Қашықтан оқыту

  • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 2012 жылдан бастап қашықтықтан оқыту технологиясын енгізіп келеді. Біздің университет үнемі курстардың мазмұны мен платформасын жетілдіріп отырады.  Қашықтықтан білім алушыларға жетекші оқытушылар таңдап даярлаған видео аудио графикалық материалдар қолданылады. Осылайша білім алушылар кез-келген жағдайда: кептелістерде, кезектерде, жолда, шаршаған кезде ақпаратты қабылдауға және есте сақтауға ыңғайлы. Бұл білім алушыларға жұмысын үзбей, шектеусіз және ыңғайлы режимде қажетті білім беру бағдарламалары бойынша оқу бағдарламасын игеруге мүмкіндік береді.

   Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығына сәйкес  ЖЖОКБҰ-да педагогикалық ғылымдар, құқық, хореография, аспаптық орындау, авиациялық техника мен технологиялар, құрылыс, теңіз техникасы мен технологиялары, денсаулық сақтау, әскери іс, ветеринария саласындағы кадрларды даярлау үшін оқытудың барлық кезеңінде жалпы академиялық кредит көлемінің жиырма пайыздан аспайтын көлемінде қашықтан оқытуға ауыстыруға жол беріледі.

   ЖЖОКБҰ-да кадрларды даярлаудың басқа бағыттары бойынша кадрларды даярлау үшін оқытудың барлық кезеңінде жалпы академиялық кредит көлемінің елу пайыздан аспайтын көлемінде қашықтықтан оқытуға ауыстыруға жол беріледі.

   univer.kazmkpu.kz қашықтықтан оқыту порталы оқу процесін ұйымдастыруды өз мойнына алады, студенттер тек оқумен айналысады.

   Қашықтықтан оқыту кімдер үшін қолайлы? 

   Қашықтықтан оқытудың артықшылығы

   • колледж түлектеріне;
   • екінші жоғары білімге мұқтаж жұмыс істейтін мамандарға;
   • жиі іссапарда немесе саяхатта жүргендерге;
   • денсаулық жағдайы туралы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы бар білім алушыларға;
   • қатысу кезеңіне арналған халықаралық, республикалық оқу-жаттығу жиындарына, спорттық жарыстарға, зияткерлік және шығармашылық конкурстар мен фестивальдарға қатысушыларға;
   • ата-аналарының немесе басқа да заңды өкілдерінің өтініші бойынша белгілі бір кезеңге арналған педагогикалық кеңес пен қамқоршылық кеңестің шешімімен орта білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға;
   • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) білім алушыларға кадрларды даярлау бағыттары белгілі тізбесі бойынша осы Қағидаларда белгіленгеннен аспайтын көлемде ұсынады;
   • техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы (бұдан әрі – ТжКОБ) білім алушыларға мамандықтардың белгілі тізбесі бойынша осы Қағидаларда белгіленгеннен аспайтын көлемде;
   • арнайы білімге мұқтаж адамдарға;
   • академиялық ұтқырлық бойынша оқып жүрген білім алушыларға және т.б .; 
   • қазіргі заманғы және сапалы оқыту;
   • оқуға түсуге ешқандай шектеулер жоқ;
   • жеке оқу кестесі;
   • қашықтық пен жасқа қарамастан білім алу үшін тең мүмкіндіктер;
   • мемлекеттік үлгідегі диплом;
   • оқу үшін қолайлы уақыт пен орынды таңдау.

   Қашықтықтан оқыту порталына өтіңіз

   Өзін-өзі тәрбиелеу- қашықтықтан оқыту форматын таңдауда маңызды фактор болып табылады, өйткені икемді оқу уақыты тыңдаушыларға өзін сабақ кестесінің шеңберінде және аудиторияға барумен шектелмеуге, оқу уақыты мен орнын өз қалауы бойынша таңдауға мүмкіндік береді.

   Үйреншікті дәріс материалының орнына біз тыңдаушыларға бейне дәрістер мен презентациялар, қосымша материалдарға сілтемелер алуды ұсынамыз.  Практикалық тапсырмалар оқылған материалды өз бетінше бекітуге көмектеседі.

   ҚOT оқыту үшін қажет техникалық қамтамасыз ету:

   •  ДК, ноутбуктің болуы;
   •  Компьютерлік мультимедиялық жабдықтың болуы: веб-камера, құлаққаптар / гарнитура;
   •  Интернетке және веб-шолғыштарға қол жеткізу.
   •  MS Office бағдарламалары және олардың аналогтары.

    Біздің университет келесі білім беру бағдарламалары үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып төмендегі оқыту үлгілерін ұсынады:

   • 2021-2022 оқу жылына білім беру бағдарламалары (оқыту түрі - Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы күндізгі бөлім)

    Білім беру бағдарламасы атауы

    Название образовательной программы

    Name of the educational program

    1

    6В01501 - Математика

    6В01501 - Математика

    6В01501 - Mathematics

    2

    6В01502 - Математика-Физика

    6В01502 - Математика-Физика

    6В01502 - Mathematics-Physics

    3

    6В01503 - Математика-Информатика

    6В01503 - Математика-Информатика

    6В01503 - Mathematics - Computer Science

    4

    6В01506 - Информатика

    6В01506 - Информатика

    6В01506 - Computer Science

    5

    6В01504 – Физика

    6В01504 – Физика

    6В01504 – Physics

    6

    6В01505 – Физика – Информатика

    6В01505 – Физика – Информатика

    6В01505 – Physics- Computer Science

    7

    6В01514 - Информатика және робототехника

    6В01514 - Информатика и робототехника

    6В01514 - Computer Science and Robotics

    8

    6В01508 - Химия-Биология

    6В01508 - Химия-Биология

    6В01508 - Chemistry-Biology

    9

    6В01509 - Биология

    6В01509 - Биология

    6В01509 - Biology

    10

    6В01510 – География

    6В01510 – География

    6В01510 – Geography

    11

    6В01511 - География-Тарих

    6В01511 - География-История

    6В01511 - Geography – History

    12

    6В01512 – География – Биология

    6В01512 – География – Биология

    6В01512 – Geography – Biology

    13

    6В01701 - Қазақ тілі мен әдебиеті

    6В01701 - Казахский язык и литература

    6В01701 - Kazakh language and literature

    14

    6В01702 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

    6В01702 - Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения

    6В01702 - Kazakh language and literature with non-Kazakh language learning

    15

    6В01703 - Орыс тілі мен әдебиеті

    6В01703 - Русский язык и литература

    6В01703 - Russian language and literature

    16

    6В01704 - Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

    6В01704 - Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения

    6В01704 - Russian Language and Literature with non-Russian language learning

    17

    6В02302 - Филология

    6В02302 - Филология

    6В02302 - Philology

    18

    6В01705 - Шетел тілі: екі шетел тілі

    6В01705 - Иностранный язык: два иностранных языка

    6В01705 - Foreign language: two foreign languages

    19

    6В02301 - Аударма ісі

    6В02301 - Переводческое дело

    6В02301 - Translation Studies

    20

    6В01507 - Химия

    6В01507 - Химия

    6В01507 - Chemistry

    21

    6B05101 - Биология

    6B05101 - Биология

    6B05101 - Biology

    22

    6B06102 - Ақпараттық жүйелер

    6B06102 - Информационные системы

    6B06102 - Information Systems

    23

    6В02302 - Цифрлық аналитикалық білім беру жүйелерін жобалау

    6В02302 - Вычислительная техника и программное обеспечение

    6В02302 - computing and software technologies

    24

    6В01407 – Құқық негіздері, экономика және кәсіпкерлік

    6В01407 – Основы права, экономика и предпринимательство

    6В01407 – Fundamentals of Law, Economics and Entrepreneurship

    25

    6В01401 – Музыкалық білім

    6В01401 – Музыкальное образование

    6В01401 – Musical education

    26

    6В03201 – Кітапхана ісі

    6В03201 – Библиотечное дело

    6В03201 – Librarianship

    27

    6В01402  - Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау

    6В01402  - Визуальное искусство, художественный труд, графика и проектирование

    6В01402  - Visual arts, art work, graphics and design

    28

    6В01406 – Кәсіптік оқыту және кәсіпкерлік

    6В01406 – Профессиональное обучение и предпринимательство

    6В01406 – Vocational training and entrepreneurship

    29

    6В01601 – Тарих

    6В01601 – История

    6В01601 – History

    30

    6В02201 – Тарих

    6В02201 – История

    6В02201 – History

    31

    6В02102 – Хореография

    6В02102 – Хореография

    6В02102 – Choreography

    32

    6В01801 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

    6В01801 – Социальная  педагогика и самопознание

    6В01801 – Social pedagogy and self-knowledge

    33

    6В01901 – Арнайы педагогика

    6В01901 – Специальная педагогика

    6В01901 – Special Pedagogy

    34

    6В03102 – Психология

    6В03102 – Психология

    6В03102 – Psychology

    35

    6В01101 – Педагогика және психология

    6В01101 – Педагогика и психология

    6В01101 – Pedagogy and psychology

    36

    6В01202 – Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісі және логопеді

    6В01202 – Воспитатель и логопед дошкольных организаций

    6В01202 – Educator and speech therapist of preschool organizations

    37

    6В01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

    6В01301 – Педагогика и методика начального обучения

    6В01301 – Pedagogy and methodology of primary education

    38

    6В01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

    6В01201 – Дошкольное обучение и воспитание

    6В01201 – Preschool education and training

    39

    6В01602 – Тарих – Дінтану

    6В01602 – История - Религиоведение

    6В01602 – History - Religious Studies

    40

    6В11102 – Мәдени-тынығу жұмысы

    6В11102 – Культурно-досуговые мероприятия

    6В11102 – Cultural and leisure activities

    41

    6B11101 - Туризм

    6B11101 - Туризм

    6B11101 - Туризм


   Байланыстар