Кітапханатану және библиография кафедрасының оқытушылары

    • Нуржанова Гульмира Исатаевна

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Нуржанова Гульмира Исатаевна

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, ғылым кандидаты

    +77013134024

    Нуржанова Гульмира - 2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Кітапханатану және библиография кафедрасының меңгерушісі қызметінде

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында Библиографиятану кафедрасының аға лаборанты, қосымша оқытушы (қыркүйек 1994- тамыз 2000), оқытушы (қыркүйек 2001- мамыр 2006), аға оқытушы (қыркүйек 2006- мамыр 2007), Кітапханатану және библиография кафедрасының кафедра меңгерушісі м.а. (қыркүйек 2008- мамыр 2010), 2010 жылдан бері Кітапханатану және библиография кафедрасының кафедра меңгерушісі.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • «Кітапханатану және библиография» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар институты, 1999-2003), мемлекеттік аттестациялық комиссиясының 2003 жылғы 14 мамырдағы шешімі бойынша тарих пәнінің мұғалімі біліктілігі берілді (Диплом ЖБ № 0379032)
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы 26 ақпанындағы шешімімен (№2 хаттам) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (FK №0006420), диссертация тақырыбы: «Жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми–ақпараттық мәдениетін қалыптастыру (Кітапханатану және библиография мамандығы негізінде)»

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР кітапханаларының қызметі
    • Оқырмандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Кітапханатану және библиография
    • Балалардың кітап оқуына жетекшілік

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Арнайы кітапханаларда зағип және нашар көретін оқырмандардың оқу мәдениетін дамыту: 2020 жж.
    • Алтын Орда дәуіріндегі әдеби мұралардың тарихи-танымдық бейнесі: 2020.

    МАРАПАТТАРЫ:

    • Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін «Құрмет грамотасымен» марапатталды. Астана қаласы, 2017 жылдың 15 желтоқсаны
    • Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасының «Кітапхана ісінің үздігі» төсбелгісімен марапатталды. Куәлік №124, 2016 жылдың 7 желтоқсаны
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құмет белгісі» медалімен марапатталды. Куәлік №79, 2014 жылдың 2 қыркүйегі
    • 2017 жылдың 17 қазанында «Ғылым ордасы» Орталық ғылыми кітапханада өткен «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами», біліктілікті жетілдіру курсы, Мәскеу ООО «Дата Экспресс»
    • 2017 жылдың 18 қазанда өткен «Инновационная работа библиотек» біліктілікті жетілдіру курсы, г.Новосибирск ГПНТБ СО РАН
    • 2017 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинар
    • 2017 жылдың 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде өткен 72 сағаттық «Білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу» атты ІІ Республикалық оқу-әдістемелік біліктілікті жетілдіру курсы
    • 2016 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинары
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті халықаралық түріктану орталығы өткізген «Әлемдік кеңістіктегі білім беру жүйесі: өзекті мәселелері мен басымдықтары» тақырыбында 72 сағаттан тұратын семинар-тренинг, №57, 2015 жылдың 23-27 қарашасы
    • «Кітапхана ісі (Кітапханашы – библиограф)» біліктілік курсы, №-370027 07.09.2020-21.09.2020 жылы, ҚР Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан ауданаралық біліктілікті арттыру орталығы,72 сағат
    • «Кітапхана мамандарының цифрлық сауаттылығын арттыру» біліктілік курсы, С №2932, 23.04.2021 жылы, Қазұқпу, 72 сағат
    • «Киберпедагогика негіздері, Қашықтықтан оқыту әдістері мен технологиялары» біліктілік курсы,С №2156,21.11.2020 жылы, Қазұқпу, 72 сағат
    • Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғарғы оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар,№0321333,26.07.2019 жыл, Өрлеу біліктілікті арттыру орталығы, 260 сағат       

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Кітапханалық қор: Б.Т.Бағашарова, Г.И.Нұржанова, А.Ә.Күрішбекова /Оқу құралы.-Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2016.-112 бет. ISBN 978-601-224-795-4
    • Кітапханатану: Нұржанова Г.И. , Нұрахметова К.Г. /Оқу құралы -Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2013.-168 б. ISBN 978-601-224-412-0
    • Ақпараттық мәдениет: Нұржанова Г.И., Досумбекова А.Г, Әйтиева Р.Б. Оқу құралы/Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2010.-164 б. ISBN 9963-582-29-7
    • Кітапхана ісі мамандарының ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың негіздері: Г.Нұржанова /Түркі әлемі зерттеулері. Ү Халықаралық симпозиумының материалдары. 11-13 қазан, 2018 ж., Алматы. ISBN 978-601-224-964-4V
    • Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттау: Г.Нұржанова /Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Наука и жизнь казахстана Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал №2/3 (57) ISSN2073-333X-Астана, 2018-101-103 б.
    • Кітапханалық ортада балалар мен жасөспірімдердің рухани санасын жаңарту: Г.Нұржанова /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079
    • Болашақ мамандардың ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық негіздері: Г.Нұржанова /Кітап және кітапхана. №3.2017
    • Уақыт озып тау тозса да, кітап мәңгілік: Г.Нұржанова /Алматы ақшамы, 4 қараша. №129 (5478),2017 ж.
    • Кітапханадағы патриоттық тәрбие берудің өзекті мәселелері: Г.И.Нұржанова, Ж.К. Сералиева /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079
    • Рухани жаңғыру: Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттаудың негізі: Г.Нұржанова /Керуен. Ғылыми және әдеби-көркем журнал. № 5 (56).- 2017. IISN 2078-8134
    • Читательские мотивации как основа целевых направлений чтения: Г.Нұржанова /Хабаршы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Педагогика және психология, 2016 ж. ISSN 2306-5079
    • Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан кітапханаларының даму тарихы: Г.Нұржанова /«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» атты халықар.ғыл.-тәжір.конф.материалдар жинағы, Алматы:«Қыздар университеті» баспасы, 2016-496 бет. (333-339 б) ISBN978-601-224-838-8
    • Читательские мотивации как основа целевых направлений чтения: Г.Нұржанова /Литертура и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад: Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалы, (17-18 қараша 2016 ж.) А.М. Закирзянованың редак.-Казань: Казан баспасы,  2016.-350 б. (217-221 Б.). ISBN978-5-00019-726-4
    • Актуальные проблемы библиографических ресурсов в системе образования: Г.И.Нуржанова /Materials of the II Internatinol scientific-practical conference «Quality Management Search and Solutions».In two volumes. Volume II – Shanghai, China: Regional Academy of Management, 2016.-328p ISBN 978-601-267-251-0
    • Ценностные аспекты библиографической продукции как информационной состовляющей образовательного процесса: Нуржанова Г.И. /Общества, наука и инновации: сборник статей межд.научно-практич. конференции(14 февраля 2015 г.г. Уфа)в 2ч. Ч,1-Уфа:Аэтерна,2015.-290с.ISBN 978-5-906790-17-0
    • Студенттердің ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық негіздері:Нұржанова Г.И. /ІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалы- Алматы: Қыздар университеті, 2015.-436 б. ISBN978-601-224-649-0
    • Оқырмандарға патриоттық тәрбие берудегі кітапхананың рөлі: Г.Нұржанова /Хабаршы. №6(60).-2015.-С.125-128.  ISSN 2306-5079 The Formation of Intercultural Communicative Competence of Future Teachers in a Trilingual Educational Environment, International Journal of Emerging Technologies in Learning  ISSN 18688799. 18630383  2020,Volume 15 , № 17  Тлеубай С., Манкеш С.
    • Forming of the information culture of the adolescents with  visual impairments, Talent  Development and Excellence `Saudi Arabia` ISSN :1869-0459- 2020.,-V.12.-Iss.1.-P.984-998.Усенбаева Ш., Бектемір А.
    • Үштілдік-адами капиталды дамытудың тиімді жолы, Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Наука и жизнь казахстана Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал №3/2  ISSN2073-333X-Астана, 2020, Тлеубай С.Т. Манкеш А.Е.
    • Жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми-ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, Монография.
    • Алматы, - ЛАНТАР ТРЕЙД  баспасы, - 2021. 129 б.
    • Кітапхананың ақпараттық орталығындағы балалардың кітап оқу мәдениетін қалыптастыру «CLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRALASIA» атты  IV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы Астана – 2019, Сералиева Ж.К.
    • Совершенствование развития профессиональных компетенций специалиста библиотечного дела «CLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRALASIA» атты  ХІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы Астана – 2021
    • Мектеп кітапханаларындағы балалардың кітап оқу мәдениетін қалыптастыру «Жастар және ғылым:бүгіні мен болашағы» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы Алматы -2021, Кумысбек Н.
    • Кітапхана ісі мамандарын даярлаудың өзекті мәселелері «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары Алматы-2019
    • Значение и возможности библиографических ресурсов в образовании «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары Алматы-2019,Сералиева Ж.К.
    • Кітапханалық-ақпараттық жүйелердегі маркетингтің қалыптастыру қағидалары «Фараби әлемі» студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық конференция материалдары Алматы: Қазақ университеті -2021-214б, Қожамберді З.Ф.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2019, 26 қыркүйек, конференция. Баяндама тақырыбы «Арнайы кітапханаларда оқырмандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру» ҚР арнайы кітапханалары жас кітапханашыларының «Кітапхана әлемі –жастар әлеуеті мен жүзеге асырылған мүмкіндіктер мекені» І-ші слеті аясында «Қоғам трансформациясы - Кітапханалар трансформациясы» атты семинарға қатысқаны үшін берілді. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана. –Алматы: Қазақстандық Кітапханалық Одақ.-26 қыркүйек.-2019 жыл.
    • 2019, 24 қазан, Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана РММ ұжымы жыл сайынғы дәстүрлі «Ашық есік» күнін өткізді.
    • 2017 жылдың 17 қазанында «Ғылым ордасы»  Орталық ғылыми кітапханада өткен  «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами г.Москва ООО «Дата Экспресс», 18 қазанда өткен «Инновационная работа библиотек» г.Новосибирск ГПНТБ СО РАН, біліктілікті жетілдіру курстарына қатысты.
    • 2016 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинарына қатысып, сертификатқа ие болды.
    • 2015 жылдың 5 желтоқсанында Алматы қаласы, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығында өткен «Қазақстан Республикасының  ЖОО педагогикалық мамандықтарының  оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы» курсы   (240 сағат), сертификат № 0128748.
    • Сералиева Жанат Кемельтаевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Сералиева Жанат Кемельтаевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77017211151

    Жанат Сералиева-«Кітапханатану және библиография» мамандығы (Н.К.Крупский атындағы Ленинград мемлекеттік мәдениет институты, 1971-1975 жж.), 1975 жылғы 19 маусым Мемлекеттік сынақ комиссиясының шешімі бойынша көпшілік және ғылыми кітапханалардың кітапханашы-библиографы біліктілігі берілді  (Диплом А-I № 291262). 

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1981-1985 жылдар аралығында Н.К.Крупский атындағы Ленинград мемлекеттік мәдениет институтының аспирантурасы.
    • Н.К.Крупский атындағы Ленинград мемлекеттік мәдениет институтының Қаулысымен (№ 50 хаттама) 1985 жылғы 22 қарашадағы филология ғылымдарының кандидаты (Диплом ФЛ №009102), «П.Н.Берков и   проблемы советского книговедения» тақырыбында диссертация қорғады.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР  кітапханаларының қызметі
    • Кітап және кітапхана мәселелері
    • Библиографиятану және библиографиялық қызмет көрсету мәселелері
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану жолдары

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінің қолдауымен «Зерде» Ұлттық ақпараттық-коммуникациялық холдингі, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы өткізген «Электрондық үкімет және электронды қызметтер» семинарына қатысты. № EG11-48321 куәлігі, 2011 жылғы 16 қараша.
    • ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінің қолдауымен «Зерде» Ұлттық ақпараттық-коммуникациялық холдингі, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы өткізген «Электрондық үкімет және электронды қызметтер» семинарына қатысты. № EG11-48321 куәлігі, 2011 жылғы 16 қараша. 2010 жылдың 30 қыркүйегінен 5 қазанына дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру орталығында 36 сағат көлемінде «Интерактивті тақта оқу үрдісін ұйымдастырудың тиімді құралы» атты  біліктілікті арттыру курсын өтті, № 09, 2010 жылғы 5 қазан. Білім  беру және ақпараттық технологиялар ғылыми-зерттеу орталығы ұйымдастырған 24-сағаттық оқыту, жоспарлау және сабақтарды талдаудан тұратын «Интерактивті оқыту әдістемесі» семинарына қатысты, Ж-57 сертификатының нөмірі, 12.12.2009ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық аккредиттеу орталығы ұйымдастырған 12 сағат көлеміндегі «Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім беру құжаттарын сараптау тәртібін жүргізу» тақырыбы бойынша сертификат, 29-30 қараша 2008 ж.

    Баклавриат студенттері үшін:

    • Библиографиятану
    • Әлемдік библиография
    • Қазақ кітаптарының тарихы
    • Кітапханалық-ақпараттық қызмет менеджменті

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ж.К.Сералиева, Д.Қ.Естаева Библиографиятану: Оқу құралы.-Алматы: ҚазМемҚызПи, 2004.-49 бет. ISBN 9965-622-71-Х
    • Ж.К.Сералиева, Д.Қ.Естаева Библиографиятану: Оқу құралы.-Алматы:Издат маркет, 2006.-104 бет. ISBN 9965-782-02-4
    • Ж.К.Сералиева, Д.Қ.Естаева Библиографиятану: Оқу құралы.-Алматы: «Триумф Т», 2007.-104 бет. ISBN   9965-9996-7-8
    • Кітапхана ісі мамандарының кәсіби этикасын қалыптастыру  мәселелері: Ш.М.Усенбаева , Ж.К.Сералиева / Түркі әлемі зерттеулері.  Ү  Халықаралық симпозиумының материалдары.  2018. ISВN 978-601-224-964-4
    • Кітапханадағы патриоттық тәрбие берудің өзекті мәселелері: Г.И.Нуржанова Ж.К. Сералиева /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079
    • Актуальные проблемы библиографических ресурсов в системе образования: Ж.К. Сералиева  /Materials of the II Internatinol scientific-practical conference «Quality Management Search and Solutions».In two volumes. Volume II – Shanghai,China: Regional Academy of Management, 2016.-328p ISBN 978-601-267-251-0
    • Ценностные аспекты библиографической продукции как информационной составляющей образовательного процесса: Ж.К.Сералиева, Г.И.Нуржанова /Общество, наука и инновации: Сборник статей  Международной научно-практической конференции, 14  февраля 2015 г. в 2 ч. Ч.1 Ответственный редактор Сукиасян  А.А. -Уфа: Аэтерна, 2015-С.292-265. ISВN 978-5-906790-17-0, ISВN 978-5-906790-19-4 Ч1+Ч2
    • Образовательный потенциал информационно-библиографических ресурсов:    Ж.К.Сералиева «Экономика, право, культура в эпоху общественных преобразований» атты Халықаралық ғылыми–практикалық конференция материалдары,  23  қаңтар 2015 ж. /   Санкт-Петербург Гуманитарлы кәсіподақтар университетінің  Алматыдағы бөлімшесі, 2015-С. 262-265. ISВN  978-601-7073-52-7
    • Воздействие книги на активизацию познавательной деятельности потребителя информации: Ж.К.Сералиева / Рухани мұраны сақтау және ұлттың зияткерлік әлеуетін көтерудегі кітаптың рөлі: Қазақ ұлттық университетінің 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Әл-Фараби, 29-30 мамыр 2014 ж. - Алматы, Қазақ университеті, 2014 ж. - 174-180-беттер. ISBN 978-601-04-0543-1
    • Нугыбаева Гулянда Хакимовна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Нугыбаева Гулянда Хакимовна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77017511380

    Гулянда Нұғыбаева - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, "Библиографтану" кафедрасының оқытушысы (тамыз 1972 – қыркүйек 1990). Кітапханатану және библиография кафедрасының аға оқытушысы (1990 ж.қыркүйек-1995 ж. қазан), Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Кітапханатану және библиография" кафедрасының доценті (1996 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін).

    БІЛІМІ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІ:

    "Кітапханатану және библиография" мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1966-1970 жж.), 1970 жылдың 26 маусымында мемлекеттік сынақ комиссиясының шешімімен жоғары білімді кітапханашы-библиограф біліктілігі берілді (Р № 103956 Диплом).  1980-1982 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің аспирантурасы. С. М. Киров.

    Абай атындағы педагогикалық институт Кеңесінің 1985 жылғы 25 ақпандағы шешімімен (№1 хаттама) филология ғылымдарының кандидаты (№008117 ЖТ дипломы), "Қазақстандағы 1970-1980 жылдардағы балалар әдебиетінің дамуы мен қалыптасуы"тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің Жоғары аттестаттау комиссиясының 1993 жылғы 1 шілдедегі қаулысына сәйкес Ақпарат және ақпараттық жүйелер мамандығының доценті ғылыми дәрежесі берілді (№0000472 Диплом). Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Қазақстан Республикасының білім саласының үздігі" төсбелгісі Куәлік №0050 17 сәуір 2000 жыл.

    2018 жылы 11-13 қазан аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде өткен y Халықаралық Түркі дүниесін зерттеу симпозиумына қатысқаны үшін марапатталды. 2017 жылғы 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен "білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу" біліктілікті арттырудың II Республикалық оқу-әдістемелік курсына қатысып, сертификат алды.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР Кітапханаларының қызметі
    • Жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Кітапхана және кітапханатану
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Баклавриат студенттеріне арналған:

    • Ғаламдық және жергілікті тораптар мен жүйелер
    • Әлеуметтік бейіндегі кітапханалық-ақпараттық ресурстар
    • Кітапханалық және ақпараттық технологиялар
    • Ақпараттық-кітапханалық қызметті стандарттау
    • Кітапханаларда өлкетану әдебиетін насихаттаудың өзекті мәселелері: г. Х. Нұғыбаева, Д. К. Естаева, / V Түркі әлемі зерттеулерінің халықаралық симпозиумы 11-13 қазан, - Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2018 ISBN 978-601-224-964-4v
    • Естаева Дина Касымбекова

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Естаева Дина Касымбекова

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77029810804

    Естаева Дина - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Кітапханатану және библиография" кафедрасының аға оқытушысы (1992 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін).

    Жезқазған қаласының Металлургтер Мәдениет үйінде кітапханашы (тамыз 1971-маусым 1972).

    Аягөз қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің орталық кітапханасының аға библиографы. (1973 ж. қазан-1989 ж. қараша)

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының кітапханасында аға библиограф (1989 ж.қараша-1992 ж. тамыз).

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Кітапханатану және библиография" мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1966-1971 жж.), 1971 жылдың 27 маусымында мемлекеттік сынақ комиссиясының шешімімен жоғары дәрежелі кітапханашы-библиограф (ИВ № 332278 дипломы) біліктілігі берілді. 
    • Парасат" кәсіптік одағы " кәсіподақ мүшелерінің әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғаудағы көп жылғы белсенді еңбегі үшін, 2018 жылғы ақпан
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан зор үлесі және мамандар даярлаудағы еңбегі үшін алғыс хат, 2018 жылғы 8 наурыз.
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін "Құрмет белгісі"мерейтойлық медалімен марапатталған. 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №196 куәлік

    ҚОНАҚ РЕТІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР МЕН ДӘРІСТЕРГЕ ҚАТЫСУ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түркітану халықаралық орталығы белгілі түрколог-ғалым, ф.ғ.д., профессор А. Құрышжанұлының туғанына 85 жыл толуына орай "ПРОФЕССОР А. Құрышжанұлы және түркі әлемі: тіл.Қазақстан тарихы.РУХАНИЯТ "халықаралық ғылыми-теориялық конференция аясында" әлемдік кеңістіктегі білім беру жүйесі: өзекті мәселелер мен басымдықтар", № 57, 23-27 қараша 2015 жыл. 2017 жылғы 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен "білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу" біліктілікті арттырудың II Республикалық оқу-әдістемелік курсына қатысып, сертификат алды.
    • 2018 жылы 11-13 қазан аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде өткен y Халықаралық Түркі дүниесін зерттеу симпозиумына қатысқаны үшін марапатталды.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Кітапханалардың библиографиялық қызметі
    • Библиография
    • Кітапханалық өлкетану
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Сералиева ж.к., Естаева Д. К. библиография: оқу құралы.- Алматы: ҚазМемҚызПИ, 2004.-49 б. ISBN 9965-622-71 жж
    • Сералиева ж.к., Естаева Д. К. библиография: оқу құралы.- Алматы: Маркет, 2006.-104 б. ISBN 9965-782-02-4. Сералиева ж.к., Естаева Д. К. библиография: оқу құралы.- Алматы: "Триумф Т", 2007.-104 б. ISBN 9965-9996-7-8. Кітапханаларда өлкетану әдебиетін насихаттаудың өзекті мәселелері: г. Х. Нұғыбаева, Д. К. Естаева, / V Түркі әлемі зерттеулерінің халықаралық симпозиумы 11-13 қазан, - Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2018 ISBN 978-601-224-964-4v . Білімнің жеті түрін біл: Д.Естаева, Р. Байзолдаева, / Алматы ақшамы, 4 қараша.- №129. (5478)-2017 ж.
    • Кітапхана қорын толықтырудың заманауи мәселелері: Ш.Үсенбаева, Д. Естаева, / ҚазМемҚызПУ. Вестник.-№6(60).-2015.-Б. 118-125 ISSN 2306-5079
    • Кітапхана ісі мамандарының қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру жолдары: Ш.Үсенбаева, Д. Естаева / ҚазМемҚызПУ хабаршысы, 2014.-Б. 147-155 ISSN 2306-5079.
    • Ақнұр Бектемір

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Ақнұр Бектемір

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77079349198

    Ақнұр  Бектемір-Өнер және мәдениет факультетінің хатшысы (2017 жылы тамыз – 2019 жылы  қыркүйек), Жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру және мансап бөлімінің маманы(2019 жылы қыркүйек-2020 жылы қыркүйек), Кітапханатану және библиография кафедрасының оқытушысы (2020 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін)  

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    •  «Кітапхана ісі» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар  педагогикалық университеті, 2013-2017 жж.), мемлекеттік аттестациялық комиссиясының 2017 жылғы 01 шілде шешімі бойынша Кітапхана ісі  қызмет көрсету саласындағы бакалавры  біліктілігі берілді (Диплом ЖБ-Б № 0109323)
    • Педагогика және психология мамандығы (Silkway Халықаралық университеті 2017-2020) мемлекеттік аттестаттау комиссиясының шешімімен (№5 хаттама) 2020 жылғы 08 маусым хаттамасы бойынша Педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (ЖООК-М№0190525), диссертация тақырыбы:Ішкі істер қызметкерлерінің психологиялық сауаттылығы дәрежесін анықтаудың ерекше мәселелері  

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Біліктілікті арттырудың Қазақстандық өңіраралық орталығы ұйымдастыруымен  «Кітапхана ісі (Кітапханашы – библиограф)» тақырыбында 72 сағаттан тұратын семинар-тренинг, №370031, 7-21 қыркүйек 2020 жыл.
    • Қазақстан Ресбубликасы Білім және ғылым министрлігі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Педагогикалық шеберлік орталығының ұйымдастыруымен Қашықтықтан оқыту әдістері мен технологиялары» тақырыбында 72 сағаттан тұратын семинар-тренинг, №С -2160, 11-21 қараша 2020 жыл.
    • Мукашева Мария Базкеновна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Мукашева Мария Базкеновна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77004304877

    Мұқашева Мария - 2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Кітапханатану және библиография" кафедрасының доценті, 2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін

    Кітапханатану және библиография кафедрасының доценті міндетін атқарушы (қыркүйек 2006 - Қазан 2008), аға оқытушы (тамыз 2001 - қыркүйек 2006).

    Қазақ мемлекеттік әйелдер әлеуметтік және гендерлік зерттеулер педагогикалық институтында ғылыми қызметкер (2000-2001)

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының тарих-кітапхана факультетінің деканы (1995-1996)

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының тарих-кітапхана факультеті деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары (1987-1995 )

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының ғылыми кітапханасында кітапханашы (1985-1986 )

    БІЛІМІ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІ:

    • "Кітапханатану және библиография" мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 1968-1972 жж.), 1972 жылдың 29 маусымында мемлекеттік емтихан комиссиясының шешімімен жоғары білімді кітапханашы-библиограф біліктілігі берілді (Диплом Э № 183769).
    • Мәскеу мемлекеттік мәдениет университетінің аспирантурасы (1982-1984 жылдар) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2005 жылғы 15 қарашадағы шешімімен (№13 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. (Диплом к № 0000712), "интерактивные технологии обучения как дидактическое условие успеха учебного процесса вузе"тақырыбында диссертация қорғады.
    • 2017 жылғы 27 ақпан мен 11 наурыз аралығында Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен "білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізу" біліктілікті арттырудың II Республикалық оқу-әдістемелік курсына қатысып, сертификат алды.
    • 2016 жылғы 8 желтоқсанда"ғылым, білім, мәдениет үшін электрондық ақпараттық кеңістік"IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР арнайы кітапханаларының қызметі
    • Көру қабілеті бұзылған жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Инклюзия және кітапхана
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану тәсілдері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Электрондық кітапхана: дәстүрлер мен инновациялар: М. Б. Мұқашева / Бүкілресейлік (халықаралық қатысушылармен) ғылыми-тәжірибелік конференция, Орел қ., 14-15 желтоқсан 2017 ж.
    • Мәдениетаралық диалог: кейбір аспектілері: и. А. Ивашова, М. Б. Мұқашева / VII Халықаралық музей оқуларының" музейтанудың заманауи мәселелері" материалдар жинағы, Орел-София қ., 18-19 мамыр 2015 ж.
    • Қазақстандағы кітапханалық-библиографиялық білім: қалыптасу және даму жолы: М. Б. Мұқашева / Бүкілресейлік (халықаралық қатысушылармен) ғылыми-тәжірибелік конференция, Орел қ., 24-25 наурыз 2011 ж.
    • Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы: сақтау мәселесіне: /жетінші Денисов оқулары, Орел, 28-29 қазан 2010 жыл.
    • Усенбаева Шынар Мутановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Усенбаева Шынар Мутановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77077485287

    2003-2006  Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ғылыми кітапханасында кітапханашы

    2006  жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Өнер және мәдениет факультеті, Кітапханатану және библиография кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • «Кітапханатану және библиография мамандығы» мамандығы (Қазақ мемелекеттік қыздар педагогика институты, 1999-2003), мемлекеттік біліктілік комиссиясының 2003 жылғы 18 маусымдағы шешімі бойынша  кітапханашы –библиограф  біліктілігі берілді (Диплом ЖБ № 0034994)
    • «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, 2005-2006), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2006 жылғы 28 сәуір шешімімен (хаттама №58) педагог-психолог бакаалавры академиялық дәрежесі берілді (Диплом ЖББ №00303291)
    • «Педагогика» білім беру бағдарламасы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институты, 2003-2005), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2005 жылғы 27 маусым шешімімен (хаттама №32)  педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі берілді (Диплом МТБ №0012075)Магистрлік диссертация тақырыбы: «Студенттердің өзіндік жұмысы іс-әрекет құралы»
    • Абай атындағы ҚазУПУ «6D010500-Дефектология» білім беру бағдарламасының докторантурасын бітірді(2017-2021ж.ж.). Докторлық диссертацияның тақырыбы:«Көру қабілеті зақымдалған жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру»

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР арнайы кітапханалардың қызметі
    • Көру қабілеті зақымдалған жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Инклюзия және кітапхана
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану жолдары

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Арнайы кітапханаларда зағип және нашар көретін оқырмандардың оқу мәдениетін дамыту: 2020 жж.
    • Алтын Орда дәуіріндегі әдеби мұралардың тарихи-танымдық бейнесі: 2020.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ussenbaeva S. Forming of the Information Culture of the Adolescents with Visual Impairments// Talent Development and Excellence.- 2020.-Vl.12.-Iss.1.-P. 984-998
    • Ақпараттық мәдениетті қалыптастырудың теориялық негіздері: Ш.Усенбаева // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал/Наука и жизнь Казахстана. Международный научный журнал.- №4.- 2019.-Астана.-94-100 б.ISSN 2073-333X
    • Усенбаева Ш.М. Кітапханалық қатынас:оқу құралы-Алматы: «Қыздар университеті»баспасы, 2018.-132 бет. ISBN 978-601-224-971-2
    • Кітапханалық ақпараттық ортада жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастырудың ерекшеліктері: Ш.Усенбаева // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал/Наука и жизнь Казахстана. Международный научный журнал.- №12/1.- 2019.-Астана.-87.-91 б. ISSN 2073-333X
    • Жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда мектеп кітапханаларының қызметінің ерекшеліктері: Ш.Усенбаева //ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 75- жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.-Алматы, 13желтоқсан.- 18-23 б.
    • Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттау: Ш.Усенбаева, Г.Нұржанова,   /Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Наука и жизнь казахстана Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал Международный научно-популярный журнал №2/3 (57) ISSN2073-333X-Астана, 2018-101-103 б.
    • Рухани жаңғыру:Кітапханаларда өлкетану әдебиеттерін насихаттаудың негізі: Ш.Усенбаева,  Г.Нұржанова /Керуен. Ғылыми және әдеби-көркем журнал.- № 5 (56).- 2017.ISSN 2078-8134
    • Кітапханалық ортада балалар мен жасөспірімдердің рухани санасын жаңарту: Ш. Усенбаева, /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. 2017. № 4-5(70), Б.129-131. ISSN 2306-5079
    • Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан кітапханаларының даму тарихы: Ш.Усенбаева, Г.Нуржанова, /«Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық, саяси дамуы мен әлемдік қоғамдастықтағы рөлі» атты халықар.ғыл.-тәжір.конф.материалдар жинағы. -Алматы:«Қыздар университеті» баспасы, 2016-496 бет. (333-339 б).ISBN 978-601-224-838-8
    • Читательские мотивации как основа целевых направлений чтения: Ш.Усенбаева, Г.Нұржанова,  /Литертура и художественная культура тюркских народов в контексте Восток-Запад: Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалы,   (17-18 қараша 2016 ж.)/ А.М. Закирзянованың редак.-Казань:   Казан баспасы,  2016.-350 б. (217-221 Б.). ISBN 978-5-00019-726-4
    • Кітапхана ісі мамандарына рухани-кәсіби этиканы қалыптастырудың мәні мен маңызы  Усенбаева Ш.М./ Кітап және кітапхана №4.-2017.-(22-25 б(
    • Актуальные проблемы библиографических ресурсов в системе образования: Ш.М.Усенбаева/Materials of the II Internatinol scientific-practical conference «Quality Management Search and Solutions».In two volumes. Volume II – Shanghai,China: Regional Academy of Management, 2016.-328p ISBN 978-601-267-251-0
    • Кітапхана қорын толықтырудың қазіргі мәселелері: Ш.Үсенбаева, Д.Естаева, / Қазмемқызпу. Хабаршы.-№6(60).-2015.-118-125 б. ISSN 2306-5079
    • Кітапхана ісі мамандарының қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру жолдары: Ш.Үсенбаева, Д.Естаева / Хабаршы, Қазмемқызпу, 2014. .-Б. 147-155.  ISSN 2306-5079

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2019, 26 қыркүйек, конференция. Баяндама тақырыбы «Арнайы кітапханаларда оқырмандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру» ҚР арнайы кітапханалары жас кітапханашыларының «Кітапхана әлемі –жастар әлеуеті мен жүзеге асырылған мүмкіндіктер мекені» І-ші слеті аясында «Қоғам трансформациясы - Кітапханалар трансформациясы» атты семинарға қатысқаны үшін берілді. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана. –Алматы: Қазақстандық Кітапханалық Одақ.-26 қыркүйек.-2019 жыл.
    • 2019, 24 қазан, Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана РММ ұжымы жыл сайынғы дәстүрлі «Ашық есік» күнін өткізді.
    • 2019, 09-23 желтоқсан аралығында Гжегожевская атындағы Арнайы Педагогика Академиясынан (Польша) ғылыми тағылымдама бойынша  шетелдік ғылыми жетекші  PhD, Камиль Курацкидан  кеңес алғаны үшін берілді
    • 2019, 12 желтоқсан «Польшадағы балалардың құқығын қорғау.Оның қабылданғанына 30 жыл толуы туралы ойлар. Бала құқықтары туралы конвенция» тақырыбындағы семинар. –Варшава: Гжегожевская атындағы Арнайы Педагогика Академиясы (Польша)
    • 2019 жыл, 13 желтоқсан ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 75- жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция -Алматы, 13желтоқсан.
    • 2017 жылдың 17 қазанында «Ғылым ордасы»  Орталық ғылыми кітапханада өткен  «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами г.Москва ООО «Дата Экспресс», 18 қазанда өткен «Инновационная работа библиотек» г.Новосибирск ГПНТБ СО РАН, біліктілікті жетілдіру курстарына қатысты.
    • 2016 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинарына қатысып, сертификатқа ие болды.
    • 2015 жылдың 5 желтоқсанында Алматы қаласы, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығында өткен «Қазақстан Республикасының  ЖОО педагогикалық мамандықтарының  оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы» курсы   (240 сағат), сертификат № 0128748.
    • 2015 жылдың 4 желтоқсанында Дюсельдорф (Германия) қаласы,  Халықаралық менеджмент және технологиялар академиясында өткен «Инновационные методы и технологии практико-ориентированного обучения в университетах Германии» біліктілікті арттыру курсы.
    • Байдарова Айзада Кыдирбаевна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Байдарова Айзада Кыдирбаевна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77783520990

    Айзада Байдарова – 2012 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университетінің бакалавриатын тәмамдаған. 2016 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде гуманитарлық ғылым магистрі  дәрежесін алды.

    Еңбек жолын ҚР Ұлттық кітапханасы, Ғылыми-әдістемелік қызметінің кітапханашысы қызметкерлігінен бастаған (қыркүйек 2012 – қаңтар 2015).

    2015-2017 жылдары ҚР Ұлттық кітапханасы Ұйымдастыру-аналитикалық жұмыстары мен сыртқы байланыстар қызметінің кітапханашысы қызметкерін атқарды.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Гуманитарлық ғылым магистрі,  Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, (Қазақстан).
    • Қызмет көрсету саласындағы бакалавры академиялық дәрежесі,  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университеті, (Қазақстан).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Анализ по обеспечению общедоступных библиотек Казахстана профессиональными кадрами: А.Байдарова, Г.Искакова /Кітап & Кітапхана. – 2020.-№3 (15). – С. 47-52.
    • Білім беру үдерісіндегі кітапханалық-ақпараттық технологиялардың рөлі: А. Байдарова / V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ МАТЕРИАЛДАРЫ, 2 ТОМ. - 11-13 қазан, 2018 ж. – Б. 558-562. ISBN 978-601-224-964-4
    • Тәуелсіздік жылдардағы Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы: А.Байдарова /«Интеграция және модернизация жағдайындағы дүние жүзі тарихы және Еуразиядағы халықаралық қатынастар» халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 9 ақпан 2018 ж. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. - Б. 353-359. ISBN 978-601-04-3198-0
    • «Рухани жаңғыру: ұлт келбеті – жалынды жастар» атты республикалық жас кітапханашылар форумы: А.Байдарова / Т.ғ.д, профессор
    • Х.Ғ. Хаймолдаұлының 70 жылдық мерейтойына арн. конференция материалдар жинағы. – Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ, 2017. – Б. 249-250. ISBN 978-601-298-658-7
    • Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының БАҚ-да көрініс табуы: проблемалары және оны шешу жолдары:  А.Байдарова / Кітапханатану. Библиография. Кітаптану: мақалалар жинағы ҚР ҰК, 29 шығ. – Алматы, 2016. -  Б. 70-74.
    • Алматы – мәдениеттер тоғысының орталығы:  А.Байдарова /«Ислам мәдениетінің орталығы ретіндегі Алматы қаласының тарихи рөлі» атты дөңг.үстел мат. – Алматы: «Ұлағат», 2016. – Б. 103-105.
    • Ақпарат кеңістігіндегі кітапхана мәдениеті: А.Байдарова / Абай атындағы ҚазҰПУ  «Хабаршы - Вестник», «Əлеуметтану жəне саяси ғылымдар» сериясы 2016. - № 2 (54). – Б. 83-87.  ISSN 1728-8940
    • Қазақстан кітапханаларының жұмысына шолу: А.Байдарова / Саяси ғылым: ерекшеліктері мен проблемалары» ҚР ҰҒА  корреспондент-мүшесі, ф.ғ.д, профессор Ә.Р. Боранбайұлының 75 жылд. арн. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2015. –Б. 118-123. ISBN 978-601-298-471-2
    • Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеуде кітапхананың рөлі:  А.Байдарова /«Саяси ғылым: ерекшеліктері мен проблемалары» ҚР ҰҒА  корреспондент-мүшесі, ф.ғ.д, профессор  Ә.Р. Боранбайұлының 75 жылд. арн. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы, 2015. – Б. 124-126. ISBN 978-601-298-471-2
    •  «Бір ел – бір кітап»  акциясының қоғамдық мәні: А.Байдарова / Ақиқат- 2015. - №2. – Б. 113-115.
    • Кітапхананың болашағы жастарда:  А.Байдарова /  Үркер. – 2015. - № 3. – Б. 1-3.
    • Достойная лепта в общую Победу «Национальная библиотека Республики Казахстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)»: А. Байдарова / Вестник БАЕ (Библиотечной Ассамблеи Евразии). - 2015. –№2. – С. 29-31.
    • Ұлттық кітапхана соғыс жылдарында: А.Байдарова / Ана тілі. - № 16 (127) 23-28 сәуір, 2015. – Б. 8.  ISSN 1999-5857

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • ҚР кітапханалардың қызметі
    • Жасөспірімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру мәселелері
    • Кітапханатану және библиография
    • Кітап оқуда библиотерапиялық әдістерді қолдану жолдары

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    1. 2019, 26 қыркүйек, конференция. Баяндама тақырыбы «Арнайы кітапханаларда оқырмандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру» ҚР арнайы кітапханалары жас кітапханашыларының «Кітапхана әлемі –жастар әлеуеті мен жүзеге асырылған мүмкіндіктер мекені» І-ші слеті аясында «Қоғам трансформациясы - Кітапханалар трансформациясы» атты семинарға қатысқаны үшін берілді. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана. –Алматы: Қазақстандық Кітапханалық Одақ.-26 қыркүйек.-2019 жыл.
    2. 2019, 24 қазан, Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана РММ ұжымы жыл сайынғы дәстүрлі «Ашық есік» күнін өткізді.
    3. 2019 жыл, 13 желтоқсан ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 75- жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылған «Кітапхана кадрларын даярлаудың қазіргі жағдайы: нақтылықтар мен перспективалар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция -Алматы, 13желтоқсан.
    4. 2017 жылдың 17 қазанында «Ғылым ордасы»  Орталық ғылыми кітапханада өткен  «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами г.Москва ООО «Дата Экспресс», 18 қазанда өткен «Инновационная работа библиотек» г.Новосибирск ГПНТБ СО РАН, біліктілікті жетілдіру курстарына қатысты.
    5. 2016 жылдың 29-30 маусымы аралығында Ғылыми ақпаратты орталықтың ұйымдастырылуымен өткізілген «How to use how to publish» тақырыбындағы семинарына қатысып, сертификатқа ие болды.
    6. 2015 жылдың 5 желтоқсанында Алматы қаласы, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығында өткен «Қазақстан Республикасының  ЖОО педагогикалық мамандықтарының  оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы» курсы   (240 сағат), сертификат № 0128748.