• Университеттің білім беру сапасының маңызды көрсеткіштерінің бірі оның республикадағы, сондай-ақ шетелдегі университеттер рейтингісіндегі көрсеткіштері болып табылады. Рейтинг дегеніміз - белгілі бір объектінің немесе құбылыстың маңыздылығын немесе мәнділігін көрсететін сандық немесе реттік көрсеткіш. Бұл тізім, әдетте, сараптамалық зерттеулерден немесе аудиториядан алынған сауалнамалар негізінде жасалады. Рейтинг көбіне көшбасшыларды салыстыратын және жеңімпаздарды анықтайтын өлшемдерден тұрады.

   Ұлттық және халықаралық деңгейдегі әртүрлі университет рейтингтерін құру әдістері бір-бірінен ерекшеленеді. Рейтинг құру кезінде әр ұйым университет қызметінің басым бағыттарын таңдайды, ұйымның жетістік көрсеткіштерін белгілей отырып есептеу әдістерін әзірлейді.

   Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті халықаралық және ұлттық рейтингтерге белсенді қатысады. Біздің университет жоғары стандарттарға сәйкес мемлекетте танымал ЖОО болуға ұмтылады. Ұлттық рейтингке қатысу барысында университет АРТА, БСҚТА, Атамекен тәрізді рейтингтерде жетекші орындарда тұрақтады, сонымен қатар ARES, QS, QS EECA, THE және Webometrics сияқты халықаралық рейтингтердегі орнын бекітті.

   • Агенттік   Рейтинг
    «Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігі» (БСҚА)
    Рейтинг туралы

    Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті АРТА ұлттық рейтингіне 2013 жылдан бастап қатысады. Университет «Білім» бағыты бойынша Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы 3 педагогикалық жоғары оқу орындарының қатарына кіретіндігі туралы айта кету керек.

    Институционалды рейтинг

    7-орын

    Рейтинг образовательных программ

    Бакалавриат

    • 6В01101 — Педагогика и психология — 1 место
    • 6В01506 — Информатика — 1 место
    • 6В03201 — Библиотечное дело — 1 место
    • 6В01301 — Педагогика и методика начального обучения — 2 место
    • 6В01507 — Химия — 2 место
    • 6В01901 — Дефектология — 2 место
    • 6В01509 — Биология — 2 место
    • 6В01403 — Физическая культура и спорт — 2 место
    • 6В03101 — Социология — 2 место
    • 6В01504 — Физика — 3 место

    Магистратура

    • 7М01102 — Педагогические измерения — 1 место
    • 7М01201 — Дошкольное обучение и воспитание — 1 место
    • 7М01401 — Музыкальное образование — 1 место
    • 7М01701 — Казахский язык и литература — 1 место
    • 7М01901 — Дефектология — 1 место

    Докторантура

    • 8D01501 — Биология — 1 место
    • 8D01701 — Казахский язык и литература — 2 место
    ҚР педагогикалық ЖОО-лар рейтингісінде НАОКО
    Рейтинг туралы

    БСҚА рейтингісіне Қазақ ұлттық әйелдер педагогикалық университеті рейтингтің басынан бастап қатысып келеді. Сонымен бірге, университет әрдайым педагогикалық жоғары оқу орындары бағытында мақтаныш етеді. БСҚА сонымен қатар, қазақстандық университеттердің сайттарының рейтингін жүргізеді, мұнда орналасқан орындардың статистикасына сүйенсек, ҚазҰҚызПУ рейтингісінде өсуді байқауға болады.

    2 орын

    ARES ЖОО-лар бойынша халықаралық рейтинг
    Рейтинг туралы

    ҚазҰҚызПУ ARES халықаралық рейтингіне 2014 жылдан бастап қатысады. Рейтинг ғылыми белсенділік, халықаралық ынтымақтастық, түлектерге деген сұраныс, ақпараттандыру, профессорлық-оқытушылық құрамды халықаралық мойындау, жұмыс берушілермен өзара ынтымақтастық, Еуропа ғылым академиясына мүшелік, Еуропалық сауда палатасы және Еуропалық комиссия бөлімдері берген марапаттар сияқты көрсеткіштерге негізделген.

    29 орын

    Webometrics
    Рейтинг туралы

    Webometrics - кеңістікті қамту тұрғысынан ең әлемдік рейтингтердің бірі. Рейтинг нәтижелері 2004 жылдан бастап жылына екі рет жарияланады (қаңтар айының соңында және маусымның соңында). Оқу орындарын бағалаудың әдістері мен тәсілдері жоғары оқу орындарын рейтинг бойынша Берлин қағидаттарына сәйкес келеді. Webometrics жалпы университеттердің білім беру қызметіне талдау жасамайды, бірақ Интернеттегі университеттің өкілдігі. Webometrics рейтингісі университеттердің зерттеу жетістіктерін олардың сайттарын салыстыру арқылы жанама бағалауға мүмкіндік береді.

    Әлем бойынша 10681-орын

    Қазақстан ЖОО-лары  арасында 25-орын

    QS EECA Шығыс Еуропа және Орталық Азия бойынша халықаралық рейтинг

    301-350-орын

   • Агенттік   Рейтинг
    ARES ЖОО-лар бойынша халықаралық рейтинг
    Рейтинг туралы

    ҚазҰҚызПУ ARES халықаралық рейтингіне 2014 жылдан бастап қатысады. Рейтинг ғылыми белсенділік, халықаралық ынтымақтастық, түлектерге деген сұраныс, ақпараттандыру, профессорлық-оқытушылық құрамды халықаралық мойындау, жұмыс берушілермен өзара ынтымақтастық, Еуропа ғылым академиясына мүшелік, Еуропалық сауда палатасы және Еуропалық комиссия бөлімдері берген марапаттар сияқты көрсеткіштерге негізделген.

    25-орын

    «Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігі» (БСҚА)
    Рейтинг туралы

    Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті АРТА ұлттық рейтингіне 2013 жылдан бастап қатысады. Университет «Білім» бағыты бойынша Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы 3 педагогикалық жоғары оқу орындарының қатарына кіретіндігі туралы айта кету керек.

    Институционалды рейтинг

    7-орын

    Рейтинг образовательных программ

    Бакалавриат

    • 5В010200-Педагогика и методика начального обучения - 2 место
    • 5В010300-Педагогика и психология – 1 место
    • 5В010500-Дефектология - 3 место
    • 5В011100-Информатика – 1 место
    • 5В011200-Химия – 1 место
    • 5В012100-Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения – 1 место
    • 5В010700-Изобразительное искусство и черчение – 2 место
    • 5В011300-Биология – 2 место
    • 5В011500-Основы права и экономики – 2 место
    • 5В091000-Библиотечное дело – 2 место
    • 5В010800-Физическая культура и спорт – 3 место
    • 5В011000-Физика – 3 место
    • 5В011600-География – 3 место
    • 5В011700-Казахский язык и литература – 3 место
    • 5В012200-Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения – 3 место
    • 5В050100-Социология – 3 место
    • 5В012000-Профессиональное обучение – 4 место
    • 5В020300-История — 4 место
    • 5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка – 5 место
    • 5В051000-Государственное и местное управление – 5 место
    • 5В010900-Математика – 7 место
    • 5В011400-История – 10 место

    Магистратура

    • 6M010100-Дошкольное обучение и воспитание — 1 место
    • 6М010500-Дефектология – 1 место
    • 6М010600-Музыкальное образование – 1 место
    • 6М011700-Казахский язык и литература – 1 место
    • 6М012100-Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения – 1 место
    • 6М012200-Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения – 1 место
    • 6М012400-Педагогические измерения – 1 место
    • 6М011100-Информатика – 4 место
    • 6М011000-Физика – 5 место
    • 6М011200-Химия – 6 место
    • 6М011300-Биология – 6 место
    • 6М011900-Иностранный язык: два иностранных языка – 7 место
      

    Докторантура

    • 6D011300-Биология – 1 место
    • 6D011700-Казахский язык и литература – 1 место
    • 6D060600-Химия – 4 место
   • Агенттік   Рейтинг