-мәтелдер негізінде). Баку Еуразия университеті VІ Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы.. 13-15 маусым, 2019ж.Баку, Әзербайжан.
    • Representation of conceptualsphere man in myth and legends (on the example of Turkic languages). VIII Түркі әлемі зерттеулері  симпозиумы.2-5 маусым 2021ж. Түркия. Нийде.
    • Әбітай Динара Мұхаметсабырқызы

     ЛауазымыОқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Әбітай Динара Мұхаметсабырқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77023493855

    БІЛІМІ:

    Оқу орны: Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті Мамандығы: "Шет тілі: екі шет тілі"

    • Дәрежесі: бакалавр 2011-2015

    London Academy Manegement Science Лондон академиялық ұтқырлық 2013

    Оқу орны: Mississippi Valley State University АҚШ

    Мамандығы: English Education

    • Дәрежесі: бакалавр

    Оқу орны: Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті 2016-2018

    Мамандығы: "шет тілі: екі шет тілі"

    • Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

    Шетелдік тағылымдамалар:

    ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР ТІЗІМІ:

    • 1.Үш тілді білім беру жүйесінде   оқытушы филологтың кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. \ хабаршысы 2017
    • 2. Ways of formingof teacher philologist professional communicative competence\ Trends of modern science 2018
    • Джансеркеева Эльдана Нұрланқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Джансеркеева Эльдана Нұрланқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77078213523

    БІЛІМІ:

    • 5В011900-Шетел тілі:екі шетел тілі  мамандығы бойынша Қазақ Мемлекеттік Әлем Тілдері Университетінде білім алды (2002-2005), ағылшын және қытай  тілі  мұғалімі біліктілігі берілді;
    • 6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі білім беру бағдарламасы бойынша Қазақ Мемлекеттік Әлем Тілдері Университетінде білім алды (2005-2006), педпгогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді;

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Оқу жоспары мен құрылымы
    • Болашақ шетел тілі мұғалімінің біліктілігін арттыру
    • Шетел тілін оқыиу әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Э.Н.Джансеркеева, А.К.Садыкова «Formation of socio-cultural competence of future foreign languages teachers» КазҰУ «Хабаршы», 2020ж ISSN 1563-0226
    • Э.Н.Джансеркеева, М.А.Карбозова «Кәсіптік білім беру мен оқытуда әлеуметтік-мәдени құзіреттіліктің құрылымын дамыту» Журнал "Наука и жизнь" №6.2020г
    • Р.К.Садыкова, Э.Н.Джансеркеева «Қазақ және парсы әдеби  байланыстарының даму жолдары» КазҰУ «Хабаршы», №1(84) 2018, 197 ISSN 1563-0226
    • Э.Н.Джансеркеева «The advantages of promoting writing skills to young learners» Қазақ ұлттық  қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы, №2 (68) 2017.
    • Э.Н.Джансеркеева «Competence formation in professional development of future specialists»  6th The International Conference ‘Social Science and Humanity’ Held by SCIEURO in London      23-29 March 2017
    • Конференцияларға қатысуы мен қонақ ретінде берген дәрістері 18-20 октября 2017г, Сингапур  «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий» II международная научно-практическая конференция, «Білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңыздылығы»
    • 15 - 22 November 2017, Болгария Mтериали XIII международна научна практична конференция Achievement of High School – 2017 «Лексикалық интерференцияның рөлі мен маңызы»
    • Даниярова Гүлмира Далелханқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Даниярова Гүлмира Далелханқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77272370148

    Гульмира Даниярова – 2005 жылы Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2007 жылы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің 6M011900- Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды.

    Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің 6D011900- Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша докторантурада білім алуда.

    Еңбек жолын 2004 жылы Алматы экономикалық колледжінде оқытушылық қызметінен  бастаған.

    2005-2010 жылдары Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінің Аударма ісі факультетінде оқытушы қызметін атқарған.

    2010 жылдан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасында аға оқытушы болып қызмет атқарып келеді.

    Гульмира Даниярова білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Халықаралық ғылыми журналдарда бірнеше мақалалары жарық көрген.

    БІЛІМІ:

    • Білім магистрі, Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университеті, (Қазақстан);
    • Шетел тілдері, бакалавр дәрежесі, Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университеті, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шеттілдік білім беру әдістемесі
    • Кіріктірілген бағдарлама бойынша оқыту ерекшеліктері
    • Жоғарғы оқу орны мен мектеп бағдарламалары

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Digital educational content in foreign language education Opción, Año 36, Especial No.27(2020): 524-550  Opcion (Venezuela) Universidad del Zulia 63% ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 SCOPUS
    • Формирование иноязычной научно-исследовательской компетенции будущих учителей на основе современных инфокоммуникационных систем и технологии ККСОН МОН РК Международный научно-популярный журнал. Наука и жизнь Казахстана. Алматы 2020  ISSN 2073-333X  №3/3 2020
    • The main problems of preparing future chemistry and biology teachers in Kazakhstan 9 th International Conference on Foreign language Teaching and Appled Linguistics 2-3 May 2019 Tashkent, Uzbekistan  ISSN: 2303-5528 Volume 6 - Number. 3 – 2019
    • Using special chemistry terminology in teaching foreign language Мир педагогики и психологии / Международный научно-практический журнал/ Теория и методика проыессионального образования №3 (32) Март 2019  Научно-электоронная библиотека e-Library РИНЦ
    • Formation of professional communicative competence of teachers in the study of natural sciences in foreign language XIV - International scientific conference  2018  Perspektywiczne opracowania są  nauką  i technikami - 2018 ★ Volume 4 pp 61-65 (Чехия, Прага) Nowoczesne metody nauczania  Педагогические науки / Nauka I studia 2018  ISBN 978-966-8736-05-6
    • Methodological features of integrated teaching of some subjects on the basis of informatization International Academy journal Web of scholar/ Multidisciplinary scientific journal ISSN 2518-167X 4(22), Vol.4, April 2018 РИНЦ https://ws-conference.com/webofscholar
    • Химия пәнін ағылшын тілінде оқытудың ерекшеліктері «Заманауи білім: әдіснама, теория мен тәжірибе» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы  26-27 қазан, 2018ж, Tараз
    • Жаратылыстану бағытындағы пәндерді шет тілінде оқытуда мұғалімдердің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. V-ші халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 11-13 қазан, 2018ж, Aлматы
    • Methodological features of integrated teaching of some subjects International Academy journal Web of scholar/ Multidisciplinary scientific journal ISSN 2518-167X 4(22), Vol.4, April 2018 РИНЦ
    • Жобалау әдісі- шет тілдерін оқытудағы белсенді әдіс КазНПУ им. Абая/ Вестник №2(60), 2017 ISSN 1728-7804
    • Competence formation in Professional development of future specialists Science and Humanity/ The 6th International Conference “Social Science and Humanity” by SCIEURO in London, 23-29 March 2017 РИНЦ
    • Distance Teaching English for specific purposes Scientific-experimental republican conference «Tolegenov’s works» (Arkalyk, 14 april, 2017)
    • Teaching English for specific purposes and distance learning International scientific-practical conference “Modern early and primary education: theory, methodology and experience” devoted to the anniversary of professor Kazna Aitmagambetovna Айтмагамбетовой (Almaty, 28 april 2017.)
    • Useful principles and  methods in teaching foreign language VESTNIK KazNU
    • Competence formation in professional development of future specialists The international conference “Social Science and Humanity” London (РИНЦ) 2017.
    • Шетел тіліне оқытуда монологтық іскерлікті қалыптастыру. Section: Education and science.   site: G-global
    • «Teachıng monologue speech based on the communıcatıve method» International scientific-practical conference UK, 2016

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • The main problems of preparing future chemistry and biology teachers in Kazakhstan 9 th International Conference on Foreign language Teaching and Appled Linguistics 2-3 May 2019 Tashkent, Uzbekistan 
    • Жаратылыстану бағытындағы пәндерді шет тілінде оқытуда мұғалімдердің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. V-ші халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 11-13 қазан, 2018ж, Aлматы
    • Ахан Венера Есентайқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Ахан Венера Есентайқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +7 702 589 27 67

    Ахан Венера Есентайқызы 2017 жылы Шет тілдер және Іскерлік карьера университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2019 жылы Шет тілдер және Іскерлік карьера университетінде «Филология ғылымдарының магистрі» дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 2016 жылы Алматы қаласындағы Халықаралық Қазақстан - Түркия лицейінде «Ағылшын тілі» пәні мұғалімі ретінде бастаған. 2015 пен 2016 жыл аралығында Түркия мемлекетінде «Exchange» бағдарламасы бойынша 1 семестр көлемінде Muğla Sıtkı Koçman университетінде тағылымдамадан өтті. Ал 2021 жылдың қыркүйек айынан бастап, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінде қызмет атқара бастады.

    БІЛІМІ:

    • Шетел тілі: екі шетел тілі, бакалавр дәрежесі, Шет тілдер және Іскерлік карьера университеті (Қазақстан Республикасы);
    • Филология ғылымдарының магистрі, Шет тілдер және Іскерлік карьера университеті (Қазақстан Республикасы);

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • V. Akhan, D.B. Shaiakhmetova, Formation of Multicultural Language Personality in the process of foreign languages education.
    • V. Akhan, D.B. Shaiakhmetova, The importance of competency-based approach in modern methodology of teaching foreign languages.
    • V. Akhan, A.A. Golovchun, Development of transdisciplinary approach in translation
    • V. Akhan, A.A. Golovchun, The main role of transdisciplinary approach in translation study.
    • Аскарова Сауле Аскаровна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Аскарова Сауле Аскаровна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77071474000

    • 1971-1980 жж. Қызылорда облысында В.И.Ленин атындағы № 144 орта мектепте ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс атқарған
    • 1980-1993 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде қоғамдық ғылымдар кабинетінің жетекшісі;
    • 1993-1995 жж.Талас фирмасының аудармашы;
    • 1995-2000 жж Алматы қаласы Заң колледжінде ағылшын тілі, қазақ тілі пәндерінен аға оқытушысы;
    • 2000-2007 жж.  Абай атындағы ҚазҰПУ ағылшын тілі кафедрасының доцент міндетін атқарушы;( ф.ғ.к.)
    • 2007-2017  жж. Абай атындағы   ҚазҰПУ кәсіби шетел тілі коммуникациясы кафедрасының доценті, ф.ғ.к.
    • 2017 ж.бастап Қазақ Мемлекттік Қыздар Педагогикалық университетінің Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының доценті, ф.ғ.к.
    • «General Linguistic and Theory of Translation» 72 сағат. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 30.10.-11.11.2017ж.
    • «Лингвистикалық экспертиза: шешу мәселелері» 72 сағат. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 2018ж.
    • «Шет тілдерін оқытуда жаңа заманауи технологияларды қолдану әдістері». 72 сағат. «Advance»  тіл орталығы. 2017ж.
    • «Strategies for teaching/using English as a medium of instruction. The role of English in non-English speaking communities: a comparison of Kazakhstan and Hong-Kong». 72 сағат. С.Демирел атындағы университет. 26.10.2017ж.
    • «Designing teacher education and professional development for the 21st century». 72 сағат. 16.03.2018ж.
    • 2 рет Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінен мақтау қағазын алды, 2017 жылы “Үздік ұстаз’’ медалінің иегері, университет тарапынан көптеген мақтау қағаздарын алды.

    БІЛІМІ:

    • 1967-1971 Н.В.  Гоголь        атындағы  Қызылорда Педагогикалық Институтының шетел тілі факультеті ағылшын тілі мамандығы
    • Кандидат (PhD) (Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті, 1997) Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің Кеңестің шешімімен 1994 жылы 24 желтоқсанда филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (МК No 0003698).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шетелдік білім берудің заманауи әдіснамасы.
    • Шетел тілін оқыту әдістемесі.
    • Шетел тілін оқытудағы заманауи технологиялар.
    • Оқитын тіл елінің қазіргі заманғы әдебиеті.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «General Linguistic and Theory of Translation» 72 сағат. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 30.10.-11.11.2017ж.
    • «Лингвистикалық экспертиза: шешу мәселелері» 72 сағат. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 2018ж.
    • «Шет тілдерін оқытуда жаңа заманауи технологияларды қолдану әдістері». 72 сағат. «Advance»  тіл орталығы. 2017ж.
    • «Strategies for teaching/using English as a medium of instruction. The role of English in non-English speaking communities: a comparison of Kazakhstan and Hong-Kong». 72 сағат. С.Демирел атындағы университет. 26.10.2017ж.
    • «Designing teacher education and professional development for the 21st century». 72 сағат. 16.03.2018ж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Effectiveness of using game technology in teaching professionally-oriented English: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А.,Джанпейсова Ж.М. / Республикалық әдістемелік-педагогикалық журнал «Мектептегі шет тілі», №6 (90) қараша/желтоқсан 2017;
    • Implementation of Benchmark test in CAA and its importance in flight safety: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А.,Джанпейсова Ж.М. / 1st international pre-service teachers conference 2018 “Teaching and learning English in Transition to Tri-lingual Education: Research, Challenges and Successes, Наурыз 14-15. Шымкент;
    • The role of using CLIL in teaching professionally oriented English. ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., Джанпейсова Ж.М / Наука и жизнь. №3(58)2018. Астана;
    • Применение интерактивных средств на уроках английского языка: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., Мамишова А.К.  / Республикалық әдістемелік-педагогикалық журнал «Мектептегі шет тілі», №6 (90) қараша/желтоқсан 2017;
    • Метод КЕЙС-СТАДИ как инновационная методика обучения иностранному языку студентов: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., Мамишова А.К. / Ғылыми-педагогикалық журнал «Білім – Образование - Education», № 2-3, ақпан-наурыз, 2018 (90) қараша/желтоқсан 2017;
    • Шетел тілі мұғалімінің кәсіби коммуникативтік құзіреттілін дамытудың маңызы: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., М.Кенжебаева / «Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы» журналы. № 6(71) 2017;
    • Үштілді білім беру жүйесіндегі коммуникативтік құзыреттілікті меңгерген тұлғаны қалыптастыру: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., Д.Әбітай / «Фараби әлемі» «Ғылымдағы студент – болашақтың зияткерлік әлеуеті» атты ХХХІІІ халықаралық студенттермен жас ғалымдардың ғылыми конференциясының материалдары» Алматы, Қазақстан, 10 сәуір, 2018;
    • Шетел тілін оқытуда М.Монтессори әдістерін қолданудың ерекшелігі: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., А. Ибрагимова / «Фараби әлемі» «Ғылымдағы студент – болашақтың зияткерлік әлеуеті» атты ХХХІІІ халықаралық студенттермен жас ғалымдардың ғылыми конференциясының материалдары» Алматы, Қазақстан, 10 сәуір, 2018;
    • Importance of using information technologies in teaching foreign languages: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., А. Демесинова / «Фараби әлемі» «Ғылымдағы студент – болашақтың зияткерлік әлеуеті» атты ХХХІІІ халықаралық студенттермен жас ғалымдардың ғылыми конференциясының материалдары» Алматы, Қазақстан, 10 сәуір, 2018;
    • The development of speech competence of primary schoolchildren in teaching Russian grammar: Askarova S.A., Kulekenova Zh.G. / « Science and World » International scientific journal. № 1 (53), 2018, Vol. II.;
    • Linguo-cultural aspect of the concept «Home» - үй in the Kazakh and English proverbs and sayings: Askarova S.A. / «Science without borders». № 7, March 30 – April 7, Sheffield, UK  2018;
    • Шетел тілін оқыту үрдісінде медиафильмдерді қолданудың тиімділігі: Аскарова С.А. / «Science without borders». № 7, March 30 – April 7, Sheffield, UK  2018;
    • Студенттерді шетел тілін оқуға ынталандырудағы аутенттікбейнематериалдарды қолданудың әдістері: ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., Алденгожаева Э.С. / Абай атындағы ҚАЗҰПУ  «Хабаршы»  Сериясы «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы»   №3;
    • Шетел тілі сабақтарында оқылым арқылы студенттердің құзіреттілігін дамыту:  ф.ғ.к., доцент Асқарова С.А., А. Ибрагимова / Абай атындағы ҚАЗҰПУ  «Хабаршы» Сериясы « Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы»,  26 маусым №2;
    • SMART технологиялары арқылы шетел тілінде қарым-қатынас жасауды дамыту. Р.Шакиржанқызы, С.А. Аскарова. / Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Әйел. Қоғам. Білім және Ғылым. атты халықаралық ғылыми симпозиум. Абай атындағы ҚАЗҰПУ Қазақстандық ғалым әйелдер қоғамы.
    • Development technology of social skills of students’ critical thinking». КазНПУ им. Абая. Серия «Социологические и политологические науки» Вестник №1, 2021г. (DOI, CrossRef, ККСОН)
    • "Development of information and telecommunication technologies in the education system of Kazakhstan". Международная научно-практическая конференция "Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research" 
    • (19-20 марта 2021 года в г. Орлеан, Франция) (DOI).
    • “Usage of stylistic devices in the process of language acquisition”.
    • “Competence – based approach in the formation of intercultural – communicative competence in foreign language teaching”. КазНПУ им. Абая.   Серия «Филологические науки». (ККСОН)Вестник №2 (72), 2020 г. Стр. 588-593.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Рухани құндылықтар негізі ретінде атты республикалық онлайн конференция 20.10.2020
    • Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference 2020
    • Current issues and prospects  for the development of  scientific research orléans, france 19-20.03.2021
    • Айтпаева Меруерт Даулеткалиевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Айтпаева Меруерт Даулеткалиевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77272370148

    Меруерт Айтпаева–Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің 5В011900 Шетел тілі:екі шет тілі мамандығының 2008 жылғы бакалавриат түлегі. 2010 жылы Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің осы аталған мамандық бойынша магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің 2008-2016 жылдары аралығында оқытушы қызметінен бастаған.

    2017 жылдан бері Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университетінің 5В011900 Шетел тілі:екі шет тілі мамандығы бойынша магистр, аға оқытушы болып жұмыс атқарып келеді.

    БІЛІМІ:

    • Магистратура, Абылай хан атындағы ҚазХҚж ӘТУ;
    • бакалавр дәрежесі, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шетел тілін оқыту әдістемесі.
    • Шетел тілін оқытудағы инновациялық технологиялар.
    • Шетел тілін оқытудағы тиімді әдіс-тәсілдер.

    ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ:

    •  Учебно-методическое пособие «Сборник материалов по организации и проведению внеклассной работе по ИЯ в школе для непрерывной педпрактики студентов педагогического факультета», Алматы, 2009-2010 г (Соавторы – к.п.н., проф. Кузнецова Т.Д., м.п.н. Айтпаева М.Д., ст.преп. Губар Л.М, м.п.н. Мизимбаева А.С.).

    МЕКТЕП ОҚУ ҚҰРАЛЫ (АУДАРМА):

    • Учебник для 5 кл. Издательство«Мектеп»Алматы, 2012г. Кузнецова Т.Д., Аяпова Т. 2012 г.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • М. Д. Айтпаева, Оқытудың инновациялық әдістерін ағылшын тілі сабағында тиімді пайдаланудың маңызы (Материалы Республиканской научно-практической конференции «Компетентность как основа качество подготовки специалистов» 25-26 ноября 2010г.
    • М. Д. Айтпаева, Шетел тілін оқытуда төменгі сынып оқушыларына компьютерлік технологияны қолданудың маңызы. КазЖенПу Вестник, май 2010г.
    • М.Д.Айтпаева,Оқытудыңойынтехнологиясынағылшынтілісабағындатиімдіпайдаланудыңмаңызы (Респуб. научно-практическая конференция «Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров в свете государственной программы РК 2011-2012, посвященная 85-летию профессора Козлова П.Г.» 18 марта 2011 г.)
    • М. Д. Айтпаева, Шеттілдік білім беруде оқытудың инновациялық технологияларын (қашықтықтан оқыту (ҚО), кейстік және желілік технологиялар) қолданудың артықшылықтары.Международный научно-методический семинар «Мультилингвизм и межкультурное образование: опыт преподавания иностранных языков в Казахстане (посвящается 20-летию Независимости Республики Казахстан)». Астана, 20 января 2012 г. – Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2012. – С. 24-27.
    • М. Д. Айтпаева, «Инновациялық технологияларды мектептерде қолдану және олардың артықшылықтары».(Республиканская научно-практическая конференция «Учитель ИЯ в контексте информатизации иноязычного образования»). – Алматы, 3 апреля 2012 г. КазУМОиМЯ им. Абылай хана.
    • М. Д. Айтпаева, Innovative Technology: Using multimedia in higher Education (Advantages and disadvantages of multimedia).Международной научно-практической конференции«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» (г. Алматы, Каспийский Университет, 17 марта 2016г.)
    • М. Д. Айтпаева, Key skills and approaches to improve and develop communicative skills. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, ҚазМемҚПУ, 2016, декабрь.
    • М. Д. Айтпаева, Студенттерге білім беруде инновациялық технологияларды қолданудың тиімділігі. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, ҚазМемҚПУ, 2016.
    • М. Д. Айтпаева, Б.Қ. Сансызбаева, The useful methods and principles of teaching vocabulary, Абай ат. Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, Алматы, Қазақстан, 2021.
    • Айтпаева М., Б.Қ. Сансызбаева, The role of discussion and its types in the foreign language class, Абай ат. Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, Алматы, Қазақстан, 2021.
    • Ағабекова Балжан Нұртазақызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Ағабекова Балжан Нұртазақызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    +7775882833

    БІЛІМІ:

    • Астирантура- Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті
    • Бакалавр – М.Әуезов атындағы ОҚМУ

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • ОӘК РОӘК мүшесі – 2012-2016
    • Абай атындағы ҚазҰПУ (2018-2020 жж.) - Көп тілді білім және шетел филологиясы журналының комиссиясы мүшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:

    • фразеологиялық бірліктердің салыстырмалы типологиясы
    • ағылшын-қазақ тіліндегі фразеологиялық бірліктердің ұлттық-мәдени компоненттері.
    • шет тілдерін оқыту әдістемесіндегі инновациялар

    МОНОГРАФИЯ:

    • Салыстырмалы-салғастырмалы фразеология (ағылшын және қазақ тілдері негізінде) 2015ж

    ЖАРИЯЛАНҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • Личностно-ориентированный подход в условиях дистанционного обучения. Международная научная конференция. 30 қаңтар-7 ақпан. Шеффилд. Англия 2020
    • «Methodology of teaching dialogical speech» статья ВАК. «Вестник» КазНПУ им Абая. 4 номер.
    • THE ROLE OF THE COMPUTER IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. Международная научно-практическая конференция. 20-30 марта 2019г. Прага
    • Interlingual comparison of materials of associative experiments of speakers of language and culture.  РИНЦ.  Креативная лингвистика. Сборник научных статьей. Выпуск 3. Астрахань 2020.
    • Теңеу логика-философиялық және лингвистикалық категория Cборник трудов конференции (научном журнале), Научное пространство Европы, Прага 2014.04.17
    • Тіл және мәдениет Cборник трудов конференции (научном журнале), Научное пространство Европы Англия 2014.09.17
    • Агабекова Б.Н. Герман және қазақ тілдерінің салғастырмалы фразеологиясының қалыптасуы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Филология ғылымдары» сериясы №2(48), 2014 ж.
    • Агабекова Б.Н. Этнолингвистиканың жаңа бағыттарын зерттеу Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Филология ғылымдары» сериясы №4(48), 2014 ж.
    • Агабекова Б.Н.   Изучение иностранных языков с помощью информационно-коммуникативных технологии на примере дистанционного обучения Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫ «Көптілді білім беру» сериясы №1(48), 2015 ж.
    • Агабекова Б.Н. Шетел тілін оқытуда жаңа технологияларды оқыту жүйесіне енгізу негіздері.  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті  ХАБАРШЫ «Көптілді білім беру» сериясы №1(48), 2015 ж.
    • Абуова Ақжаркын Тилешовна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    • Ақпарат

    Абуова Ақжаркын Тилешовна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    +77014284747

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1988-1994  - әл-Фараби атындағы ҚМҰУ Филология факультетінің «Орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиеті» бөлімін оқып бітіріп: филолог, қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы мамандығын иеленді.
    • 1994-1995 – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің аспирантурасының «Қазақ тілін оқыту методикасы» бөлімінде оқыды.
    • 1996-1997 - Түркияның Измир қаласында «TÖMER» түрік тілін үйрету орталығында түрік тілі 
    • 1998-2004 - Түркия Гази Университеті доктарантурасында Түрік тілі саласы бойынша білім алып, «Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” Adlı Hikâye Kitabının Kazak Türkçesine Aktarılmasındaki Söz Dizimi Sorunları» тақырыпта докторлық диссертациясын қорғап, 04.01.2004 күні Ph.D докторы дәрежесін алды.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Түркі халықтарының мәдени құндылықтары
    • Түркология және Елтану
    • Қазіргі түркі тілдеріінің мәселесі
    • Қазақ және түркі тілдер арасындағы аударма мәселелері
    • Қазіргі түрік тілін шетел тілі ретінде оқыту әдіс-тәсілдері
    • Түркі тілдерінің терминология мәселелері

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • 2002-2003 Түркі тілдер арасындағы аударма
    • 2020-2023 Көне түркілердің дүниетанымындағы концептілер жүйесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    І. Шетелдерде жарияланған еңбектері

    • Abiş Kekilbayulu "ÜLKER" romanının üçüncü bölümü "Sinsi Boğuşma"yı Türkiye Türkçesine aktardı, AKM Yay. (аударма). Ankara. AKM Yayınları, cilt II, 2003. S. 207-384
    • “Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” Adlı Hikâye Kitabının Kazak Türkçesine Aktarılmasındaki Söz Dizimsel Sorunları” adlı doktora tezi (докторлық диссертациясы және аударма). Ankara. Gazi Üniversitesi, 2004, s. 370
    • Türk Dünyasında Aktarma // Ankara. "Yüce Erek" derg. 2003 yılın 31-32 sayısında yayınlandı
    • 2001-2003 yılları arasında yayınlanan "TÜRKSOY", "Jelmaya" vb. dergilerde çevirileri yayınlandı.// Ankara, 2001-2003
    • Kazak Türkçesinde Kelime Grubunun Kavramı ve Terimi Üzerine // Ankara. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 25, Bahar 2008, s. 7-17.
    • Talas Yazıtları // https://onturk.wordpress.com/2011/10/02/talas-yazitlari/
    • Tölevbay KORDABAYEV // Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları – Dilciler – II cilt, Ankara, Akçağ Yay., Ankara, 2019 – s. 325-329.
    • Gubaydulla AYDAROV // Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları – Dilciler – II cilt, Ankara, Akçağ Yay., Ankara, 2019 – s. 329-333.
    • Marhabat TOMANOV // Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları – Dilciler – II cilt, Ankara, Akçağ Yay., Ankara, 2019 – s. 413-419.

    II. Қазақстан Республикасы басылымдарында жарияланған еңбектері

    • Türk Dünyasında Aktarma  Sorunları // Алматы, «Жас ғалым». АГУ, Хабаршысы,  2006 ж.
    • Lehçeler Arasındaki Deyimlerin ve Atasözlerin Aktarılmasına Ait Sorunlar // Алматы, СДУ. Хабаршысы №2, 2008.
    • Түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері // Тіл және қоғам, 4 (28) 2011 Альманах, Тіл комитеті
    • Түрік тілі: Тест жинақтары. Алматы, " Қазақ университеті" баспасы, 2016, 120 б.
    • Интербелсенді әдістер арқылы шет тілі ретінде түрік тілін меңгерту // Алматы, "Вестник Казну" (серия востоковедения) № 4(79), 2016, 110-115 бб.
    • Түрік публицистикaсы және оның қоғaмдaғы рөлі // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 1(80), 2017. 4-9 бб.
    • Түрік тілінен қaзaқ тіліне aудaру бaрысындa туын дaйтын қиындықтaр // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 1(80), 2017, 142-147 бб.
    • Қазақ этнографиясының 6 тілді қысқаша сөздігі (аударма). Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясы, Алматы, ROND&A баспасы, 2017 ж.- 304 б
    • Түрік тіліндегі көркем шығармаларды қазақ тіліне аудару кезінде трансформацияның жасалу ерекшеліктері // Шығыстану хабаршысы, әл- Фараби ат. ҚазҰУ, № 3 (82), 2017, 82-89 бб.
    • Қазақ-түрік тілдеріндегі шылау сөздердің лексика-семантикалық аспектісі //  Вестник Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.(Филологические науки) № 3, 2018, 20-32 бб.

    ІІІ. Шетелдердегі халықаралық конференциялар

    • Orta Asya Halklarının Manevi Değerleri // Fourth International Conference of the Asian Philosophical Association. The part to alliance of civilizations association university of Indonesia, Jakarta 4-6 November 2009.
    • Kazakistan’daki Bilişim Terimleri Üzerindeki Çalışmalara Dair // Türkiye Bilişim Derneği tarafından 18-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Bilişim’09 Ulusal Bilişim Kurultayı
    • Kazak Folklorundaki Çocuk Eğitimi // Баку. 2008 ж. 13-15 қараша. Баку қаласында өтетін «Түркі халықтарының балалар әдебиеті конгресі» жинағы.
    • Türk Dünyası Bilişim Terimleri Üzerindeki Çalışmalara Dair // 23-27 Haziran 2010, Baku “Uluslar arası Türk Dünyası Ortak Terim Çalışmaları” adlı konferans.
    • The nature and space combination in traditional Kazakh culture // 5th International Conference  of  the Asian Philosophical Association  to  be  held  jointly  at Chikushi Jogakuen University and Seinan Gakuin University in Fukuoka, Japan on April 13-15, 2011. (7-9 желтоқсан 2011 ж.)
    • Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Sorunları ve Çözümleri // III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu. 25-27 Mayıs, 39-43, 2016 Baku / Azerbaycan
    • Качество высшего образования: проблемы и перспективы // Математическое моделирование процессов и систем: Материалы VII Межд. молодежн. науч.-практ. конф.,– Часть I / отв. ред. С.А. Мустафина. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2017. – 395 с. ISBN 978-5-86111-609-1, 7-9 декабря 2017 г., 72-78 с г. Уфа
    • Қазақтың  шешендік сөздері мен аңыз әңгімелері туралы түрік ғалымдарының  пікірлері // Жинақ: «ҮII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu» 20-23 Қазан, 2020 Нигде университеті

    ІҮ. Қазақстан Республикасы деңгейіндегі  халықаралық конференциялар

    • Достық дәнекері // Алматы. КазГУ. "Алыптар тобының асылдары" халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 24-25 наурыз, 2005 жыл.
    • Қазақ және түрік тілдері арасындағы аударма мәселелері // Алматы. ЖенПИ. «Әлемдік рухани құндылықтар және қазіргі қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 27 ақпан, 2007 жыл.  
    • Қазақ және түрік тілдеріндегі есімше формасының берілуіндегі ерекшеліктер // Алматы. СДУ. 2009ж. 24-25 сәуірінде өтетін «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми конференция жинағында.
    • Türk Dünyası Bilişim Terimleri Üzerindeki Çalışmalara Dair // Этнос және тіл. Академик Ә.Т.Қайдардың 85 жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Алматы, 2009
    • Түркі тілдер арасындағы көркем әдеби шығармалардың аударма мәселелері // KIMEP International Research Conference VII KIRC 2010. Almaty, Kazakhstan March 25-27, 2010
    • Türk Dünyasında Çevirinin Rolü // «Мәдениеттер тоғысыдағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми практикалық конференция жинағы. 23-24 сәуір 2010 жыл
    • Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың тиімді жолдары // KIMEP International Research Conference VIІI KIRC 2011. Almaty, Kazakhstan April 22-23, 2011
    • Түрік тілін оқытудың тиімді жолдары // Алматы. СДУ. 2011 ж. 29-30 сәуірінде өткен «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми конференция жинағында.
    • Түркі тілдер арасындағы аударма мәселелері // Астана. Түркі академиясы, «Түркі өркениеті және тәуелсіз Қазақстан» атты халықаралық конференция материалдары, 19-21 мамыр, 2011.
    • Түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері // Астана. Тіл комитеті, «Түркітілдес елдердің терминқор қалыптастыру тәжірибесі (терминжасам және өзара терминалмасым, көптілді терминологиялық сөздіктер жасау мәселелері)» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы, 17-18 қараша, 2011
    • Жоғары оқу орындарында интербелсенді әдістермен оқытудың тиімділігі // «Болон үдерісі және Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ: проблемалар, ізденістер, шешімдер» атты ғылыми-практикалық конференция, 9 ақпан, 2012 ж.
    • Интербелсенді әдістер арқылы қазақ тілін үйрету // Тіл комитеті, Ш.Шаяхметов ат. Тілдерді дамытудың респ-лық үйлестіру-әдістемелік оталығы ұйымдастырған халықаралық Ана тілі күніне орай «Кәсіби қазақ тілін оқыту» атты респ-лық дөңгелек үсте, 21 ақпан, 2012 ж.
    • Türk Dili Uzmanları Yetiştirme Bölümünde Ders Kitaplarının Yetersizliği // Astana Yunus Emre Kültür Merkezi “Türkiye Türkçesi Öğretimi Çalıstayı”, 27 Ocak, 2012 y
    • Жоғары оқу орындарында интербелсенді әдістермен оқытудың тиімділігі // Астана, «Болон үдерісі және Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ: проблемалар, ізденістер, шешімдер» атты ғылыми-практикалық конференция, 9 ақпан, 2012 ж.
    • Интербелсенді әдістер арқылы қазақ тілін үйрету // Астана, Тіл комитеті, Ш.Шаяхметов ат. Тілдерді дамытудың респ-лық үйлестіру-әдістемелік оталығы ұйым-дастырған халықаралық Ана тілі күніне орай «Кәсіби қазақ тілін оқыту» атты респ-лық дөңгелек үсте, 21 ақпан, 2012 ж.
    • Қазақ және парсы тілдерінің өзекті мәселелері // әл-Фараби ат. ҚазҰУ Шығыс-тану факультеті «Қазақстан және Иран: мәдениеттер тоғысындағы интеграциялық үдеріс» атты ІІ Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 04-15.04.2016ж., 6-7 бб.
    • Түрік тілін базалық және екінші шетел тілі ретінде оқыту әдістемесі мен түрік тілін оқытатын мамандардың біліктілігін көтеру // «Өрлеу» біліктілікті артыру ұлттық орталығының ұйымдастырылуымен өткізілген «Білім берудегі инновация және тәжірбе – уақыт талабы» тақы-рыбындағы екінші республика-лық педагогикалық оқулары-ның қалалық кезеңі. Алматы қ., 7-8 сәуір 2016 ж.
    • Түрік тілін екінші шетел тілі ретінде үйретудің тиімді әдістері // әл-Фараби ат. ҚазҰУ Шығыс-тану факультеті «Қазақстан-дағы түркітану ғылымының да-муы және оны оқытудың мәсе-лелері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конфе-ренция материалдары, 13.05.2016 ж..
    • Шетел тілін меңгерту барысында рөлдік және іскерлік ойындардың тиімділігі // Абай ат. ҚазҰПУ. Жинақ: «Жүсіп Баласағұн: гуманистік педагогика негіздері және заманауи білім беру» атты халықаралық ғылыми конференция. 22 желтоқсан, 2016ж., 174-178 бб.
    • Қазіргі түркі халықтар арасындағы ортақ терминология мәселелері // ҚазМемҚызПУ, Жинақ: Мемлекеттік тіл саясаты қазақстандықтардың бірігуінің факторы, Қыркүйек, 2016
    • Yabanci Dilin Öğretiminde Dinlemenin ve Konuşmanin Önemi // әл-Фараби ат. Қазақ Ұлттық университеті, Шығыстану факультеті, Түрксой кафедрасының ұйымдастыруымен ”TURKOLOGY IN THE MODERN WORLD” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материал-дары жинағында. 17 қараша, 2017 ж., 243-246 бб.
    • Шағатай дәуірінде жазылған сөздіктердің зерттелуі // Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ, Жинақ: Белгілі тарихшы және публицист Қойшығара Салғараның мерейтойына арналған "Ұлы Дала өркениеті: тарих, тұлға, тағлым" атты ғылыми-тәжірибелік конференция. 17-18 мамыр, 2019ж., 206-209 бб.
    • Шағатай дәуірінде жазылған сөздіктер // әл-Фараби Қазақ Ұлттық университеті Жинақ: «Тарих және таным: Көне мұралар тілін зерттеудің парадигмасы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. 24.05.2019.
    • Түрік – қазақ тілдерінің өзіне тән ерекшеліктері мен олардың трансформацияның жасалуына ықпалы // Түркі Акадкмиясы: ІҮ форумы, Гуманитарлық ғылымдар, «Ұлы Дала» жинағы,  24 маусым, 2019
    • Түрік фольклористикасындағы қазақ мифологиясы мен тұрмыс-салт жырларының зерттелуі // Жинақ: «ТҰЛҒА. ТАНЫМ. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ», ҚазҰҚызПУ , 11 қараша, 2020

    СЕМИНАРЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Қазіргі кезеңдегі ЖОО-дағы ауызша және жазбаша аударманы оқытудың белсенділігін арттыру. SDÜ, 15 қаңтар 2010
    • Türkiye Türkçesi Çağdaş Öğretim Metodları. Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, 29.04.2010
    • Қазіргі түркі тілдері арасындағы аударма мәселелері. SDÜ, 15 қаңтар 2011
    • «Көптілді білім берудің өзекті мәселелері» атты республикалық ғылыми-әдістемелік семинарда «Түрік тілін үйретудің тиімді әдістері». 13 сәуір, 2016 жыл ҚазМемҚызПУ
    • Шағатай дәуірінде жазылған сөздіктер. 25 қазан, 2017 ж. әл-Фараби ҚазҰУ
    • Түрік тілін оқыту барысында қолданылатын әдістер. 22 Қаңтар 2019 ж. ЕҰУ, Астана
    • Гулнар Акан

     Лауазымы:  Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Гулнар Акан

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77074123307

    БІЛІМІ:

    • Іле Педагогикалық Университетінің Қытай тілі факультетінде білім алды (1990-1995), (ҚХР, Құлжа қ.) (ЖБ-Б0251277);
    • Шетел тілдер және іскерлік карьера университеті. 6М011900 – Шет тілі; екі шет тілі мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі дәрежесі берілді (2015-2017), (ЖООК-М №0103454);

    МАРАПАТТАРЫ:

    • Университеттің ректоры атынан «Үздік қызметкер» медалімен марапатталды(2010);
    • Университеттің 70 жылдық мерекесіне орай «Жас ғалым» атағымен марапатталды(2014); 
    • «Шетел тілдері» мамандықтары бойынша Республикалық студенттер олимпиадасын ұйымдастыруына қатысқандығыңыз және Қазақстан тілдердің дамуына елеулі үлес қосқаны үшін алғысхат берілді(2017);

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

    • Біліктілікті арттыру курсының бағдарламасы: «Жоғары оқу орындарындағы оқытыушылардың біліктілігін арттыру» курсы (240 сағат),
    • «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы, (07.04.2014-03.05.2014);
    • «Оқытушылардың біліктілігін арттыру» курсы (84 сағат), ҚХР, Хубэй Ухан педагогикалық университеті(10.07.2015-24.07.2015);
    • «Оқытушылардың біліктілігін арттыру» курсы (84 сағат), ҚХР, Хубэй Ухан Хуадоң педагогикалық университеті (22.06.2015-07.07.2016);«Оқытушылардың біліктілігін арттыру» курсы ( 240 сағат),
    • ҚХР, ШҰАР, Іле педагогикалық университеті (30.03.2017-28.04.2017);

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Әйелдер құқығы және  қазақ қоғамындағы әйелдердің орны. ҚХР «Тарбағатай» журналы, мамыр 2015;
    • Қытай тілі пәні бойынша 1-4 курс студенттеріне арналған бақылау жұмыстарының жинағы.Астана (Өрнек баспасы)2015ж;
    • Әйелдер құқығы идеясы және 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі әйелдер образы. II халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы,мамыр, 2015;
    • «Құбының құба жоны», (Қытайдағы қазақ ақындарының таңдамалы жыр жинағы), Алматы қ, Шетел әдебиеті баспасы 2016ж;
    • «Күңгіртот» (Қытайдағы қазақ ақындарының таңдамалы проза жинағы), Алматы қ, Шетел әдебиеті баспасы 2016ж;
    • “Қытай тілі” оқу құралы, Қазмемқызпу, 2016ж;
    • “Саябақ” поэмасы(аударма), ҚХР Харбин «Шылин» журналы  2017 №2;
    • Қытай тілі пәні бойынша 2,3,4 курс студенттеріне арналған аралық бақылау жинағы. Казмемқызпу , Алматы, 2010;
    • “Арақұс” аударма жыр жинағы. Алматы, АRNA-B, 2012.

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • Әйелдер құқығы идеясы және 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі әйелдер
    • образы.
    • II халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы,мамыр, 2015;
    • The pecularities of women’s image in M.Auezov’s prose works. 
    • Баспа 9th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Book of Abstracts, 2-3 May 2019 TASHKENT   
    • Абай дүниетанымындағы Сократтық Ойлау.         
    • Қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушысы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай өткен «АБАЙ МҰРАСЫ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ» атты ON-LINE негізіндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 2020ж.  

    ҒЫЛЫМИ ГРАНТТАР/ЖОБАЛАР:

    • «Мельбурн, жалғыз ағаш» by Ouyang YU, Australian Council for the Arts, Translation Fund, ARNA-b, Almaty, 2021
    • Юлдашева Венера Аббасовна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Юлдашева Венера Аббасовна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77757454765

    БІЛІМІ:

    • Оқу орны: Абай атындағы ҚазҰПУ 2006-2010ж Мамандығы: "Шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: бакалавр
    • Оқу орны: Қазақ ұлттық кыздар педагогикалық университеті 2016-2018 Мамандығы: "шет тілі: екі шет тілі" Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ:

    • «Центр профессионального развития ZIAT-IQ12» казан 2020 ж. және 21-22 қазан 2021 ж. - 72 hours international scientific and methodological conference dedicated to the «Internationalization of education: contemporary methods of teaching foreign languages for specific
    • «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Оқу-тренингтік орталығы 03.09.2020 «Педагогтердің IT- құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру» 36 сағат өтілді
    • Educational Center “Study Smart” attended an Upper-Intermadiate course in General English from 16.01.2020-16.03.2020
    • Шәмішева Айбану Жәнібекқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Шәмішева Айбану Жәнібекқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77016262628

    Шәмішева Айбану – Халықаралық Конфуций институты гранттық бағдарламасының бакалавр, магистр түлегі. 2018 жылы Қытай Орталық Ұлттар (ҚХР, Пекин қаласы) университетінің бакалавриатын үздік дипломмен тәмамдаған. 2020 жылы Қытай Орталық Ұлттар (ҚХР, Пекин қаласы) университетінде халықаралық қытай тілін оқыту саласында магистр дәрежесін алды.        

    Еңбек жолын Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ-нің шығыстану факультетінде  эдвайзерлік қызметінен бастаған. 2021 жылдан бері Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық университетінде қытай тілі оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • 2018 -2020 Қытай Орталық Ұлттар (ҚХР, Пекин қаласы) , Халықаралық білім институты. «Халықаралық қытай тілін оқыту» мамандығы бойынша магистратура.
    • 2014 -2018 Қытай Орталық Ұлттар (ҚХР, Пекин қаласы) , Халықаралық білім институты. «Халықаралық қытай тілін оқыту» мамандығы бойынша бакалавр. Үздік диплом.

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

    • 26.10.2020 -26.12.2020 Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университеті  Оңтүстік-Батыс университетімен (ҚХР) бірлесіп жасаған, Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының қытай тілі оқытушыларының біліктілігін арттыруға арналған  76 сағаттық онлайн семинары

    СЕРТИФИКАТТАР:

    • HSK 6-шы деңгей
    • HSKK (Қытай тілінен халықаралық ауызша емтихан), жоғары деңгей.
    • Алматы қаласындағы қытай тілі оқытушыларының 3-ші кезекті әдістемелік сайысы (III-дәрежелі диплом,  ҚХР- дың Алматыдағы Бас Консулдығы 2021 ж.)
    • Халықаралық қытай тілін оқыту бойынша магистранттар арасындағы педагогикалық біліктілік сайысы (II-дәрежелі диплом, Пекин қаласы, 2019 ж.)

    ЖОБАСЫ:

    • "Қазақ тілінің ұлттық корпусының публицистикалық мәтіндер кіші корпусін әзірлеу" : 2021-2022 жж.
    • Серікханқызы Салтанат

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Серікханқызы Салтанат

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77002801409

    БІЛІМІ:

    • Бакалавриат Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті (2012-2016)
    • Магистратура Бинали Йылдырым атындағы Эрзинджан Университеті (2016-2018)

    ДИПЛОМЫ БОЙЫНША МАМАНДЫҒЫ:

    • Педагог

    АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІ, ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ:

    • Магистр оқытушы

    ТІЛ БІЛУ ДЕҢГЕЙІ:

    • Қазақ тілі- ана тілі
    • Орыс тілі- еркін
    • Ағылшын тілі- орта (intermediate)
    • Түрік тілі- еркін (C2)

    ҒЫЛЫМИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕҢБЕК ӨТІЛІ:

    • 3 жыл

    ҒЫЛЫМИ ЖЕТІСТІКТЕРІ:

    • 1.«Türkiye ve Kazakistan’da okutulan 6. sınıf Türkçe, Kazak ve Rus Edebiyatı ders kitaplarının evrensel değerler açısından incelenmesi» атты мақала. «Түркі тілдеріндегі тарихи қолжазбаларды зерттеу» атты халықаралық симпозиум. Еуразия Ғылыми-Зерттеу Институты, Алматы 2019.
    • 2.«Yazılı çeviri ve sözlü çeviri» атты мақала. «Қазақстан мен Шығыс шет елдеріндегі аударманың жалпы теориялық мәселелері» атты конференция. Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы 2019.
    • 3.«Kazakistan ve Türkiye’de okutulan 6.sınıf Türkçe, Kazak veRus Edebiyatı Ders Kitaplarının Değerler Bakımından Karşılaştırılması» атты мақала. «In oral and technical presentation, recognition and appreciation of research contributtions to Asia Pasific 3rd International Conference on Contemporary Studies», Оңтүстік Корея, Сеул 2020.

    БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУ КУРСТАРЫНАН ӨТКЕНІ ТУРАЛЫ:

    • 1.«Актульные проблемы методики преподавания турецкого языка в неязыковой среде» по профилю «Турецкий язык» 72сағат. Нұр-Сұлтан 2019ж.
    • 2. «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» тақырыбында «Өрлеу БАҰО» АҚФ Алматы қаласы, 2019ж.
    • 3. «Совершенствование профессионального мастерства преподавателей ВУЗа» тақырыбында 72сағат. Алматы 2019.
    • 4. «Орта дәрежелі мектептерде ана тілі және шет тілін оқыту әдістері мен аппараттары» атты 72 сағаттық көлемінде халықаралық семинар, Алматы 2020.
    • 5. «Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе» атты 72 сағаттық көлеміндегі курс, «Өрлеу» Қосымша Білім Беру Орталығы, Алматы 2021.
    • 6. «Орта дәрежелі мектептер мен колледждерде оқыту әдістері» атты 72 сағат көлеміндегі халықаралық семинар, Алматы 2020.
    • 7. «Жоғары оқу орындарында ана тілі және шет тілін оқыту тәсілдері мен техникалары» атты халықаралық семинар, Алматы 2020.
    • Садыкова Роза Каримовна

     Лауазымы: Ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Садыкова Роза Каримовна

    Лауазымы: Ғылым кандидаты

    +77272370148

    Садықова Роза 1995 жылы қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетін «Иран филологиясы» мамандығы бойынша тәмамдаған. 1993-1994 жылдары білімін Иранның Тегеран университетінде жалғастырып, парсы тілін жетілдірген.

    1995 – 2015 жылдары аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Шығыс филологиясы кафедрасында оқытушы, парсы бөлімінің жетекшісі қызметтерін атқарды.

    1996 – 2000 жылдары аралығында Ирандағы Тарбиатэ модарес университетінде  білімін жетілдірді.

    Роза Садықоваға 2008 жылы Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық университетінің доценті ғылымит атағы берілді. 2003 жылы Алматы қаласындағы Иран  Елшілігі  жанындағы   мәдени өкілдігінің тапсырмасы бойынша парсы тілі  (жалпы білім беретін мектептің 5 сыныбына арналған) оқулығын әзірледі және аудармамен айналысты.

    2010 жылы  28 қыркүйекте  профессор А. Алдашеваның жетекшілігімен әл-Фараби  атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Түр мен түс атауларының аудармада берілуі («Абай жолы» эпопеясының парсы тіліндегі аудармасы негізінде)» деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын табысты қорғады. 2011 жылдың 26 ақпанында филология ғылымдарының кандидаты ғылыми атақ берілді.

    Роза Садықова 2015 жылдан бері Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқытушылық қызметпен айналысып келеді. Жалпы педагогикалық еңбек өтілі – 26 жыл.

    2018 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы ғылыми атағы берілді.

    2021жылы ҚР Жоғары оқу орнының үздік оқытушы атағыының игері аттанды.

    Роза Кәрімқызы өз  ғылыми зерттеулерінде жоғары оқу орындарында парсы тілін оқытудың тиімді әдістерін, оқу үдерісінде қолданылатын заманауи технологиялар мен болашақ парсы тілі (екінші тіл) мұғалімдерін, аудармашыларын дайындаудың маңызды жолдарын қарастырады.

    Сондай-ак бірнеше рет Иранда өткен  шетелдік  парсы тілі мен әдебиеті оқытушыларының халықаралық жиындарға қатысып, шығыс филологиясының бүгінгі мәселелері, қазіргі парсы тілі лексикасын оқытудың ең тиімді жолдары бойынша баяндамалар жасап, атақты шетелдік ғалымдардың тәжірибелерімен бөлісіп келді.

    Бұдан өзге ғалым аударма, шығыстану саласындағы ғылыми мақалаларды тұрақты түрде жариялап отырады.

    Белсенді ғылыми-зерттеу қызметі және заманауи ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін «World Science» Дипломын алған.    

    Ол ғылыми ізденістерінің негізінде көптеген оқу құралдары мен монографиялар шығарды.

    Роза Садықова Иран мен Қазақстанның достық қарым-қатынастарын  нығайтудағы қызметі  үшін шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің Алғыс хаттарымен, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан зор үлесі мен белсенді қызметі үшін оқу орны ректорының Алғыс хатымен марапатталған.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Диплом, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті  (Қазақстан).
    • Филология ғылымдарының кандидаты әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті  (Қазақстан).
    • Тіл ұстарту курсы  Тегеран университеті (Иран)
    • Тарбиатэ модарес (Иран)
    • Невшехир Хажы Бекташ Вели Университеті (Турция)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шетел тілдерін оқыту әдістемесі
    • Қазіргі парсы тілінің лингвистикалық сипаттамасы
    • Қазақстан  мен Иран арасындағы мәдени байланыстар
    • Авеста ескерткішінің зерттелу тарихы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Етіс категориясын оқытудың көкейкесті мәселелері  Абай ат. ҚазҰПУ  «Хабаршысы» / ВАК/  № 3 (57)
    • Концепт және оның зерттелуі  Абай ат. ҚазҰПУ  «Хабаршысы» / ВАК/  №  (57) Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы №1, (59) 2017 103-107бб.
    • Ноғай  әдеби тілінің қалыптасуы //ЕНУ «Хабаршысы» №1 (122) 2018 // 88-94бб.
    • Analysis  of research on Foreign Language Translations of the Epopee “The Path of Abay”//Opcion, Aйo 33, №85 (2018) 362-373)ISSN 1012-371587/ISSNe  2477-9385 Scopus//
    • Role of the project methodology in the process of languages teaching. Role of the project methodology in the process of languages teaching // «Astra Salvens is – review of history and culture» Vol.6. – ISSN. 2457-9807.– P. 269-274. Scopus // 
    • «Абай шығармалары негізінде жастарды эстетикаға тәрбиелеу аспектілері» «Педагогика және психология» Абай атындағы ҚазҰПУ журналы  №1 (34) 2018.   206-211 бб.
    • Қазақ және парсы әдеби байланыстарының даму жолдары //Аль Фараби атындағы ҚазҰУ «Хабаршы» журналы 1 (34) 2018, 206-211 бб.
    • Парсы және қытай тілдерін оқыту арқылы тіл үйренушілердің линвоелтанымдық дағдыларын қалыптастыру Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы» журналы  №4  (59) 2018, 206-211 бб.
    • «Наурыз» мейрамының тарихи ерекшеліктері Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы» №2 (57) 2018, 377-381 бб.
    • Қазақ мәдениетінде кездесетін Иран элементері (үйлену тойы) Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы» №1 (60) 2019 371-375 бб.
    • Парсы және қытай тілдерін оқыту арқылы тіл үйренушілердің линвомәдени дағдыларын қалыптастыру Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы»  №4 (59) 2018. 409-412 бб.
    • Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы //Наука  и жизнь №7 (72) 2018,113-117 бб.
    • Шетел тілін ойын технологиясы арқылы оқыту   Наука и жизнь  №7 (70) 2018,148-152 бб.
    • Қытай және парсы тілдеріндегі сыпайылық категориясы және сәлемдесу формалары// Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы» №2 (61) 2019, 301-308бб.
    • Innovative techniques and methods of studying the graphic elements of the chinese language.  Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің "Хабаршысы". №1  2019ж  501- 505 бб.
    • Иран Ислам Республикасына қарсы санкциялар: өткені мен бүгіні Абай ат. ҚазҰПУ  Хабаршысы  «Тарих және саяси- әлеуметтік ғылымдар сериясы» No4 (63), 2019 450-454бб.
    • Тахкики бадей қиесии  чехраи Спитамен ва  Искандар Вестник Таджикского Национального университета //Душанбе.  №1   2019.  -257-264 стр.
    • Парcы тіліндегі түркі кірме сөздері ҚазҰлтҚызПУ«Хабаршы»№2 (82),2020
    • M. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының шет тілдік аудармаларының зерттелу сипаты Abay  Kunanbayev  anisina Turkiye  ve Turk Dunysi   arastirmalari –III  Turkey Ankara 2020. -161-176 бб.
    • Туреханова Ақмарал Бағдатқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Туреханова Ақмарал Бағдатқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77476873505

    БІЛІМІ:

    • Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша заң ғылымдарының магистр деңгейі.
    • Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар жəне Əлем Тілдері университеті Əскери кафедрада «Əскери аудармашы» мамандығы бойынша запастағы лейтенант атағы.
    • Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар жəне Əлем Тілдері университетінде «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша бакалавр деңгейі.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • 2017 жылы Алматыда өткен  қысқы Универсиада ойындарында ерікті.
    • 2016 жылғы шаңғымен секіруден әлем чемпионатында шетелдік спорттық командалар мен FISU мүшелерінің делегацияларына ерікті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Пәндік - тілдік кіріктірілген оқыту
    • Халықаралық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілдіктер
    • Дипломатиялық құқық

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Профильді мектеп оқушыларының LSP – Дүниежүзі Тарих әлеуметтік-гуманитарлық бағыты аясында метатілдік құзіреттілікті қалыптастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    •  Туреханова А.Б., Халықаралық ұйымдар жанындағы мемлекеттердің тұрақты өкілдіктері түсінігі мен оның дәстүрлі дипломатиялық өкілдіктері түсінігі мен оның дәстүрлі дипломатиялық өкілдіктерден негізгі ерекшеліктері // «Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары. Алматы, Қазақстан, 6-8 сәуір 2021 жыл. - Алматы: Қазақ университеті, 2021. – 99-101 б.
    • Туреханова А.Б., Халықаралық ұйымдар жанындағы тұрақты өкілдіктердің халықаралық құқықтық мәртебесі // Вестник КазНУ. – 2020. - №2(50). 12-16 б.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2021, 6-8 сәуір, «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференциясы.

    ШЕТЕЛДІК ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР:

    • Ресей Федерациясы Экономикалық даму министрлігінің Бүкілресейлік сыртқы сауда академиясында ғылыми-зерттеу тағылымдамасы.
    • Карбозова Макбал Ауезқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Карбозова Макбал Ауезқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77024253628

    «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университетінде білім алды (2003-2007), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2007 жылғы 30 шілдедегі шешімі бойынша орта мектептің ағылшын және жапон тілдері  мұғалімі біліктілігі берілді (АЖБ № 0073907, тіркеу № 1070);

    6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде (2009-2011) Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2011 жылғы 25 мамырдағы шешімімен «6М011900-Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі берілді (ЖООК М № 0009830)

    2018 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті «Шетел тілін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы қызметінде (Алматы қ.); Қыркүйек, 2013 – тамыз, 2015 аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Болон үдерісі орталығында университеттің академиялық ұтқырлық координаторы  (Алматы қ.); қыркүйек, 2012 – тамыз, 2013 аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультеті Шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасында магистр оқытушы (Алматы қ.); қыркүйек, 2007 – тамыз, 2012  аралығында Алматы қазақ-түрік гуманитарлық-технологиялық колледжінің ағылшын тілі мұғалімі (Алматы қ.)

    БІЛІМІ:

    • Қазақ Мемлекеттік Әлем Тілдері Университетінде білім алды
    • Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазақ поэзиясын аударудағы лингвопрагматикалық аспектісі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    2018

    • Cultural presupposition in poetry translation. «Социальные и гуманитарные науки на дальнем востоке» Ғылыми-теориялық журналы (РИНЦ), Том ХV, шығарылым 1, Хабаровск қ., Ресей, 2018. 75-77 бб.
    • The pragmatic role of background knowledge in poetry translation // «Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Екатеринбург қ., Ресей, 2018. 26-28 бб.  ISSN 2413-5291
    • The role of translating cultural-specific words for saving pragmatics in poetry translation //  Студенттер мен жас ғалымдардың «Мәдениет пен тілдердің өзара қатынасындағы аудармашылық қызмет» атты І  халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы, Астана қ., 26 сәуір, 2018. 145-150 бб. ISBN 978-601-326-194-2

    2017

    • Pragmatics in literary translation. Абай атындағы КазҰПУ Хабаршысы, «Филология ғылымдарының» сериясы, 2017,  № 1,  296- 299 бб. ISSN 1728-7804.
    • Innovative technology of teaching foreign language: Cooperative Learning // Халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн-семинар материалдары «Тілдерді оқыту әдістемесін жетілдіру және озық тәжірибелер алаңы» (Қазан – Астана – Измир, 2017). – Казань:  Казан ун-ті баспасы, 2017. 519-523 бб. ISBN 978-5-00019-794-3
    • Қазақстан аудармашыларының құқықтық мәселелері // «Мәдениетаралық коммуникация мәнмәтініндегі аударманың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми симпозиум материалдары, Алматы қ., 2017. 590-594 бб.
    • Поэзияны аударудың ерекшелігі // «Ғылым және білім-2017» cтуденттер мен жас ғалымдардың XII Халықаралық ғылыми конференция материалдары, Астана қ., 2017. 2922-2925 бб. ISBN 978-9965-31-827-6.

    2016

    • Difficulties and ways of poetry translation // «Ғылым мен білім -2016» студенттер мен жас ғалымдардың ХІ Халықаралық ғылыми конференция материалдары. Астана, 2016, 2639- 2642 бб. ISBN 978-9965-31-764-4.
    • Сеидомарова Сауле Нурлановна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Сеидомарова Сауле Нурлановна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77084012920

    seydomarova.@qyzpu.edu.kz

    Сейдомарова Сауле 1991 жылы Алматы педагогикалық шетел тілдері институтының француз факультетін үздік дипломмен аяқтады, 2014 жылы Шетел филологиясы мамандығы бойынша магистратураны аяқтады, 2018-2021 жылдар аралығында Абай атындағы ҚазҰПУ-дың орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша докторантурада оқыды.  2013 жылы Ольштында (Польша) шетелдік тағылымдамадан өтті. 2016 және 2019 жылдары Эразмус+ бағдарламасы бойынша Via Domitia университетінде шетелдік тәжірибеден өтті (Перпиньян, Франция).

    БІЛІМІ:

    • Француз және неміс тілі оқытушысы, Алматы педагогикалық шет тілдер институты.
    • Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ, Шетел филологиясы магистрі.

    БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ:

    • Marathon numérique : Le numérique au service des enseignants des FLE, Ambassade de France et Alliance française de Nour-Soultan, 31 мамыр-5 шілде
    • Жаңартылған орта білім мазмұны жағдайында оқу процесін басқару және ұйымдастыру, ҚазҰПУ оларды. Абай, 12-23 қазан, 2020, (80 сағат)
    • Жаңартылған орта білім мазмұны жағдайында оқу процесін басқару және ұйымдастыру, ҚазҰПУ оларды. Абай, 7-11 қазан, 2019 жыл;
    • Қазіргі лингвистикалық прагматика мен дискурс, ҚазҰПУ. Абай, 4 қараша-29 қараша, 2019 жыл
    • «Erasmus +» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы:, Via Domitia Perpignan университеті, Франция, 7-20 шілде, 2019 жыл;
    • Қазіргі лингвистикалық антропология, ҚазҰПУ оларды. Абай, 5 қыркүйек-5 қазан 2018 ж.
    • француз тілінде méthodologie d'enseignement de la langue française қалыптастыру,
    • Institut Sorbonne-Kazakhstan, Alliance française, Ambassade de France au Kazakhstan, 2 arash 2018;
    • « Erasmus +» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы:, университеті Via Domitia Perpignan, Франция, 10-22 шілде, 2016 ж.
    • Séminaire de oluşum en méthodologie d'enseignements du français, Сорбонна-Қазақстан институты Франция елшілігімен бірлесіп Алматы, 3-5 қараша, 2016 ж.

    ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:

    • - Лингвокогнитология
    • - Салыстырмалы лингвистика
    • - Мәдени лингвистика.

    ШЫҒАРЫЛҒАН МАҚАЛАЛАР:

    • «Объект атрибуты болудың синтаксистік концепциясы» мақаласы ВестникКазНПУ им. Абай No1, 2021, ККСОН, Филология сериясы
    • «18 ғасырдың соңы 19 ғасырдың басындағы орыс тілінің синтаксисіндегі галликизм» мақаласы, Хабаршы Павлодар университеті, No 1,2020
    • «Француз синтаксистік конструкциялары А.С. Пушкин », FLTAL конференциясы, шет тілдері мен қолданбалы лингвистиканы оқыту бойынша халықаралық конференция. Ташкент, 2-3 мамыр 2019 ж Екінші шет тілін оқыту әдістемесі, оқу құралы бойынша дәрістер курсы, Kazgoszhenpu,
    • Мақала «Негізгі шекаралық сигналдардың бірі ретінде», «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми-көпшілік журналы No 4 (60), KKSON, ISSN 2073-333X, Филология сериясы, Астана, 2018 ж.
    • Қазақстандарт аударма теориясының зертелуі, халықаралық әдістемелік конференция материалдары. ҚазҰУ оларды. Әл-Фараби, 17 қараша, 2017 ж
    • Шет тілдерін оқытуды ұйымдастыру принциптері, Халықаралық ғылыми -практикалық конференция материалдары «Көп тілді кадрлардың лингвистикалық құзыреттіліктерін қалыптастырудың тұжырымдамалық негіздері», 92-97 бет, Алматы, 25 Қазан 2017 ж.
    • «Әдебиеттердің құрылымдық ерекшеліктері» мақаласы, «International Journal of Experimental Education» ғылыми журналы, ISSN 2618-7159, Impact factor RSCI -0.460, шілде 2017 ж.
    • «Le citoyens de Leningrad, mes enfants ...» мақаласы, Халықаралық ғылыми -теориялық конференция материалдары, «Жамбыл Жабаев - Ұлы даланың халық ақыны», Алматы, 25 ақпан 2016 ж.
    • «Сөйлеу этикетіндегі апелляциялар» мақаласы, Халықаралық қолданбалы және негізгі зерттеулер журналы, ISSN 1996-3955, Impact Factor RSCI -0,800, шілде 2016 ж.
    • Мақала «Апелляция формалары», ІІ Халықаралық Түркі әлемі зерттеулер симпозиумы, Алматы, Мамыр 2015 ж
    • «Коммуникативті процесс және тіл функциялары» мақаласы, Халықаралық қолданбалы және негізгі зерттеулер журналы, ISSN 1996-3955, Импакт -фактор RSCI -0,804; 2015 ж
    • Конференцияларға қатысу: 2018 ж 3 мамыр, Шетел тілдері мен қолданбалы лингвистиканы оқыту бойынша халықаралық конференцияда «А.С. Пушкин шығармаларындағы француз синтаксистік конструкциялары» тақырыбында баяндама
    • Cансызбаева Бакыт Курманаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Cансызбаева Бакыт Курманаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77272370011

    Cансызбаева Б.К. – 2004ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Аударма ісі мамандығы бойынша бакалавариатын тәмамдаған. 2006 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде аударма ісі саласында магистр дәрежесін алды.

    2006-2008 жж. АҚ ҰК «Қазақстан темір жолы» Қызылорда облыстық бөлімшесінде аудармашы қызметінен бастады.

    2008-2011 жж. №4 мектепке дейінгі шағын орталығы бар лицей, ағылшын тілі мұғалімі.

    2014-2015жж. Экономикалық-гуманитарлық колледж, ағылшын тілі мұғалімі

    2016 жылдан бастап осы уақытта Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, «Шетел тілдерін оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы

    БІЛІМІ:

    • Аударма ісі магистрі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Қазақстан);
    • Аударма ісі, бакалавр әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (Қазақстан).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • “Active teaching methods and their place in the educational process”, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Хабаршысы», Филология ғылымдары сериясы №1(71), Алматы, 2020жыл.
    • “Modern pedagogical technologies at the lessons of English in professional education” Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау университетінің Хабаршысы. Филология сериясы, №4(2)/2020, ISSN 1608-22066 0,4бет.
    • Азимова Гайни Уалихановна

     Лауазымы: Оқытушы

    • Ақпарат

    Азимова Гайни Уалихановна

    Лауазымы: Оқытушы

    +77272370011

    Азимова Гайни – 2006 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университетін тәмамдаған. 2008 жылы Әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Аударма ісі магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын  2007 жылы Шет тілдері және іскерлік Карьера университетінде  оқытушы қызметінен бастады.

    БІЛІМІ:

    • 8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті ғылыми-педагогикалық бағытының докторанты, Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық университеті
    • Аударма ісі магистры, Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті;
    • Ағылшын тілі: лингвистика бакалавры дәрежесі, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университеті.

    БІЛІКТІЛІГІ:

    • 12.08-25.08.2020-«Киберпедагогика негіздері. Қашықтан оқыту әдістері мен технологиялары», ҚазҰҚПУ;
    • 14.09-30.10.2020-«English Language teaching methodology  and content development», PUDP RELO US Embassy Kazakhstan-Phase I;
    • 18.01-16.04.2021-«English Language teaching methodology  and content development», PUDP RELO US Embassy Kazakhstan-Phase II.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Ұйымдастырушылық-тәрбие жұмысы
    • Әдістемелік жұмыс

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Шетел тілдерін оқыту әдістемесі;
    • Қазақ тілі мен әдібиетін оқыту әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Қазақтар арасындағы кейбір тарихи-генетикалық және этнолингвистикалық сәйкестіктердің астарлы сыры. Білім times № 5-1 (42) 2020
    • И.А.Бунин әңгімелеріндегі кейіпкер мінездеудің тәржімалануы. ШЕТТІЛДІК БІЛІМ БЕРУДЕГІ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИЯ, ПРОГРЕСС ЖӘНЕ ФИЛОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ атты 1- ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференциясының материалдар жинағы. ISBN 978-601-346-101-4